Tổng hợp các Phần mềm Portable, dùng ngay không cần cài đặt.
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp các Phần mềm Portable, dùng ngay không cần cài đặt.
Chỉ việc copy vào USB và mang đi đâu cũng có thể dùng ngay!
By quanchua9x
By bay19810808
By hoa_ban_tay_bac2206
#942421 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

của link sau

còn sống tới bây giờ nhưng từ điển tự kiếm
Kết nối đề xuất: