Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By themask_fly
#908478

Download miễn phí Đề tài Phép biện chứng có ý nghĩa như thế nào đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người

Sự phát triển của chủ nghĩa duy vật biện chứng gắn liền với sự vận động,không có sự vận động tương tác giữa các sự vật,hiện tượng với nhau thì không có khả năng hay tiền đề để cho bất cứ sự phát triển nào.Tuy nhiên,không phải vận động nào cũng đưa tới sự phát triển.Trong thực tế có những vận động thụt lùi,kìm hãm tiến bộ.Chỉ có các vận động theo chiều hướng tiến lên,đưa đến sự ra đời của cái mới thay thế cho cái cũ mới là sự phát triển.Không có cái mới xuất hiện thì không có sự phát triển.Cái mới bao hàm trong nó cái tiến bộ,cái tích cực,sau khi đã loại bỏ cái tiêu cực,cái lạc hậu của cái cũ.Cái mới làmột chất lượng khác,mới trong sự phát triển của sự vật.Nó tổng hợp sự phát triển của sự vật trước đó thành một giai đoạn cao hơn.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phát triển nếu chúng ta không muốn lạc hậu so với thực tiễn.Phép biện chứng duy vật vừa là yêu cầu của thực tiễn xã hội,vừa là yêu cầu của nội tại học thuyết đó.Có phát triển được và thông qua phát triển,học thuyết đó mới bảo vệ mình và mới phát huy được tác dụng và những giá trị của nó.
Trước Mac-Ănghen trong cuộc đấu tranh trường kỳ của các phái trào lưu triết học ,nhân loại đã biết đến nhiều nhà duy vật và biện chứng lớn,đánh dấu những bước phát triển mới của tư duy triết học của con người trên con đường tìm tới chân lý.Thế nhưng tất cả các nhà triết học đó do sự hạn chế của các điều kiện khách quan và chủ quan đều chưa đem lại choloài người một thế giới toàn bộ triệt để,một phương pháp luận khoa học cách mạng ở các vị trí đó ta thường bắt gặp tính không nhất quán,duy vật khi giải thích vấn đề này,nhưng lại duy tâm khi giải thích vấn đề khác ,duy vật nhưng lại siêu hình,không biện chứng hay biện chứng nhưng lại tiến tới duy tâm.Điều quan trọng nhất là tất cả các nhà triết học trước Mác để đứng lại ở nhận thức lĩnh vựctự nhiên và khi chuyển sang nhận thức vấn đề xã hội họ đều không tránh khỏi rơi vào duy tâm,sai lầm,phản khoa học.Mác-Ănghen là những người đầu tiên thống nhất chủ nghĩa duy vật biện chứng hay phép biện chứng duy vật.phép biện chứng ra đời đánh dấu bước phát triển mới về chất trong lĩnh vực triết học,đó là học thuyết triết học hoàn bị,triệt để thống nhất được xây dựng trên lập trường thế giới quan mới.Nó bao hàm cả lĩnh vự tự nhiên xã hội và tư duy con người.Phép biện chứng duy vật không phải là tổng số những nguyên lý,quy luật,phạm trù mà các nhà kinh điển của chúng ta tạo ra là sự liên hệ hữu cơ có nguyên tắc của các tri thức đã đựoc xác lập trong hệ thống ấy.Giá trị thời đại của học thuyết ấy là ở chỗ nó là sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và phương pháp,giữa lý luận và thực tiễn ,giữa tính khoa học và cách mạng.
Phép biện chứng duy vật là một hệ thống mở,năng động,nó dành cả một phương hướng rộng lớn cho sự chứng minh của khoa học,cho sự bù đắp của tri thức nhân loại,là sự hướng dẫn và là động lực cho con người trong việc cải tạo tự nhiên xã hội và tư duy.Phép biện chứng ra đời từ sự sáng tạo và đồng thời cũng đặt ra yêu cầu sáng tạo trong việc vận dụng nó trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn.Nếu như trước đây phép biện chứng đôi khi do các nhà duy tâm nghiên cứu và các nhà duy vật dù là phản đối phép siêu hình thì bây giờ phép biện chứng đó đã tìm thấy người bạn đồng hành tin cậy duy nhất của mình là chủ nghĩa duy vật.Nếu như trước đây lý luận và phương pháp đôi khi bị tách rời nhau,thì bây giờ chúng đẫ trở thành sự thống nhất gắn bó là chủ nghĩa duy vật biện chứng trong phép biện chứng duy vật đã trở thành học thuyết thống nhất của tồn tại và nhận thức,trở thành phương pháp luận chung nhất của việc nhận thức và cải tạo thế giới.Lênin khẳng định phép biện chứng duy vật là”học thuyết về sự phát triển,dưới hình thức hoàn bị nhất ,sâu sắc nhất và không phiến diện”
Phép biện chứng duy vật không giống bất cứ một học thuyết triết học nào khác,bởi vì nó không phải là sản phẩm của phương pháp tư duy mà nó là sự phản ánh khách quan thế giới vật chất,là sự kích thích những giá trị tư tuởng,văn hoá nhân loại,nó kế thừa tiếp thu có phân hoá những hạn chế của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong lịch sử,đồng khái quát những thàng tựu mới nhất của khoa học tự nhiên.Học thuyết đó luôn lấy thực tiễn làm cơ sở,điểm xuất phát của mình.Thực tiễn vừa là cơ sở,vừa là mục đích,động lực,tiêu chuẩn để đánh giá sức bền của nó.Chính hơi thở của thực tiễn đã làm cho phép biện chứng duy vật luôn sống động,phát triển.Lênin chỉ rõ:”Quan điểm về đời sống,về thực tiễn,phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”.
Trong quá trình xây dựng hệ thống triết học của mình các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác luôn đấu tranh không khoan nhượng chống lại mọi luận điệu xuyên tạc của kẻ thù và bảo vệ những quan điểm khoa học của mình
B
phép biện chứng duy vật
Có thể nói từ thời cổ đại người ta đã hiểu phép biện chứng là nghệ thuật tranh luận để tìm ra chân lý ,bằng cách vạch ra những mâu thuẫn trong lập luận của đối phương.Quan điểm ấy đã thể hiện những hiểu biết nhất định về yếu tố cơ bản của phép biện chứng là mâu thuẫn.
Định nghĩa phép biện chứng cho biết,phép biện chứng nói chung chỉ mối liên hệ,vận động,phát triển của các sự vật phát triển.Thực chất của các mối liên hệ vận động phát triển ấy là sự thống nhất,đấu tranh của các mặt đối lập gọi là mâu thuẫn.
Quan điểm biện chứng cho rằng các sự vật,hiện tượng hay những sản phẩm tinh thần của thế giới,tồn tại trong mối liên hệ,tác động lẫn nhau và không ngừng vận động phát triển.
Đối lập với quan điểm biện chứng,quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật hiện tượng trong thế giới tồn tại cô lập ,tách rời nhau,tĩnh tại,không vận động,không phát triển.Nếu có sự thừa nhận trong quan điểm này về vận động của thế giới thì đó chỉ là sự tăng giảm đơn thuần về lượng hay vân động theo chu kỳ khép kín.
Những người theo quan điểm siêu hình nói chung phủ nhận sự phát triển,họ tuyệt đối hoá các mặt ổn định của sự vật,hiện tượng.Họ cho rằng không có sự ra đời của cái mới và nguồn gốc của chúng nằm ở bên ngoài sự vật,hiện tượng.Như vậy quan điểm biện chứng khác quan điểm siêu hình ở chỗ :Nó xem xét sự phát triển như một quá trình tiến lên,thông qua những bước nhảy vọt,cái cũ mất đi và cái mới ra đời.Nó vạch ra nguồn gốc bên trong của sự vận động và phát triển,đó là cuộc đấu tranh giữa những mặt đối lập bên trong của sự vật ,hiện tượng.
Có hai loại phép biện chứng đó là:biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan
Trong lịch sử triết học có ba hình thức cơ bản của phép biện chứng ,phản ánh trình độ nhận thức khác nhau của nhân loại về biện chứng khách quan của thế giới:phép biện chứng ngây thơ,phép biện chứng duy tâm,phép biện chứng duy vật.
Phép biện chứng ngây thơ tự phát cổ đại,tiêu biểu là Hêcralít.Ông cho rằng sự vận động và phát triển của thế giới giống như dòng chảy của một con sông,như vậy không ai tắm hai lần trên một dòng sông.Biện chứng ngây thơ dựa trên quan sát có tính trực quan,chỉ có ý nghĩa vô thần,chống lại quan niệm tôn giáo về thế giới,ít có giá trị khoa học.Biện chứng ngây thơ là hạn chế,bị phương pháp siêu hình xoá bỏ
Biện chúng duy tâm ,người tiêu biểu cho phép biện chứng duy tâm khách quan là Heghen.Ông là người đầu tiên có công xây dựng tương đối hoàn chỉnh phép biện chứng duy vật với hệ thống các phạm trù,khái niệm,và các qui tắc cơ bản.Tuy nhiên,phép biện chứng của Heghen còn thiếu triệt để và thiếu khoa học.
Biện chứng duy vật do Mác-Ănghen sáng lập ra vào giữa thế kỷ 19.Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.Nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement