Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By tapu_kute123
#908525 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Chương I 2
Lý luận chung về tích luỹ tư bản 2
I / Thực chất và động cơ của tích luỹ 2
1/ Thực chất của tích luỹ tư bản 2
a/ Khái niệm 2
b/ Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng : 2
2/ Động cơ của tích luỹ tư bản 3
II/ Quy luật chung của tích luỹ tư bản 3
1/Tích tụ, tập trung tư bản, mối quan hệ giữa tích luỹ, tích tụ, tập trung tư bản. 3
a/ Tích tụ, tập trung tư bản 3
b/ Mối liên hệ giữa tích luỹ, tích tụ, và tập trung tư bản. 3
2/ Sự giảm bớt tương đối của tư bản khả biến trong quá trình tích luỹ. 4
3/ Quy luật phổ biến của tích luỹ tư bản 5
III/ Những nhân tố quyết định đến quy mô của tư liệu tư bản 6
1. Mức độ bóc lột sức lao động 6
2. Trình độ năng suất lao động xã hội. 6
3. Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. 7
4. Qui mô của tư bản ứng trước. 8
Chương II 9
Vận dụng lý luận tích luỹ 9
tư bản vào thực tiễn Việt Nam. 9
I- Vai trò của tích luỹ vốn ở Việt Nam hiện nay. 9
1. Vai trì của tích luỹ đối với quá trình phát triển kinh tế của đất nước. 9
2. Vai trò của tích luỹ đến quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 9
II- Thực trạng của qúa trình tích luỹ vốn và huy động vốn trong nước và nước ngoài. 10
III- Các giải pháp tăng cường tích luỹ vốn ở Việt Nam 11
Nhằm thực hiện sự nghiệp đổi mới, từ đại hội Đảng lần thứ VI ( 12-1986) và tiếp tục phát triển qua Đại hội Đảng lần thứ VIII (3-1996) nước ta chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch và các công cụ kinh tế khác. Vì vậy việc nghiên cứu kinh tế chính trị học là một vấn đề cần thiết cho sinh viên các trường kinh tế cũng như những người quan tâm đến kinh tế thị trường.
Để làm rõ phần nào bản chất của tư bản và toàn bộ tài sản của giai cấp tư sản cùng như việc cần thiết lập quan hệ sản xuất mới khác với quan hệ sản xuất TBCN. Đó là quan hệ sản xuất XHCN thì việc nghiên cứu vấn đề tích luỹ cơ ban là vấn đề không kém phần quan trọng. Đối với vấn đề tích luỹ tư bản đã được nhiều nhà kinh tế nổi tiếng như Adamsmit, J.B.Sang, Sammesơn, Cacmac nghiên cứu nội dung một cách chi tiết và sâu rộng.
Chính vì thế mà việc nghiên cứu đề tài “Lý luận về tích luỹ tư bản và vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam” là rất thiết thực cho mỗi sinh viên.
Nội dung đề tài gồm hai chương :
Chương I : Lý luận chung về tích luỹ tư bản
Chương II : Vận dụng lý luận tích luỹ tư bản và thực tiễn Việt Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992089 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement