tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#952880 Đây là để thi tuyển chọn đội tuyển quốc tế môn Hóa Học năm 2011 từ Bộ giáo dục

Câu 1. (3,5 điểm)
1. Clo, brom, iot có thể kết hợp với flo tạo thành các hợp chất dạng XFm. Thực nghiệm cho thấy
rằng m có 3 giá trị khác nhau nếu X là Cl hay Br, m có 4 giá trị khác nhau nếu X là I.
a) Hãy viết công thức các hợp chất dạng XFm của mỗi nguyên tố Cl, Br, I.
b) Dựa vào cấu tạo nguyên tử và độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích sự hình thành các
hợp chất trên.
Cho: Độ âm điện của F là 4,0; Cl là 3,2; Br là 3,0; I là 2,7.
2.
32
P phân rã β-
với chu kì bán huỷ 14,28 ngày, được điều chế bằng phản ứng giữa nơtron với
hạt nhân
32
S.
a) Viết các phương trình phản ứng hạt nhân để điều chế
32
P và biểu diễn sự phân rã phóng xạ của
32
P.
b) Có hai mẫu phóng xạ
32
P được kí hiệu là mẫu I và mẫu II. Mẫu I có hoạt độ phóng xạ 20 mCi
được lưu giữ trong bình đặt tại buồng làm mát có nhiệt độ 10
o
C. Mẫu II có hoạt độ phóng xạ 2 µCi
bắt đầu được lưu giữ cùng thời điểm với mẫu I nhưng ở nhiệt độ 20
o
C. Khi hoạt độ phóng xạ của
mẫu II chỉ còn 5.10-1
µCi thì lượng lưu huỳnh xuất hiện trong bình chứa mẫu I là bao nhiêu gam?
Trước khi lưu giữ, trong bình không có lưu huỳnh.
Cho: 1 Ci = 3,7.1010
Bq (1Bq = 1 phân rã/giây); số Avogađro NA = 6,02.1023
mol
-1
;

hoạt độ
phóng xạ A = λ.N (λ là hằng số tốc độ phân rã, N là số hạt nhân phóng xạ ở thời điểm t).
Câu 2. (3,5 điểm)
Một phản ứng pha khí xảy ra theo phương trình: X(k) → Y(k) (1). Khi nồng độ đầu [X]0 = 0,02 mol.L-1
thì tốc độ đầu của phản ứng v0 (ở 25
o
C) là 4.10-4
mol.L-1
.phút
-1
; định luật tốc độ của phản ứng có
dạng: v = k.[X] (2), trong đó k là hằng số tốc độ của phản ứng.
1. Tìm biểu thức liên hệ lgv (logarit của tốc độ phản ứng) với thời gian phản ứng t và tính các hệ
số trong biểu thức này cho trường hợp của phản ứng (1).
2. Tính thời gian phản ứng một nửa trong các điều kiện nói trên.
3. Phản ứng 2NO (k) + 2H2 (k) → N2 (k) + 2H2O (k) tuân theo quy luật động học thực
nghiệm: v = k[NO]
2
. Hai cơ chế được đề xuất cho phản ứng này:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đề thi vòng 2 chọn đội tuyển hóa quốc tế:
Đề thi chọn Học sinh giỏi hoá học thi Quốc tế năm 2011
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement