tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#986372 Link tải miễn phí ebook
rừ nhữnt’ bài giảng cho học sinh Khối chuyên Toán - Tin Trường
Đại iọc Khoa học Tự nhiên các tác giả muốn trình bày một cách tiếp
cận nới vé hai bất đẳng thức dược áp dụng rộng rãi nhất này. Cuốn sách
chia hành các bài giảng độc lập được sắp xếp mổt cách trình tự. Sau
này (húng ta có thổ bổ sung các bài giảng mới để cuốn sách naày càng
dầy củ hơn. Mỗi bài giảng có một nội dung được hoàn thiện và sấp xếp
từ dí đến khó đổ độc giả có thể tư học. Bạn đọc nào đã làm quen với
cuốn sách " Các bài giảng vé bất đảng thức Côsi" là bất đẳng thức dạng
trung bình đã được xuất bản cùa cùng các tác giả cuốn sách này thì chắc
chiinsẽ dc dàng hơn khi đọc cuốn sách dang có trong tay các bạn "Các
bài gàng về bất đảng thức Bunhiacốpxki Nếu nhiểu phương pháp giải
liav, :ác bài toán khó được các em học sinh, các dộc già hiểu thấu đáo
và can thấy đơn giản thì đó chính là điểu mong muôn của những người
viết (Uốn sách này.
Như các bạn đã biết, khi viết vé một nối dung phong phú và khá
kinh điển thì chắc chắn sẽ còn nhiéu thiếu sót nẽn các tác giả rất mong
sự g(p ý của các bạn độc giả. Các ý kiến cóp ý xin gửi về địa chỉ:
Mục Lục
Kiến thức cơ bản 3
1 Bất đẳng thức Bunhiacôpxki dạng đơn g iả n ..................... 3
2 Bất đẳng thức hàm l ồ i ..................................................... 19
3 Bất đẳng thức Bunhiacôpxki............................................ 28
4 Một số dạng hệ quả ........................................................ 43
5 Một số dạng mở rộng và liên q u a n ................................. 52
6 Một số kết quả làm mạnh bất đẳng thức Bunhiacôpxki 62
Một sổ phương pháp xây dựng bất đảng thức 69
1 Một phương pháp xây dựng bất đảng thức dạng phần thúc 69
2 Một dạng hệ quả của Bất đẳng thức Bunhiacôpxki và áp
dụng............................................................... .. ................. 81
3 Bất đẳng thức tam g iá c ..................................................... 99
4 Dạng hằng đẳng thức của Bất đẳng thức Bunhiacôpxki . 111
5 Sử dụng công thức tính tổng hữu hạn trong Bất đẳng thức
Bunhiacopski............................................................ .. 117
6 Bất đẳng thức Bunhiacôpxki và một sô' dạng bất đẳng thức
chứa căn th ứ c ............................................................... ... . 125
7 Phép biến đổi thuận........................................................... 138
8 Phép biến đổi nghịch Bunhiacôpxki.................................155
9 Sừ dụng bất đảng thức Bunhiacôpxki xây dựng bất đẳng
thức có điều kiện thứ t ự ..................................................163
10 Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki giải một sô' bài toán
trong tam giác .................................................................173
Chương 1
Kiến thức cơ bản
1 Bất đẳng thức Bunhiacôpxki dạng đơn giản
Bất đẳng thức Bunhiacôpxki tronu trường hợp đơn giản được thể hiện
trong ví dụ 1.1 sau đây

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement