tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985915 Link tải miễn phí tài liệu ôn hóa
CHƢƠNG 1. ĐỒNG PHÂN


Chuẩn đầu ra:
G1.1 : Biểu diễn được cấu trúc các hợp chất hữu cơ trong không gian.
G1.2 :
- Gọi tên các đồng phân hình học theo hệ danh pháp cis –trans, Z-E.
- Xác định được cấu hình tuyệt đối của hợp chất hữu cơ theo hệ danh pháp R-S.
- Gọi tên các hợp chất monosaccharide và các hợp chất amino acid theo hệ danh pháp
D-L.


Nội dung:
1. Đồng phân cấu tạo
2. Đồng phân lập thể
2.1. Các công thức biểu diễn cấu trúc
2.2. Quy tắc Cahn – Ingold – Prelog
2.3. Đồng phân hình học
2.3.1. Đồng phân cis – trans
2.3.2. Đồng phân Z – E
2.4. Đồng phân quang học
2.4.1. Khái niệm về hợp chất quang hoạt
2.4.2. Điều kiện để có đồng phân quang học
2.4.3. Gọi tên các đồng phân quang học
a. Hệ danh pháp D – L
b. Hệ danh pháp R – S
2.5. Đồng phân cấu dạng
2.5.1. Cấu dạng của hợp chất mạch hở
2.5.2. Cấu dạng của cyclohexane

Tham khảo:
1. Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa, Giáo trình Hoá hữu cơ, trang 11-64.
2. David Klein, Organic Chemistry, trang 188-232, 155-187.
3. David Klein, Student study guide & solutions manual Organic Chemistry, trang 78-91,
58-76.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement