tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#948936 Trong đợt thi THPT quốc gia 2015, Ketnooi sẽ cập nhật sớm nhất thông tin đề thì và gợi ý đáp án. Học sinh sau khi kết thúc bài thi hãy truy cập vào Ketnooi.com/forum để xem và đối chiếu đáp án sớm nhất.
Đáp án Địa lí 2015 đã có


Lịch thi THPT quốc gia 2015

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Hướng dẫn giải
30/6/2015 SÁNG
Từ 8 giờ 00
Thí sinh làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có).
1/7/2015 SÁNG Toán 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
2/7/2015 SÁNG Ngữ văn 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Vật lí 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
3/7/2015 SÁNG Địa lí 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Hóa học 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
4/7/2015 SÁNG Lịch sử 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 Đáp án
CHIỀU Sinh học 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30 Đáp án
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#949350 HƯỞNG DÀN GIẢ í DẾ THI TIIPT Qước: GIA NĂM 2015

MÔN: Địa li

Câu 1(2.0 (liềm).

1. Đặc điểm sông; ngòi việt Nam

1 Đặc điểm cùa sông ngòi nước ta:

Đặc điềm nổi trội nhất cua sõng ngòi nước ta đó là: nhiều sông (mạng luới sông ngòi dày đặc); sông nhiều nước, giàu phù sa và ché độ nước thì theo nhịp điệu cua mùa.

Mạng lưới sông ngòi dày dặc được thề hiện qua số lượng con sông có chiều dài trên 10 km là 2360 con sóng; dọc theo hò hiền trung binh cứ 20 km lại gặp một của sông.

Nhiều nước và giàu phù sa: tông lượng nước 839 tỉ m3 năm (60% là hrọng nước ta ngoái lãnh thồ); tông lượng phù sa hảng năin cua lất cà sông ngòi nước tíi khoảng 200 triệu tán. s Che độ nước sông theo sát nhịp địa mùa: mùa lũ của sông cũng tương ứng mùa mua cua khi hậu và mùa kiệt tương ứng với mùa khô. Chỏ độ khi hậu thất thường cũng làm cho chể độ nước sòng thát thường.

2. Đặc điểm nguồn Iao động của nước ta

Số Iượng:

• Nguồn lao động rất dồi dào: 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số (năm 2005)

• Trung bình mồi năm số lao động lại tăng thêm khoảng trên 1 triệu người.

- Chất lượng lao dộng dang ngày càng được nâng lên. Người lao dộng nuớc ta cần cù. sáng tạo. cỏ

kinh nghiệm sán xuất phone phú gắn với truyền thong dân tộc được tích lũy qua nhiều thố hệ.

- Tuy nhiên nguồn lao động nước ta có một số hạn chế dans tồn tại:

• Số lượng lao động chua qua dào tạo vẫn còn chiếm ti lộ cao. 75% năm 2005.

• Iực lượng lao động có trinh độ cao còn mong chira đáp ứng được nhu cầu phát triền kinh tố dắt nước. Ti lộ lao động dã qua đào tạo mới dạt 25% năm 2005.

Câu 2 (2.0 diêm)

1. Các tỉnh có đường biên giới với TQ: Điện Biên, Lai Châu. Lào Cai. Hả Giang, Cao Bằng, Lạng

Sơn. Quang Ninh

2. Các trung tâm còng nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền TRung là: Huế, Đà Nẵng. Quang

Ngãi. Qui Nhơn
Câu 3

1. Vẽ biêu dồ

2 Nhận xét lình hình phát triẻn của ngành trồng cây công nghiệp lìr bicu đo đă vẽ và giải thích


Câu IV (3,0 điểììt)

1. Thế mạnh lự nhiên phát triển công nghiệp khai thác than vả dầu khi ờ nước la:

Khai thác than:

• Có nhiều loại than: Antraxit. than mờ. than bùn. than nâu.

• Trữ lượng lớn dẫn dầu trong khu vực Đông Nam Á và tập trung chù yếu ớ bẻ than Đông Bắc (Quang Ninh chiếm hơn 90% trữ lirợiig cà nuớc). Có nhiểu mỏ dẻ dàng đầy mạnh khai thác theo hình thức lộ thiên.

Khai thác dầu khí:

• Trữ lượng lớn: Vài tỉ tấn dầu mó và hàng trăm tỉ khí đồng hành.

• Phân bổ: Các bô trầm tích ngoài thềm lục dịa không quá sâu. tạo thuận lợi cho việc dật giàn khoan khai thác.

Các nhà máy thủy điện có công suất lớn tập trung nhiều ở TDMNBB vì:

• Đây là khu vực có địa hình dốc và cao nhất ca nước, có nhiều hệ thống sông lớn (sõng Hồng, sông Đà, sông Lô) với trữ năng thùv diộn lớn bậc nliất nước ta.

• Nhà máy thủy điện Hòa Binh có công suất 1920 MW, film máy thúy điện Sơn La có công suất 2400 MW.ẽ.ề là nhữna nhà máy thúy diện có công suất lớn nhất cã nirớc.

2. Điều kiện lự nhiên thuận lợi phát tri ỎI 1 ngành kinh tề biên:

• Đường bờ bièn dài. Wing đặc quyền kinh tế rộng.

• Vùng biển nưỏc la thuộc vùng bicn nóng cho phóp kliai thác kinh lể biền quanh năni.

Nguồn lợi hai sản khá phone phú (tông trữ lượng khoang 3,9 - 4,0 triệu tấn).

Có nhiều ngư trường, với 4 ngư trường lớn.

• Có nhiều thuận lợi cho nghành nuôi trồng thủy sản: biển nhiều ánh sáng. giàu ô xy sinh vật biển phong phú. giàu thành phần loài.

• Tập trung nhiều loại khóang sản biển: Có nguồn muối dồi dào vô tận. có ô xit titaii cát trắng vả trừ lưọiig dầu khí luơng đối lóiiế

Vùng biển nước ta có nhiều điều kiện tluận lợi phát triển du lịch biển đảo: nhiều hài lẢin rộngễ phong cảnh đẹp. khí hậu lốt thuận lợi cho phát triển du lịch vá nghi dưỡng.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement