Nội quy chuyên mục: Hướng dẫn cài server web game, game server offline, Mu offline , võ lâm truyền kỳ offline , tru tiên offline, webgame, game private, kiem the offline, vo lam offline, gunny offline
By vosac_daisu
#591557 Đao Kiếm Vô Song 2 - 论剑天下ol - Đã Việt Hóa
MySQL : root pass 123456
Hướng dẫn :
1.Giải nén trực tiếp ổ D (đường dẫn thành D:\LJTXServer)
2.Chạy [1] Start Server đợi nó hiện

Vào 127.0.0.1 để đăng kí và chơi
Bản gốc China :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén : tuan565
Bản Việt Hóa :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén : tuan565.blogspot.com1.Cách Add KNB
Mở userorder lên sau đó điền như sau
id: số thứ tự (điền bất kỳ)
golden: số knb
serverId: điền vào 1
time: click chọn ngày hiện tại
userName: tài khoản của you

Xong save lại ... F5 game để nhận

2.Việt hóa Config.swf (đường dẫn D:\LJTXServer\wwwroot\client\dynamic\version0\data)
- Decompiler bằng SWF Sothink Decompiler được 3 file (Config.as + Config.flp + Config.fla) rồi Việt Hóa file Config.as
- Build lại FLA sang SWF bằng Adobe Flash CS6
Mở file Config.FLA bằng Adobe Flash
Chọn mục Target ở tab Public là Flash Player 11.1
Chọn Files >> Export >> Export Movie
(Nếu có báo lỗi thì sửa file jvm.ini tăng chỗ -Xmx128m thành số lớn hơn rồi restart Adobe Flash --- Tầm 350MB là có thể build dc)

3. Bản khác (KHÔNG VIỆT HÓA + GIAO DIỆN MỚI)
MySQL : Port 3307 root pass root
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén : tuan565.blogspot.com
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement