Nội quy chuyên mục: Hướng dẫn cài server web game, game server offline, Mu offline , võ lâm truyền kỳ offline , tru tiên offline, webgame, game private, kiem the offline, vo lam offline, gunny offline
By luat_trau
#509953Server x64 nên check xem CPU có hỗ trợ không trước khi down
Nguồn server máy ảo của Nemsis
IP Server : 192.168.1.2
Ram >= 4GB thì có thể chơi còn không thì thôi
Server : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Client : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Video hướng dẫn : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By violet_salem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement