Nội quy chuyên mục: Hướng dẫn cài server web game, game server offline, Mu offline , võ lâm truyền kỳ offline , tru tiên offline, webgame, game private, kiem the offline, vo lam offline, gunny offline
By Keomatong_PhuThuyNho
#519136

Đồ nghề cần để chơi 1.Client Download Client ở link sau
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Rồi chép patch sau vào
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
2.Server
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén (nếu có ) : tuan565
3.Video hướng dẫn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hướng dẫn tạo acc + chỉnh sửa
Thêm account GM

các bạn vào C:\ChienQuoc\ServerCQ(trungviet)\current\ini mở file god.ini thêm tên acc bạn cần vào .Lúc vào game chỉ cần đánh tên acc không cần nhập pass là vào dc
Chỉnh sửa nhân vật
các bạn vào C:\ChienQuoc\ServerCQ(trungviet)\current\data mở file mingren bằng NotePad++ ( dùng notepad cũng dc nhưng dễ bị lỗi ) rồi chỉnh thông số ở các mục level và cash ( lần lượt là Level,số tiền ) vs lại 1 số thông số nữa mình chưa tìm hiểu (EXP sửa ở muc Exp_players tên nhân vật ở cuối các thông số exp ở trc , cash thì ở mục Cash_players )

Lệnh GM
* Đồ và cơ bản:
/clone (Đường dẫn)
/family (số thứ tự phái) (Cấp phái)
/gmdrop [Tùy sv mà rơi đồ và tiền]
/yellow (ID đồ) [Chuyển đồ sang hoàng kim]
/blue (Id đồ) [Chuyển đồ sang lam kim]
/dest (ID đồ) [Xóa 1 món đồ nào đó]
/gift2 (số thể lực,.... theo thứ tự trên xuống dưới) [+ điểm nhanh]
/setnpc (ID của NPC) [Chỉnh chỉ số cho NPC]

* Hoạt động:
/party - Mở tắt hoạt động
/kickall - Kick tất cả
/kickout (ID) - Kick người chỉ định
/saveall - Save lại trc khi reload
/shutup - Khóa kênh cho quản lí viên
/channel - Khóa chat GM

* Nói:
/shout (Lời cần nói) - hét
/thongbao (lời cần nói) - thông báo
/sys (Lời nói) - Kênh GM

* Check:
/finger (ID) - Các nick có cùng ID đang online
/checkorg [Check bang]
/who xem số ngừi online
/snoop (ID) nghe chuyển động
/skills (ID) xem skill
/op (ID bang) - check bang
/hp (ID) check điểm
/inv (ID) Xem đồ trên người và đã đeo
/findgm - Cài đặt thưởng cho Gm
/user.info (ID) - Xem số người onl và số GM onl
/where (ID) - Check đang ở đâu
/set (ID) - xem hoàn cảnh
/npc - Check NPC
/gmlist - Check GM
/sc2 - Check nh~ thứ đã làm
/sc - Check điểm số
/show - nh~ người gần mình trong 1 khu vực

* Chiến đấu:
/gmset
1: bất tử
2: Tàng hình
3: Xóa đồ
4: x2 máu
5: bình thường
6: Hồi phục
/setdie - Tự sát
/recover - hồi đầy máu
/smash (ID) - Giết người chỉ định
/halt (ID) - cấm chiến đấu
/bian - Biến hình
/slave - Thăng cấp thú gọi
/possess (ID) - Biến thành người đó (Chỉ số và skill giống y chang người mình biến thành)
/energy - Chọn tăng năng lượng

* Triệu hồi và di chuyển:
/summon (ID) - Ngừi đó đến cạnh
/goto (ID) - Đến bên cạnh ngừi đó
/go2map [Đi tới các map chính] hay /go2map (Số thứ tự map) [Tới map chỉ định, xem số map trong map/map/... , ví dụ: 001 là TTT, 0805 là vô danh bản đồ,....]

* Nghịch:
/clone-test [Tạo nick ảo]
/clone-armor [tạo đồ ảo]

* Thử nghiệm....:
/givegift - chỉnh số tặng (đang nghiên cứu)
/gmfight - chuyển đến nơi chỉ có GM (đang nghiên cứu)

* Set quản lí:
/manager (ID) bổ nhiệm quản lí kênh
/promote (ID) Bổ nhiệm chức vụ GM
By lesanh_88
By [email protected]
#519383 đã tét..ok.nhưng không có auto làm nv.hướng dẫn dùm..

con game nào online mà ofline ko.pót len voi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement