Nội quy chuyên mục: Hướng dẫn cài server web game, game server offline, Mu offline , võ lâm truyền kỳ offline , tru tiên offline, webgame, game private, kiem the offline, vo lam offline, gunny offline
By minhhanh2504
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#838527 Xích Bích 2 : Hổ vệ truyền kỳIP máy ảo : 192.168.200.100
Đăng nhập RedHatLinux : root pass tuan565
MySQL : root pass 123456
Khởi động server : ./start
Tắt server : ./stop


Link download


Server : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Client : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Trung Quốc)
Pass giải nén : tuan565
hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( Tiếng Anh )
Patch chép vào client Eng : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GM Tool : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Video hướng dẫn : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Website Đăng kí + Add GM + Add Cash : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
(Chép vào đường dẫn server/opt/lampp/htdocs rồi vào 192.168.200.100 để dùng)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement