tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982795 Link tải miễn phí bài tập
Chuyên đề: GIAO THOA ÁNH SÁNG
Dạng1 :T án sắc
Câu 1 :Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ 1 màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là:
A. Ánh sáng đã bị tán sắc B. Lăng kính không có khả năng tán sắc.
C. Ánh sáng đa sắc D. Ánh sáng đơn sắc
Câu 2 :Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A =60 và có chiết suất n=1,62 đối với màu lục.Chiếu một chùm tia tới song song hẹp ,màu lục vào cạnh của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A sao cho một phần của chùm tia sáng không qua lăng kính,một phần đi qua lăng kính và bị khúc xạ.Khi đó trên màn E song song với mặt phẳng phân giác của góc A và cách nó 1m có hai vết sáng màu lục.
I.Khoảng cách giữa hai vết sáng đó là:
A.5,6cm B.5,6mm C.6,5cm D.6,5mm
II.Nếu chùm tia sáng nói trên là chùm ánh sáng trắng với nd=1,61 và nt=1,68 thì chiều rộng của quang phổ liên tục trên màn là:
A.0,73cm B.0,73mm C.0,37cm D.0,37mm
Câu 3 :Một lăng kính có góc chiết quang A =300 và có chiết suất n=1,62 đối với màu lục.Chiếu một chùm tia sáng trắng song song hẹp tới mặt bên dưới góc tới i=450 .Biết chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu vàng là nv=1,52.Góc lệch của tia sáng màu vàng là:
A.3,470. B.2,280 C.300 D.27,720
Dạng 2: Thí nghiệm Giao thoa trong 2 môi trường
Câu 1 :Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6μm.Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước(n=4/3) là:
A.0,8μm B.0,45μm C.0,75μm D.0,4μm
Câu 2 :Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young ,khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n ,thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào ?
A. Giữ nguyên B. Tăng lên n lần C. Giảm n lần D. Kết quả khác
Câu 3 : Trong 1 thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S 1 và S 2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng .Khoảng vân đo được là 1,2mm.Nếu thí nghiệm được thực hiện trong 1 chất lỏng thì khoảng vân là 1mm.Chiết suất của chất lỏng là :
A. 1,33 B. 1,2 C. 1,5 D. 1,7
Câu 4 : Trong 1 thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong môi trường không khí khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 ở 2 bên vân trung tâm đo được là 3,2mm.Nếu làm lại thí nghiệm trên trong môi trường nước có chiết suất là 4/3 thì khoảng vân là :
A. 0,85mm B. 0,6mm C. 0,64mm D.1mm
Dạng 3: Tính chất sáng ,tối tại 1 điểm.Số vân sáng,vân tối quan sát được trên trường giáo thoa.
Câu 1 :Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Iâng là:
a = 2mm và D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64m thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là:
A.1,6mm B.1,2mm C.0,64mm D.6,4mm
Câu 2 :Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ =0,6μm . Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ)
A. 6. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 4: Trong thí nghiệm Yâng, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là
A. 7 B. 9 C. 11 D. 13
Câu 5:Trong thí nghiệm Yâng ta có a = 0,2mm, D = 1,2m.Nguồn gồm hai bức xạ có 1= 0,45 m và 2= 0,75 m công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ
A. 9k(mm) B. 10,5k(mm) C. 13,5k(mm) D. 15k (mm)
Câu 6 : Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young ,2 khe có a=1mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600nm.Các vân giao thoa hứng được trên màn cách 2 khe 2m.Tại điểm M có x=2,4mm là :
A. 1 vân tối B. vân sáng bậc 2 C. vân sáng bậc 3 D. không có vân nào Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc = 0,55 m , khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 90cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm là:
A. vân sáng thứ 4 B vân sáng thứ 5 C. vân tối thứ 5 D.vân tối thứ 4
Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc = 0,5 m ,khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm.Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc:
A. vân sáng thứ 4 B vân sáng thứ 3 C. vân tối thứ 3 D.vân tối thứ 4

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement