tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995970 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1
S GIÁO D C VÀ ÀO T O K THI H C SINH GI I THÀNH PH
THÀNH PH  À N NG MÔN SINH H C - L P 11
-------------------------- N m h c 2009 -2010
------------------
Th i gian làm bài: 150 phút (không tính th i gian giao
 )
(  thi có hai trang, thí sinh ki m tra l i tr  c khi làm bài)
 CHÍNH TH C
Câu 1: (1,25 điểm)
Quan sát sơ đồ trên, hãy cho biết:
a. Rễ cây hấp thụ Nitơ ở những dạng nào?
b. Tên của các nhóm sinh vật ở các vị trí (a), (b), (c), (d).
c. Đặc điểm hoạt động của nhóm sinh vật (d). Hậu quả các hoạt động này và
biện pháp khắc phục?
d. (*) là quá trình gì? Nêu ý nghĩa của quá trình này?
Câu 2: (1,25 điểm)
a. Lập bảng so sánh những điểm khác nhau trong pha tối ở 3 nhóm thực vật C3,
C4 và thực vật CAM về các tiêu chí sau: chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố định
CO2 đầu tiên, nơi diễn ra, hô hấp sáng, năng suất sinh học.
b. Tại sao năng suất sinh học ở thực vật CAM thấp hơn thực vật C3?
Câu 3: (1,25 điểm)
Các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy chỉnh lại cho đúng.
a. Trong các mặt biến đổi thức ăn thì biến đổi thức ăn về mặt cơ học là quan
trọng nhất.
b. Lông nhung đẩy thức ăn đi trong ruột non.
c. Ở người, quá trình tiêu hoá xảy ra chủ yếu ở dạ dày.
a
b
c
d
* GIÁO D C VÀ ÀO T O K THI H C SINH GI I THÀNH PH
THÀNH PH  À N NG MÔN SINH H C - L P 11
-------------------------- N m h c 2009 -2010
------------------
Th i gian làm bài: 150 phút (không tính th i gian giao
 )
(  thi có hai trang, thí sinh ki m tra l i tr  c khi làm bài)
 CHÍNH TH C
Câu 1: (1,25 điểm)
Quan sát sơ đồ trên, hãy cho biết:
a. Rễ cây hấp thụ Nitơ ở những dạng nào?
b. Tên của các nhóm sinh vật ở các vị trí (a), (b), (c), (d).
c. Đặc điểm hoạt động của nhóm sinh vật (d). Hậu quả các hoạt động này và
biện pháp khắc phục?
d. (*) là quá trình gì? Nêu ý nghĩa của quá trình này?
Câu 2: (1,25 điểm)
a. Lập bảng so sánh những điểm khác nhau trong pha tối ở 3 nhóm thực vật C3,
C4 và thực vật CAM về các tiêu chí sau: chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố định
CO2 đầu tiên, nơi diễn ra, hô hấp sáng, năng suất sinh học.
b. Tại sao năng suất sinh học ở thực vật CAM thấp hơn thực vật C3?
Câu 3: (1,25 điểm)
Các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy chỉnh lại cho đúng.
a. Trong các mặt biến đổi thức ăn thì biến đổi thức ăn về mặt cơ học là quan
trọng nhất.
b. Lông nhung đẩy thức ăn đi trong ruột non.
c. Ở người, quá trình tiêu hoá xảy ra chủ yếu ở dạ dày.
d. Trong miệng có enzym tiêu hoá cả tinh bột sống và chín.
e. Một số người có thể cắt túi mật mà vẫn hoạt động được bình thường vì trong
dịch mật không có chứa enzym tiêu hoá.
Câu 4: (1,25 điểm)
a. Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi? Nếu tim của một người phụ
nữ đập 60 lần trong một phút, khối lượng máu trong tim cô ta là 120ml vào cuối tâm
trương và 75 ml ở cuối tâm thu, lượng máu bơm/ phút của người phụ nữ đó bằng bao
nhiêu?
b. Tại sao ở các động vật có vú nhịp tim thường tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ
thể?
Câu 5: (1,25 điểm)
a. Trình bày những điểm khác nhau giữa 2 hình thức cảm ứng ở thực vật:
hướng động và ứng động.
b. Biết được vận động hướng động của cây có ứng dụng gì trong thực tiễn?
Câu 6: (1,25 điểm)
Xináp là gì ? Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào ?
Câu 7: (1,25 điểm)
Có các hoocmon thực vật sau: AIA, GA, xitokinin, êtilen, ABA và các tác
dụng sinh lí như sau: làm trương dãn tế bào; ức chế sự nảy mầm của hạt; ảnh hưởng
tới tính hướng động; ; kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ; kích thích sự nảy mầm của
hạt, củ, chồi; làm chậm quá trình già của tế bào.
Hãy sắp xếp các hoocmon thực vật phù hợp với tác động sinh lí của nó.
Câu 8: (1,25 điểm)
Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và
động vật biến nhiệt như thế nào?
3
HƯ NG D N CH M MÔN SINH H C
 CHÍNH TH C
Nôi dung i m
Câu 1: (1,25 i m)
a. Rễ cây hấp thụ Nitơ ở dạng NO3- và NH4+
b. Tên của các nhóm sinh vật ở các vị trí
(a): vi khuẩn cố định nitơ: khử nitơ khí quyển thành dạng amôn.
(b): vi khuẩn amôn hóa: phân giải nitơ từ xác sinh vật thành NH3.
(c): vi khuẩn nitrat hóa: chuyển hóa NH4+ thành NO3-
(d): vi khuẩn phản nitrat hóa: chuyển hóa NO3- thành thành Nitơ phân tử.
c. Đặc điểm: Hoạt động trong điều kiện kị khí
Hoạt động này chuyển hóa nitrat (dạng mà cây hấp thụ được) thành Nitơ phân tử.
Khắc phục: làm đất thoáng khí để tránh hoạt động của nhóm vi khuẩn này
d. (*) là quá trình khử NO3-
Ý nghĩa: khi tổng hợp các axit amin cây cần nhiều nhóm NH2
0,25
0,50
0,25
0,25
Câu 2: (1,25 i m)
a. B ng so sánh các tiêu chí 3 nhóm th c v t
Tiêu chí Nhóm TV C3 Nhóm TV C4 Nhóm TV CAM
Chất nhận CO2
đầu tiên
Ri15DP (C5) PEP PEP
Sản phẩm cố
định CO2 đầu
tiên
APG ( C3) AOA AOA
Nơi diễn ra Lục lạp của
TB mô giậu
Cố định CO2 ở lục lạp TB
mô giậu và khử CO2 ở
lục lạp TB bao bó mạch
Lục lạp của TB mô
giậu
Hô hấp sáng Có Không Không
Năng suất sinh
học
Trung bình Cao Thấp
b. N ng su t sinh h c nhóm th c v t CAM th p h ơ n nhóm th c v t C3
- Nhóm thực vật CAM sử dụng một phần tinh bột để tái tạo PEP chất tiếp nhận CO2
→ giảm lượng chất hữu cơ trong quá trình tích luỹ.
- Điều kiện sống của nhóm CAM khắc nghiệt, bất lợi hơn: khô hạn, thiếu nước, ánh
sáng gắt
1,00
0,25
Câu 3 (1,25 i m)
a. Sai. Tiêu hóa hóa học là quan trọng nhất, vì quá trình này biến đổi thức ăn thành
những chất đơn giản cuối cùng, hấp thụ được vào cơ thể. 0,25

............
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement