tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#880506 Chia sẻ cho anh em:
Hướng dẫn giải các bài tập toán lớp 8
ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I:
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC.

Tuần 1: § 1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I. Bài tập trong sách giáo khoa:
Bài 1. ( SGK – 5 ): Làm tính nhân:
a) x2 ( 5x3 – x - ) = 5x5 – x3 - x2
b) ( 3xy – x2 + y ) x2y = 2x3y2 – x4y2 + x2y2
c) ( 4x3 – 5xy + 2x ) ( - xy ) = - 2x4y + x2y2 – x2y
Bài 2. ( SGK – 5): Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
a) x ( x – y ) + y ( x + y ) = x2 + y2.
Tại x = - 6 và y = 8 có giá trị ( - 6 )2 + 82 = 100;
b) x ( x2 – y ) – x2 ( x + y ) + y ( x2 – x )
= x3 – xy – x3 – xy + x2y – xy = - 2xy
Tại x = và y = - 100 có giá trị là – 2 . . ( - 100) = 100
Bài 3. ( SGK – 5)
a/ 3x(12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30 b/ x(5-2x) + 2x(x-1) = 15
36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30 5x – 2x2 + 2x2 – 2x =15
15x = 30 3x = 15
x = 2 x = 5
Bài 4. ( SGK – 5 ).
Nếu gọi số tuổi là x thì ta có kết quả cuối cùng là:
[ 2 (x + 5 ) + 10] . 5 – 100 = 10x
Thực chất kết quả cuối cùng đọc lên chính là 10 lần số tuổi của bạn.
Vì vậy, khi đọc kết quả cuối cùng chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 tận cùng là ra số tuối của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là 140 thì tuổi của bạn là 14.
Bài 5. ( SGK – 6).
b/ xn-1(x + y) –y(xn-1yn-1) = xn-1.x + xn-1.y – xn-1.y – y.yn-1
= xn-1+1 + xn-1.y – xn-1.y – y1+n+1
= xn - yn
Bài 6. ( SGK – 6 ). Đánh dấu “x” vào ô 2a.

II. Bài tập trong Sách Bài tập:
Bµi 2. ( SBT – 3). Rót gän biÓu thøc sau:
a) x(2x2 - 3) - x2 (5x + 1) + x2 = - 3x2 - 3x
b) 3x(x - 2) - 5x(1 - x) - 8(x2 - 3) = = - 11x + 24
Bµi 3. ( SBT – 3). TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau:
a) P = 5x(x2 - 3) + x2(7 - 5x) - 7x2 t¹i x = -5
b) Q = x(x - y) + y(x - y) t¹i x= 1,5 ; y = 10
Giải :
a) Rút gọn P = - 15. Tại x = -5 P = 75
b) Rút gọn Q = x2 – y. Tại x= 1,5 ; y = 10 B = - 97,75

Bài 5 . ( SBT – 3 ). Tìm x:
2x(x - 5) - x(3 + 2x) = 26
2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26
- 13x = 26 x = - 2


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement