Nội quy chuyên mục: Hướng dẫn cài server web game, game server offline, Mu offline , võ lâm truyền kỳ offline , tru tiên offline, webgame, game private, kiem the offline, vo lam offline, gunny offline
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#836764
1. Custom Items + Set Full Thần + SCF 11.00.00 - Fixed

Server : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Client : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
IP máy ảo : 192.168.1.200
Web quản lý nhân vật : 192.168.1.200/hosting

2. Mu Server SCF 11.11.82 - Fixed
Server : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Client : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
IP máy ảo : 192.168.1.200
Trang quản lý : 192.168.1.200/hosting3. SS6E2 + Wings4 - Alexandria

1.Server
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
2.Client
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

IP máy ảo : 192.168.1.200
Trang quản lý : 192.168.1.200


6.[Repack] MuServer 10.07.65 Wings4 Cr-ack Full 99% - Alexandria

1.Server Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
2.Client Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
IP máy ảo : 192.168.1.100
Trang quản lý : 192.168.1.1007.[Repack] SS4.6 GS 1.00.87 Full Kor/JPN Julia Project.274


1.Server Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
2.Client
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
chức năng nổi bật
- Full 5 loại Custom Jewel
- Reset ingame trực tiếp bằng lệnh /reset
- Cộng điểm trực tiếp không cần đổi nhân vật
- IP máy ảo 192.168.1.200
- Các mốc Reset xem trong file D:\MuServer\IA Julia\ResetSystems.ini trong mảy ảo
Mình đã config sẵn như sau
1-20 : 200 level =>> 500 point
21-50 : 230 level =>> 450 point
51-100 : 250 level =>> 400 point
101-150 : 300 level =>> 300 point
151-200 : 350 level =>> 200 point
201-500 : 400 level =>> 150 point
Khi đủ level thì đánh lệnh /reset trong game là nó tự ra bảng chọn server rồi vào lại là nhân vật đã dc reset
- Tạo acc bằng MuMaker có sẵn trong máy ảo + Quản lý bằng Tool này luôn

Pass giải nén : tuan565


Video hướng dẫn ( các bản khác bước ping thay đổi tùy theo IP máy ảo )
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: