Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By huynhhoantran
#914493

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

1.1 Khái quát về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 2

1.1.1 Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kiểm toán 2

1.1.2 Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. 4

1.2. Trình tự lập kế hoạch kiểm toán 5

1.2.1 Lập kế hoạch chiến lược 5

1.2.2 Lập kế hoạch tổng thể 6

1.2.2.1 Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán 7

1.2.2.2 Thu thập thông tin cơ sở 12

1.2.2.3 Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 14

1.2.2.4 Thực hiện các thủ tục phân tích 15

1.2.2.5 Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 16

1.2.2.6 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát. 21

1.2.3 Thiết kế chương trình kiểm toán 22

PHẦN II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - IFC 27

2.1 Đặc điểm của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC với lập kế hoạch kiểm toán. 27

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 27

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 29

2.1.3 Tổ chức thực hiện kiểm toán tại Công ty 32

2.2 Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty 37

2.2.1 Công việc thực hiện trước kiểm toán 37

2.2.1.1 Gửi thư mời kiểm toán 37

2.2.1.2 Thu thập thông tin chung về khách hàng 40

2.2.1.3 Đánh giá rủi ro hợp đồng 42

2.2.1.4 Thiết lập các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán 47

2.2.1.5 Lựa chọn nhóm kiểm toán 48

2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể 52

2.2.2.1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh,cơ cấu tổ chức và chính sách kế toán của Công ty khách hàng. 52

2.2.2.2 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của Khách hàng 58

2.2.2.3 Thực hiện các thủ tục phân tích 65

2.2.2.4 Xác định mức độ trọng yếu 69

2.2.2.5 Đánh giá rủi ro kiểm toán với số dư đầu năm của các khoản mục trên BCTC 71

2.2.3 Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết 73

2.2.4 Tổng hợp và phổ biến kế hoạch kiểm toán 75

PHẦN III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - IFC 82

3.1 Nhận xét về thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty. 82

3.2 Nhận xét chung về công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính. 84

3.2.1 Công tác lập kế hoạch đã tuân thủ theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. 84

3.2.2 Công tác soát xét việc lập kế hoạch kiểm toán 88

3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC 89

3.3.1 Thủ tục phân tích 89

3.3.2 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ 90

3.3.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết 91

3.3.4 Lựa chọn nhóm kiểm toán 92

3.3.5 Ứng dụng công nghệ tin học trong kiểm toán 93

KẾT LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ối tác am hiểu về lĩnh vực hoạt động của Quý Ngài, cung cấp dịch vụ chuyên ngành một cách chuyên nghiệp, ân cần hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, đó phải là một đối tác đã có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính cho các Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính và là một Hãng có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Quý Ngài.
Để giúp Quý Ngài đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, chúng tui xin giới thiệu vài nét về Công ty chúng tui – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) và một số nhân sự chủ chốt của chúng tui cũng như phương pháp tiếp cận kiểm toán của chúng tôi. Với kiến thức chuyên môn không ngừng được nâng cao và cam kết cung cấp dịch vụ ân cần và hiệu quả, phương châm hoạt động của chúng tui là: “Đem đến sự tin cậy”. Sự kết hợp hài hoà các yếu tố trên đây là nhân tố quan trọng để chúng tui có thể trợ giúp các khách hàng của mình phát triển và thành công vượt bậc.
Chúng tui rất mong muốn có cơ hội được phục vụ cho Quý Ngài. Chúng tui tin rằng, chúng tui có thể đóng góp một phần cho sự phát triển và thành công của Công ty. Chúng tui mong muốn sớm nhận được sự phản hồi từ phía Quý Ngài. Nếu Quý Ngài có bất cứ yêu cầu gì liên quan đến thư chào hàng này cũng như các dịch vụ mà chúng tui có thể phục vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trân trọng,
---------------------
Lê Xuân Thắng
Giám đốc
Bảng số 2.2: Nội dung thư chào phí Công ty ABC
Số 23/ IFC - CH
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 200N
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ABC
Về việc: Chào giá phí kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/200N đến ngày 30/06/200N của Công ty ABC
Thưa Quý Ngài,
Chúng tui xin bày tỏ lòng Thank quý Công ty đã tín nhiệm chúng tui trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2003,2004,2005.
Chúng tui trân trọng Thank quý Công ty đã dành cho chúng tui cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và chào giá phí kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/200N đến ngày 30/06/200N của Quý Công ty.
Qua kết quả khảo sát sơ bộ tại Quý Công ty, chúng tui xin đề xuất mức phí cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/200N đến ngày 30/06/200N của Quý Công ty là 30.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)
Phí dịch vụ trên đây chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng
Phụ lục bảng tính chi tiết phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/200N đến 30/06/200N được gửi kèm theo.
Chúng tui rất mong muốn có cơ hội phục vụ Quý Công ty. Chúng tui tin rằng có thể đóng góp một phần cho sự phát triển và thành công của Quý Công ty. Mong sớm nhận được sự phản hồi từ phía Quý Công ty.
Nếu Quý Công ty có vấn đề gì cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trân trọng,
----------------------
Lê Xuân Thắng
Giám đốc
Nếu khách hàng chấp nhận lời mời cung cấp dịch vụ thì họ sẽ ký vào thư mời kiểm toán và gửi lại cho Công ty một bản sao của thư mời kiểm toán đó. Sau khi nhận được bản sao này, IFC tiến hành các bước công việc của một cuộc kiểm toán mà giai đoạn đầu tiên là việc lập kế hoạch kiểm toán.
Giả sử, Công ty XYZ sẽ chấp nhận lời mời kiểm toán của IFC. Sau đây, Công ty thực hiện lập kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán này.
2.2.1.2 Thu thập thông tin chung về khách hàng
Thông tin thu thập trong giai đoạn này là cơ sở để Công ty đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán . Nếu rủi ro hợp đồng quá lớn thì Công ty từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo uy tín và hình ảnh của mình. Vì vậy, đây là công việc rất quan trọng ảnh hưởng tới tính đúng đắn trong việc ra quyết định có chấp nhận kiểm toán cho khách hàng hay không.
Các thông tin thu thập trong giai đoạn này có tính chất phức tạp liên quan đến tính chính trực của Ban lãnh đạo Công ty khách hàng, cơ cấu tổ chức và quản lý, đặc điểm hoạt động kinh doanh và môi trường kiểm soát và kết quả tài chính… Cụ thể, về tính chính trực của Ban lãnh đạo, kiểm toán viên cần tìm hiểu liệu BGĐ có dính líu gì đến các hoạt động phi pháp hay không, trình độ chuyên môn của các thành viên trong BGĐ, việc phân bổ quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên trong BGĐ như thế nào, có tập trung quyền lực vào một cá nhân hay một nhóm người hay không… Về cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh, kiểm toán viên tìm hiểu cơ cấu tổ chức, mạng lưới chi nhánh của khách hàng, trong năm tài chính vừa qua, công ty khách hàng có thực hiện việc chuyển đổi hay sáp nhập nào không… Về hoạt động kinh doanh và môi trường kiểm soát, kiểm toán viên tìm hiểu đặc thù của hoạt động kinh doanh của khách hàng, những biến động trên thị trường trong lĩnh vực đó, các đối thủ cạnh tranh của khách hàng… Về kết quả tài chính, kiểm toán viên phỏng vấn các nhân vật chủ chốt của khách hàng như Giám đốc, kế toán trưởng để tìm hiểu xem trong năm vừa qua họ có phải chịu áp lực trong việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu dự kiến nào không. Đây là một vấn để rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới tính trung thực, hợp lý của BCTC.
Công ty XYZ là khách hàng mới của IFC. Ban Giám đốc Công ty cử một Phó Giám đốc am hiểu về lĩnh vực hoạt động của XYZ chịu trách nhiệm đối với cuộc kiểm toán này. Phó Giám đốc thực hiện đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán, xem xét khả năng chấp nhận kiểm toán cho khách hàng và thay mặt cho Công ty tổ chức các buổi gặp mặt và thảo luận trực tiếp với Ban Giám đốc khách hàng. Phó Giám đốc thu thập một số thông tin về khách hàng làm cơ sở để đánh giá rủi ro hợp đồng thông qua một số nguồn tin đáng tin cậy mà mình có được.
Các thông tin về Công ty XYZ mà Phó Giám đốc đã thu thập được gồm:
Công ty TNHH XYZ ( sau đây gọi tắt là “Công ty”) thuộc sở hữu tư nhân được thành lập theo “ giấy phép thành lập công ty” số 4148 GP/TLDN ngày 23/3/1999 của Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 071195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 29/3/1999. Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh 9 lần do Công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ, thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi người thay mặt theo pháp luật, bổ sung tên giao dịch của Công ty.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo giấy phép đăng ký kinh doanh là buôn bán tư liệu sản xuất, buôn bán tư liệu tiêu dùng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá, sản xuất thép và các loại thép ống. Trong năm 2004, theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần số 8, số 9, ngành nghề kinh doanh của Công ty được mở rộng bao gồm xây dựng, sản xuất và buôn bán trang thiết bị nội thất, dịch vụ cho thuê văn phòng.
Về cơ cấu tổ chức, Công ty có 3 phòng ban: phòng kinh doanh, phòng kế toán tài chính, phòng tổ chức, lao động tiền lương. Công ty có một văn phòng thay mặt tại Hải Phòng, một xí nghiệp vật tư và thiết bị và một nhà máy ống thép Việt Đức. Xí nghiệp và nhà máy thuộc Công ty nhưng có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có con dấu riêng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và hoạch toán kinh tế phụ thuộc vào Công ty.
2.2.1.3 Đánh giá rủi ro hợp đồng
Với thái đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement