Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By lo_lem169
#908524

Download miễn phí Tiểu luận Tích luỹ tư bản trong việc quản lí các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I:LÝ LUẬN VỀ TÍCH LUỸ TƯ BẢN 2

Nguồn gốc và động cơ của tích luỹ tư bản. 2

1- Khái quát về tích luỹ: 2

2- Nguồn gốc và động cơ của tích luỹ tư bản: 2

3- Quy luật tích luỹ xã hội chủ nghĩa : 4

Quy mô tích luỹ tư bản và nhân tố ảnh hưởng tới nó. 5

1- Khối lượng giá trị thặng dư và quy mô tư bản ứng trước: 5

2- Tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư: 6

3- Các nhân tố khác: 7

Quy luật chung và xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản. 8

1-Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình nâng cao cấu tạo hữu cơ. 8

Khái niệm cấu tạo hữu cơ: 8

2-Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản. 9

3- Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình bần cùng hoá giai cấp vô sản. 11

4- Xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản. 11

CHƯƠNG II 13

TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG VIỆC QUẢN LÍ CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA 13

I- Tích luỹ vốn 13

II- Sơ qua về thực trạng tích luỹ vốn của Việt Nam: 16

III-Triển vọng và giải pháp cho quá trình tích luỹ vốn ở Việt Nam 18

KẾT LUẬN 20

Danh mục tài liệu tham khảo 22

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đẹp xã hội chủ nghĩa.
Quy mô tích luỹ tư bản và nhân tố ảnh hưởng tới nó.
Khối lượng giá trị thặng dư và quy mô tư bản ứng trước:
Marx đã chỉ ra những nhân tố quy định quy mô của tích luỹ bao gồm: khối lượng giá trị thặng dư ( lợi nhuận năng suất lao động xã hội và quy mô tư bản ứng trước... điếu đó tức là với một khối lượng tư bản nhất định ứng ra ban đầu với một tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành quỹ tích luỹ và quỹ tiêu dùng và một trình độ bóc lột ngày càng nâng cao tạo ra khối lượng giá trị thặng dư ngày càng lớn dẫn đến quỹ tích luỹ không ngừng gia tăng, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sản xuất mở rộng với quy mô ngày càng lớn. Và kết quả của tái sản xuất mở rộng này lại là động lực thúc đẩy tích luỹ nhanh hơn. Tóm lại giữa tái sản xuất mở rộng và tích luỹ có quan hệ , chúng vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của nhau.
Và trong một điều kiện khác là trình độ bóc lột không thì quy mô của tích luỹ phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư ( M) mà nhà tư bản bóc lột được trên ssố lượng công nhân xác định.
Do đó có thể khẳng định quy mô của tư bản ứng trước, nhất là bộ phận tư bản khả biến càng lớn càng thu được khối lượng giá trị thặng dư lớn và vì vậy mà quy mô tư bản tích luỹ càng được ra tăng. Trong khi đó M phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố khác trong quá trình sản xuất .
Nhân tố đầu tiên tác động đến M là trình độ bóc lột sức lao động của các nhà tư bản, trong quá trình trao đổi các nhà tư bản đã cắt xén một phần tiền công của công nhân lao động. Việc cắt xén tiền công giữ một vai trò quan trọng trong tích luỹ tư bản. Trình độ bóc lột được nâng cao khi nhà tư bản quyết định kéo dài ngày lao động và do đó làm tăng thêm giá trị thặng dư. Bởi vậy mà phần giá trị thặng dư được tư bản hoá cũng tâng theo. Mức độ bóc lột càng tinh vi hơn khi nhà tư bản đáp lại những phản ứng của người công nhân khi công nhân bị tăng cường độ lao động bằng cách làm tăng tư bản bất biến trên một lượng tư bản khả biến không đổi.
Như vậy việc tăng cường độ lao động cũng như việc áp dụng nhiều hình thức trả tiền công, Việc không ngừng nâng cao cấu tạo hữu cơ tư bản các nhà tư bản đã bơm vào dòng sông tích luỹ khối lượng tư bản ngày càng gia tăng.
Một yếu tố tự nhiên của sản xuất, đó là sự chênh lệch ngày càng tăng giưã tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. Đây cũng là nhân tố tác động đến M. Do trong quá trình sản xuất tất cả các bộ phận của náy móc đều hoạt động, nhưng chúng hao mòn dần và chuyển từng phần vào sản phẩm. Mặc dù bị mất giá trị như vậy, nhưng trong suốt thời gian hoạt động nó vẫn có tác dụng như khi có đủ giá trị. Điếu đó tạo nên sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. Trong điều kiện sản xuất với công nghệ kĩ thuật hiện đại thay đôỉ liên tục thì phần giá trị chuyển vào sản phẩm theo thời gian càng ít dẫn đến sự chênh lệch này ngày càng lớn và khối lượng giá trị thặng dư theo đó tăng lên. Nhân tố thứ ba ảnh hưởng đến khối lượng giá trị thặng dư là năng suất lao động. Ngoài ra tích luỹ còn phụ thuộc vào khối lượng tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng do khối lượng giá trị thặng dư có thể chuyển hoá thành. Tức là năng suất lao động làm tăng thêm những yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành tư bản mới do đó làm tăng quy mô của tích luỹ. Ngoài các nhân tố trên thì quy mô của tư bản ứng trước cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khối lượng giá trị thặng dư và qua đó ảnh hưởng lớn đến tư bản tích luỹ.
Tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư:
Ta biết rằng, các bộ phận cấu thành giá trị gồm: tư bản bất biến(C) , tư bản khả biến (V) và giá trị tăng thêm m. Và như vậy giá trị bằng( C+V+m) trong đó, khối lượng giá trị thặng dư (m) sẽ được nhà tư bản chia thành hai phần xác định: Một phần dành cho việc tiêu dùng cá nhân của tư bản, Phần còn lại dành cho việc tích luỹ, đáp ứng nhu cầu tái sản xuất mở rộng không ngừng. Như vậy, với quy mô tích luỹ không chỉ phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư được tạo ra bởi người công nhân mà nhà tư bản chiếm được, mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ phân chía khối lượng gia tăng đó cho hai khu vực tích luỹ và tiêu dùng. Quy mô tích luỹ tỷ lệ thuận với tỷ lệ ( tích luỹ : tiêu dùng). Như vậy có phải là có mâu thuẫn giữa tích luỹ và tiêu dùng không.
Thực ra trong giai đoạn đầu của sản xuất tư bản chủ nghĩa, Với ham muốn làm giàu cao độ các nhà tư bản dã giành cho tích luỹ một tỷ lệ tuyệt đối. Cho đến khi sự phát triển đã ở một trình độ nhất định, lượng của cải, vật chất của các nhà tư bản và xã hội tư bản nói chung đã đạt được mức tương đối dồi dào thì các nhà tư bản giành ngày càng nhiều hơn cho tiêu dùng, bên cạnh việc tích luỹ không ngừng. Trong quá trình tiêu dùng vẫn có một phần giá trị của quỹ tiêu dùng được chuyển vào tích luỹ từ việc tiết kiệm tiêu dùng cá nhân. Bởi vậy mà tỷ lệ và do đó quy mô của tích luỹ luôn luôn được nâng cao.
Các nhân tố khác:
Ngoài ba nhân tố trên, còn có nhiều nhân tố khác cũng ảnh hưởng lớn đến quy mô tích luỹ.
Chẳng hạn như sự phát triển của hoạt động ngoại thương cũng góp phần làm tăng thêm tích luỹ. Ngoại thương có tác dụng làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng lên, vì nó nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư và hạ thấp giá trị của tư bản bất biến. Theo hướng đó nó thúc đẩy tích luỹ tăng nhanh, quy mô sản xuất mở rộng thên ra ; Mặt khác nó làm cho tư bản khả biến giảm đi so với tư bản bất biến.
Ngoài ra , ta còn thấy rằng: trình độ phát triển của lực lượng sản xuất càng cao với công nghệ kĩ thuật ngày càng hiện đại đã đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản. Thời gian của một vòng chu chuyển của tư bản được rút ngắn theo thời gian. Nói cách khác là với một khoảng thời gian tương ứng sẽ có nhiều hơn tư bản được đưa vào vận động từ khối lượng tư bản nhất định cho trước.Và như vậy khối lượng giá trị thặng dư cũng được tăng theo dẫn đến phần tích luỹ được mở rộng.
Trong quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa ta còn thấy có sự tồn tại của nạn nhân khẩu thừa tương đối, mà nếu quan sát kỹ ta có thấy rằng vấn đề này vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của quá trình tích luỹ tư bản. Nguyên nhân là do tiến bộ kĩ thuật đã làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên , mà lượng công nhân được thu hút vào sản xuất ít hơn ,điều đó sinh ra nạn nhân khẩu thừa tương đối. Như vậy cầu về sức lao động giảm đi, trong khi đó dân số tăng lên làm cho cung lao động tăng nhanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá tri của sức lao động trong thị trường lao động tư bản giảm đi nhanh chóng.Và điều đó tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà tư bản trong việc bóc lột nhiều hơn giá trị thặng dư, do giảm được giá trị sức lao động, trong khi giá trị một đơn vị hàng hoá không đỏi hay giảm ít hơn.
Quy luật chung và xu hướng lịch sử của tích luỹ tư bản.
1-Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình nâng cao cấu tạo hữu ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement