tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#879052 Tải miễn phí tài liệu Ôn tập toán 8

Tác giả Trần Văn Chung
I. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC – NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
a) x x x 2 2
( –1)( 2 )  b) x x x (2 1)(3 2)(3 – )   c) x x x 2
( 3)( 3 –5)  
d) x x x 2
( 1)( – 1)   e) x x x 3
(2 3 1).(5 2)    f) x x x 2
( 2 3).( 4)   
Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:
a) x y x y yz
3 2
2 (2 –3 5 )   b) x y x y xy y 2 2
( –2 )( 2 )   c) xy x y x y 2 2
( –5 10 )
5

d) x y xy x y 2 2 2
.(3 – )
3
 e) x y x xy y 2 2
( – )( )   f) xy x x 3 1
–1 .( –2 –6)
2
 
 
 

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:
a) x y x x y x y xy y x y 4 3 2 2 3 4 5 5
( )( )       
b) x y x x y x y xy y x y 4 3 2 2 3 4 5 5
( )( )       
c) a b a a b ab b a b 3 2 2 3 4 4
( )( )      
d) a b a ab b a b 2 2 3 3
( )( )     
Bài 4. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
a) A x x x x x 4 3 2
( 2)( 2 4 8 16)       với x 3  . ĐS: A 211 
b) B x x x x x x x x 7 6 5 4 3 2
( 1)( 1)          với x 2  . ĐS: B 255 
c) C x x x x x x x 6 5 4 3 2
( 1)( 1)         với x 2  . ĐS: C 129 
d) D x x x x x x 2 2
2 (10 5 2) 5 (4 2 1)       với x 5   . ĐS: D 5  
Bài 5. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:
a) A x x y xy y x y 3 2 2 3
( )( )      với x y
1
2,
2
   . ĐS: A
255
16

b) B a b a a b a b ab b 4 3 2 2 3 4
( )( )       với a b 3, 2    . ĐS: B 275 
c) C x xy y x y x y x y xy 2 2 2 2 3 2 2 3
( 2 2 )( ) 2 3 2        với x y
1 1
,
2 2
    . ĐS: C 3
16

Bài 6. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
a) A x x x x (3 7)(2 3) (3 5)(2 11)      
b) B x x x x x x x 2 2 3 2
( 2)( 1) ( 3 2)        
c) C x x x x x x x 3 2 2 2
( 3 2) ( 2)( 1)        
d) D x x x x x x 2 3
(2 1) ( 2) 3       

Ai cần xin mời download tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank mình
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement