Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021271 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Đặt vấn đề
Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc
vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở
thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một
đơn vị dịch vụ. Công cuộc trên đòi hỏi phải đổi mới các mô hình hợp tác xã
(HTX) đã có trước đây. Vì vậy, ngày 01/01/1997, Luật Hợp tác xã có hiệu lực và
đã trở thành cơ sở pháp lý để các địa phương thay đổi mô hình hoạt động kinh tế
HTX. Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực trong việc cũng
cố và phát triển HTX và bước đầu các HTX đã trở thành cầu nối chuyển giao
khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giải quyết công ăn việc
làm cho người lao động, giúp kinh tế hộ phát triển. Tuy nhiên, các mô hình HTX
vẫn còn nhiều tồn tại, năng lực hoạt động và quản lý của cán bộ HTX còn hạn
chế, hiệu quả hoạt động và lợi ích mang lại cho xã viên chưa nhiều. Nghiên cứu
này nhằm phản ảnh một số nét về tình hình đổi mới hoạt động kinh tế HTX và
tìm ra một số giải phát để đẩy mạnh phát triển HTX ở Nghệ An.
Phương pháp nghiên cứu: điều tra 12 HTX ở ba huyện Quỳnh Lưu, Đô
Lương, và Nghĩa Đàn (mỗi huyện lựa chọn 4 HTX) để nắm bắt tình hình hoạt
động của các HTX; các báo cáo về tình hình phát triển HTX của Sở NN&PTNT,
của UBND tỉnh Nghệ An và các nguồn tài liệu có liên quan khác, trao đổi với các
chuyên gia và các nhà khoa học để đánh giá thực trạng của HTX; các phương
pháp thống kê mô tả và phân tích kinh tế cũng được sử dụng trong nghiên cứu
này.
2. Thực trạng tình hình phát triển HTXNN ở Nghệ An
a) Tình hình hoạt động của các HTX
Sau hơn 6 năm thực hiện Luật hợp tác xã, đến nay toàn tỉnh Nghệ An đã
chuyển đổi và thành lập mới được 363 HTXNN (trong đó chuyển đổi 311 HTX
và thành lập mới được 52 HTX). Kết quả hoạt động của các HTX được thể hiện
ở bảng 1.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement