tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#986920 Link tải miễn phí ebook
Tác giả: Lê Xuân Soan, Lê Phương Liên
Nhan đề: Cẩm nang luyện thi đại học ngữ văn. - T.2: Nghị luận xã hội
Nguồn trích: Sách mua
Số/Tập: 2
Trang: 170
Năm xuất bản: 2014
ISSN:
Tóm tắt: Những vấn đề chung về văn nghị luận; Cách làm văn nghị luận xã hội; Một số bài làm tham khảo (nghị luận về một hiện tượng đời sống, về một tư tưởng, đạo lí).
Từ khóa: Ngữ văn; Sách luyện thi; Ôn tập
Lòi nói đầu
Các em học sinh lớp 12 thân mến!

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo Dục và Đào tạo luôn thực hiện ra đê' thi Đại học và thi tôt nghiệp môn Ngữ văn theo hướng mở đê đánh giá được năng lực và phân loại trình độ của học sinh. Điều này tạo điều kiện đê’ nhiều học sinh có khả năng vận dụng được những hiếu biết thực tế vào bài viết của mình cho sinh động và hấp dẫn người đọc. Nhiều bài viết được đánh giá cao khi nó thê hiện được cái tui cùa người viết, quan điểm nhân sinh quan vê' cuộc sông đời thường, về cách nhìn nhận của giới trẻ trong cách ứng xử và thê hiện quan niệm sông. Cách ra đẽ này gúp phần giảm tình trạng học tù cùa nhiều học sinh hiện nay.

Theo Sách giáo khoa Ngữ Văn 11, tập 2 "Nghị luận là một thê’loại văn học đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chíeng cứ để bàn luận về một vấn đê' nào đó (chính trị, xó hội, văn học nghệ thuật, triêì học, đạo đức). Vâh đê'được nêu ra như một câu hòi cân giải đáp, làm sáng tỏ. Luận là bàn VỀ'đúng, sai, phải, trái, khắng định điều này, bác bỏ điêu kia, để người ta nhận ra chân lí, đồng tình với mình, chia sẻ quan điểm và niềm tin của mình. Sức mạnh của văn nghị luận là ở sự sâu sắc của tư tưởng, tình cảm, tính mạch lạc, chặt chê của suy nghĩ và trình bày, sự thuyêì phục cùa lập luận. Vận dụng còc thao tỏc như giải thích, phân tích, chím^ minh, bác bỏ, so sánh...,Ễ.

Đê giúp các em nắm vững kiêu bài nghị luận xẵ hội và có kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội trong kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chúng tui biên soạn cuôVi:

Cấm nang luyện thi dại học Ngũ văn, tập 2.ể Nghị luận xã hội

Tập sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những vân đề chung vê' văn nghị luận và cách làm bài văn nghị luận xã hội.

Phân thứ hai: Một sô' bài làm tham khảo (Nghị luận về một hiện tượng đời sông, về một tu tường, đạo lí).

Hi vọng đáy sẽ là tài liệu bô ích cho các em học sinh lớp 12.

Nhân đâv chúng tui cũng xin được Thank các nhà nghiên cứu, quí thầy cô giáo và các em hoc sinh đã có những bài viết được sử dụng trong tập sách này.
TÁC GIẢ
phần thứ nhất

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VÀN NGHỊ LUẬN VÀ CÁCH LÀM BÀI VÀN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

I. NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN

1. Khái niệm văn nghị luận

"Nghị luận là một thế loại văn học đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chứng cứ đế bàn luận về một vân đê' nào đó (chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, triết học, đạo đức). Vâh đề được nêu ra như một câu hỏi cần giải đáp, làm sáng tò. Luận là bàn về đúng, sai, phải, trái, khang định điều này, bác bỏ điều kia, đê’ người ta nhận ra chân lí, đồng tình với mình, chia sẻ quan điểm và niềm tín của mình. Sức mạnh cúa văn nghị luận là ở sự sâu sắc của tư tướng, tình cảm, tính mạch lạc, chặt chẽ cùa suy nghĩ và trình bày, sự thuyết phục cùa lập luận. Vận dụng các thao tác như giải thích, phân tích, chứng minh, bác bò, so sánh..ề" (Sách giáo khoa Ngữ Văn 11, tập 2).

2. Đẻ tài của văn nghị luận xả hội

Nghị luận xã hội là những bài văn bàn về xã hội, chính trị, đời sông. Đê' tài cùa dạng bài nghị luận xã hội cũng hết sức rộng mò. Nó gồm tất cả những vấn đề về tư tường, đạo lí, một lôi sông đẹp, một hiện tượng tích cực hay tiêu cực trong cuộc sông hàng ngày, vấn đề thiên nhiên môi trường, vấn đề hội nhập, toàn cầu hoá... Nghĩa là, ngoài những tác phẩm nghị luận văn học (lây tác phẵm văn học, nhà văn làm đốì tượng), tất cả các dạng văn bán viết khác đều có khả năng được xếp vào dạng nghị luận xã hội, chính trị.

3. Các dạng cảu hỏi, đẻ bài văn nghị luận xã hội

Trước tiên, chúng ta phải làm quen với các dạng câu hỏi. Đây là một sô' ví dụ câu hỏi tiêu biếu:

1. "Như một thứ a xít vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thê ăn mòn cả một xã hội". Từ ý kiến trên, hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm và thói vô trách nhiệm của con người trong cuộc sông hiện nay (đề thi ĐH khôi c, năm 2010)

2. "Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng". Từ ý kiến trên, hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ về sự nguy hại của đạo đức giả đôì với cuộc sông con người (để thi ĐH, khôi D, năm 2010).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
Cẩm nang luyện thi đại học ngữ văn. - Tập 1
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement