Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By peminhanh
#908490

Download miễn phí Đề tài Vấn đề huy động và và sử dụng vốn đầu tư cho xoá đói giảm cùng kiệt trong giai đoạn 1996 đến nay

Xét một cách toàn diện hộ nghèo không chỉ đơn thuần thiếu vốn, cái mà họ thiếu là tri thức sản xuất, nhất là các hộ thuộc vùng dân tộc thiểu số. Nhiều hộ được vay vốn rồi, nhưng không biết làm gì để có khả năng sinh lời, vẫn chỉ loanh quanh với mảnh vườn tạp, chăn nuôi gia súc, gia cầm thậm chí cho vào ống nứa cất lên mái nhà, đến kỳ hạn cán bộ tín dụng đến thu lãi và nợ, họ mang nguyên xi số tiền đó đưa trả!. hay có hộ nhận về không sử dụng cho chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh mà mà chi cho tiêu dùng như mua gạo ăn, mua quần áo, sắm đồ dùng gia đình

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


.347 triệu đồng cho 31 xã nghèo, Trà Vinh bố trí thêm ngân sách dịa phương 3.2 tỷ đồng để đầu tư cho 16 xã cùng kiệt do tỉnh xác định…
Nhằm tập hợp sức mạnh của nhiều nguồn vốn, các địa phương cũng đã tổ chức lồng ghép các nguồn lực của các chương trình , các dự án khác nhau cho mục tiêu xoá đói giảm cùng kiệt khoảng 150 tỷ đồng. Điển hình là các tỉnh Cao bằng bố trí lồng ghép kinh phí của chương trình giáo dục, y tế cho xoá đói giảm cùng kiệt 11919 triệu đồng; Thừa Thiên Huế lồng ghép 15593 triệu đồng cho xoá đói giảm nghèo; Gia Lai bố trí bố trí lồng ghép vốn của các chương trình, dự án khác cho 14 xã đặc biệt khó khăn 13407.4 triệu đồng; Phú Yên lồng ghép vốn của 16 chương trình, dự án khác với số tiền 11.003 triệu đồng cho xoá đói giảm nghèo…
Thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, tính đến 30/9/2000, Ngân hàng phục vụ người cùng kiệt đã huy động được tổng nguồn vốn là 4.659 tỷ đồng; so với nguồn vốn từ khi thành lập và chuyển giao từ quỹ cho vay ưu đãi hộ cùng kiệt chuyển sang là 521 tỷ đồng, thì nguồn vốn đã tăng lên 4.138 tỷ đồng;với kết cấu nguồn vốn vay từ Ngân hàng thương mại quốc doanh 2.602 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng nguồn vốn.
-Với vốn điều lệ 700 tỷ đồng chiếm 15% tổng nguồn vốn (do chính phủ cấp ban đầu là 500 tỷ đồng, được chính phủ cấp bổ sung là 200 tỷ đồng).
-Đã được Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế cho vay đặc biệt theo chỉ địng từ Chính phủ 900 tỷ đồng chiếm 19,4% tổng nguồn vốn, trong đó cho vay trung hạn ( thời hạn 5 năm) số tiền 600 tỷ đồng và cho vay ngắn hạn số tiền 300 tỷ đồng.
-Được ngân sách các tỉnh trích nguồn vốn chuyển sang ngân hàng phục vụ người cùng kiệt từ các tổ chức quốc tế với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng, trong đó dự án IFAD 49 tỷ đồng, dự án OPEC 10 triệu USD; đã rút vốn đợt 1 là 2 triệu USD.
-Huy động từ cộng đồng người cùng kiệt là 35 tỷ đồng. Số tiền này tuy nhỏ nhưng cũng đã tạo dựng được ý thức và thói quen tiết kiệm cho người nghèo.
Với tổng nguồn vốn nêu trên, Ngân hàng phục vụ người cùng kiệt đã thực hiện cung cấp tín dụng tới phần lớn các hộ cùng kiệt có nhu cầu vay vốn trên phạm vi toàn quốc.
Tính đến 30/9/2000, đã có hơn 5,3 triệu lượt hộ cùng kiệt nhận được vốn tín dụng từ Ngân hàng phục vụ người cùng kiệt với tổng số tiền là 8.396 tỷ đồng; với số vốn vay, hộ cùng kiệt đã đầu tư vào sản xuất kinh doanh; chủ yếu là đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ; mở rộng ngành nghề, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập để trả nợ ngân hàng, với doanh số thu nợ đạt 4017 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ dư nợ tới 1,7 triệu đồng.
-Trong doanh số cho vay trên, ngân hàng đã thực hiện cung cấp tín dụng tới cả những hộ cùng kiệt ở vùng III; dư nợ hộ cùng kiệt ở khu vực III là 487 tỷ đồng với 28 ngàn hộ cònc dư nợ; trong đó, cho vay hộ cùng kiệt ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu vùng xa theo Quyết định 135/1998/QĐ-TTg của thủ tướng Chính Phủ là 324 tỷ đồng với 183 ngàn hộ dư nợ.
-Nhiều hộ cùng kiệt là người dân tộc thiểu số cũng đã được vay vốn; với dư nợ là 733 tỷ đồng; chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng, Thái,Mường, Khơ me, H’mông…
Đặc biệt, được Đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, nhiều tỉnh, thành phố đã huy động từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách để hình thành quỹ xoá đói giảm nghèo, chuyển sang ngân hàng phục vụ người cùng kiệt cho vay. Tổng số tiền huy động từ nguồn này đến ngày 30/9/2000 là 338 tỷ đồng. Trong đó, những tỉnh đã huy động được nguồn vốn địa phương lớn như:
Tỉnh
Số tiền
(tỷ đồng)
Tỉnh
Số tiền (tỷ đồng)
Nghệ An
18
Hải Phòng
9,2
Hà Tây
17,1
Quảng Trị
8
Đắc Lắc
14,8
Quảng Nam
7,8
Khánh Hoà
13,1
Kiên Giang
7
Lạng Sơn
9,9
Quảng Ninh
6,4
Ninh Thuận
9,6
Quảng Bình
6,2
(Nguồn:Nghiên cứu lý luận số 10/2000)
Trong năm 1999, Nhà nước đã duyệt chi hỗ trợ hơn 410 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở cho hơn 1000 xã đặc biệt khó khăn. Bởi vậy xây dựng hạ tầng cơ sở được coi là lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ hàng đầu đối với các xã đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn này được các địa phương bố trí đầu tư cho 1733 công trình trong đó có 547 công trình giao thông với số vốn 138.903 triệu đồng (chiếm 36,41%); Thuỷ lợi nhỏ 446 công trình với 103.754,5 triệu đồng (27,19%), nước sinh hoạt 223 công trình với 36.180,9 triệu đồng (9,48%);điện sinh hoạt 88 công trình với 17.057 triệu đồng (4,47%); 18 trạm xá với 2.764 triệu đồng (0,73%).
Cùng với kế hoạch chuyển vốn, các dự án khác khác của chương trình xoá đói giảm cùng kiệt cũng được triển khai tương đối đồng bộ. Vốn dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn thực hiện đạt 60% kế hoạch, tập trung vào hỗ trợ trực tiếp đời sống cho bà con, hỗ trợ sản xuất thông qua hình thức cho vay không lấy lãi, xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng thuỷ lợi nhỏ… Đối với các xã khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thì công tác định canh dịnh cư, sắp xếp ổn định dân di cư tự do rất quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo. Đến hết tháng 9, chương trình đã tổ chức định canh định cư được hơn 18000 hộ, đặt 30% kế hoạch, xây dựng được 133 km đường giao thông và 5 cầu cống, 33 công trình thuỷ lợi; 2116 m2 lớp học và trạm y tế, 2 công trình điện, giá trị khối lượng hoàn thành đạt trên 40 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp kinh tế định canh định cư ngoài vùng dự án cũng đã hỗ trợ trực tiếp 12.500 hộ; hỗ trợ sữa chữa 6 công trình giao thông giao thông và 2 cống, 16 công rình thuỷ lợi, 16 giếng nước ăn, 300 m2 lớp học, giá trị khối lượng thực hiện 5 tỷ đồng đạt 60% vốn. để tạo điều kiện điều chỉnh hợp lý lực liượng lao động, chương trình đã thực hiện di dân theo kế hoạch được 8.461 hộ với 17.919 lao động và 36.819 nhân khẩu, sắp xếp ổn định dân di cư tự do, thực hiện giá trị khối lượng đạt trên 15 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, dự án chương trình Tiết kiệm–tín dụng dành cho phụ nữ cùng kiệt do tổ chức ACTIONARD thuộc nước Anh (viết tắt AAV) tài trợ được đánh giá là thực hiện thành công và có hiệu quả nhất trong chương trình tín dụng cho người nghèo. Với cách thực hiện chính là gửi tiền tiết kiệm và vay vốn. Ngoài ra, được AAV tài trợ, chị em còn được học tập, phổ biến kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh, quản lý kinh tế và áp dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thuỷ lợi, đưa các loại gia súc, cây trồng vật nuôi có năng suât cao vào sản xuất…Tuy mới triển khai bước đầu, mức độ làm quen và hoà nhập của chị em còn hạn chế. Tuy vậy, qua 5 năm thực hiện dự án đã thành lập được 199 nhóm cho 4.921 lượt người vay với tổng số tiền 2.699 triệu đồng. Nguồn vốn tiết kiệm được gần 1,5 tỷ đồng, vốn do AAV tài trợ bổ sung 640 triệu đồng. Số dư tiền gửi bình quân chung 300 ngàn/ người. Bình quân một món cho vay 500 ngàn đồng.
Để tạo thêm nguồn cho chương trình xoá đói giảm nghèo, việc huy động nguồn lực cộng đồng là rất quan trọng, và thực tế dã có nhiều hình thức phong phú đa dạng. Có nơi quy định mực đóng góp hàng năm cho từng cá nhân, từng doanh nghiệp hay từng t

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement