Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015852 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của ñề tài
Việt Nam là nước có hơn 70% dân số làm nông nghiệp với hai ngành
sản xuất chính: trồng trọt và chăn nuôi. Trong ñó, chăn nuôi ñã và ñang trở
thành ngành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước.
Trong những năm gần ñây, chăn nuôi gia cầm ñang chiếm một vị trí
quan trọng và luôn ñược quan tâm hàng ñầu vì nó có khả năng ñáp ứng nhanh
nhu cầu thực phẩm phục vụ cho con người.
Thịt và trứng gia cầm là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tương ñối
ñầy ñủ và cân bằng về các axit amin thiết yếu, ñồng thời dễ chế biến, dễ ăn,
ngon miệng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi.
Chính vì vậy, chăn nuôi gia cầm ngày càng có những bước phát triển
vượt bậc về cả số lượng và chất lượng, ñóng vai trò không thể thiếu trong sự
phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện kinh tế gia ñình, góp phần vào việc xóa
ñói giảm cùng kiệt ở các ñịa phương. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê tính
ñến tháng 01/10/2012 tổng ñàn gia cầm trên cả nước ñạt 316,2 triệu con, tăng
trên 50% so với năm 2000.
Ở nước ta hiện nay, các hộ gia ñình chăn nuôi gà chủ yếu với số lượng
ít, chuồng trại ñơn giản; những gia ñình chăn nuôi gà công nghiệp với quy mô
nhỏ cũng vẫn chỉ là chăn nuôi bán công nghiệp. Vấn ñề vệ sinh thú y trong
chăn nuôi gà chưa ñược quan tâm ñúng mức, dịch bệnh thường xảy ra, gây trở
ngại cho việc phát triển chăn nuôi, gây thiệt hại kinh tế cho nhiều gia ñình và
cơ sở chăn nuôi gà.
Staphylococcosis là bệnh nhiễm trùng cấp hay mãn tính do vi khuẩn
Staphylococcus aureus (Sta. aureus) gây ra cho gia cầm ở nhiều nước trên thế
giới. Bệnh không chỉ gây thiệt hại cho ngành gia cầm mà còn liên quan ñến
sức khoẻ cộng ñồng bởi sự hiện diện của vi khuẩn này trong các sản phẩm
ñộng vật như thịt, trứng. ðặc ñiểm chính là gây viêm khớp, viêm da và gây
nên các ổ viêm ở các cơ quan nội tạng như gan, tim, phổi, viêm túi lòng ñỏ ở
gà con. ðặc biệt vi khuẩn Sta. aureus còn có thể gây ngộ ñộc cho con người
nếu người tiêu dùng sử dụng thực phẩm nhiễm Sta. aureus . Tỷ lệ chết do
bệnh gây nên cho gia cầm thường không cố ñịnh và giao ñộng khoảng từ 3 -
10% gây thiệt hại không nhỏ trong chăn nuôi gia cầm.
Trên thế giới ñã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vi khuẩn Sta.
aureus gây bệnh trên gia cầm ñặc biệt trên ñàn gà Broiler. Ở nước ta cũng có
nhiều công trình nghiên cứu về vi khuẩn này nhưng chủ yếu là những nghiên
cứu liên quan ñến sự có mặt của Sta. aureus trên thực phẩm.
Qua thời gian theo dõi tình hình dịch tễ tại Trung tâm nghiên cứu gia
cầm Thụy phương và một số ñịa phương chúng tui thấy trên ñàn gia cầm ñặc
biệt là gà Ross 308 có nhiều biểu hiện của bệnh do Sta. ureus như viêm khớp,
viêm gan có ổ áp xe trên gan, viêm da… Tuy tỷ lệ chết vì bệnh này không cao
nhưng khi gia cầm nhiễm bệnh thường phải loại thải vì ñó là những gia cầm
ñược nuôi làm giống, ñặc biệt khi gà trống bị mắc bệnh còn dẫn ñến tỷ lệ
phôi, tỷ lệ ấp nở giảm rõ rệt.
ðể phòng trị bệnh này ngoài việc áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn
sinh học cần phân lập và hiểu biết về ñặc tính của vi khuẩn
Staphylococus ñể từ ñó có thể có biện pháp giảm thiểu những thiệt hại do
bệnh gây nên. Xuất phát từ thực tiễn này chúng tui thực hiện ñề tài: “Nghiên
cứu một số ñặc ñiểm bệnh lý của bệnh do Sta. aureus gây nên trên ñàn gà
Ross 308 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương và biện
pháp phòng trị”.
2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
- Xác ñịnh ñược tỷ lệ nhiễm bệnh do Sta. aureus gây ra trên ñàn gà
Ross 308 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương theo lứa tuổi,
cách nuôi, mùa vụ.
- Xác ñịnh ñược một số ñặc ñiểm bệnh lý, lâm sàng bệnh do Sta. aureus
gây ra trên ñàn gà Ross 308 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương.
- Phân lập vi khẩn Sta.aureus trên gà nghi mắc bệnh.
- Xác ñịnh khả năng mẫn cảm của vi khuẩn phân lập ñược với kháng
sinh và ñưa ra phương pháp phòng trị bệnh hiệu quả nhất.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả của ñề tài “Nghiên cứu một số ñặc ñiểm bệnh lý của bệnh do
Sta. aureus gây nên trên ñàn gà Ross 308 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu
gia cầm Thụy Phương và biện pháp phòng trị” là những thông tin khoa học
về ñặc ñiểm dịch tễ, bệnh lý và lâm sàng bệnh do Staphylococcus gây ra trên
gà tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, ñồng thời có cơ sở khoa
học ñể xây dựng quy trình phòng trị bệnh Sta. aureus cho gà có hiệu quả
cao.
3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của ñề tài là cơ sở ñể khuyến cáo người chăn nuôi gà áp dụng
các biện pháp phòng trị bệnh do Sta. aureus gây ra, nhằm hạn chế tỷ lệ nhiễm
Sta. aureus cho gà, hạn chế thiệt hại do Sta. aureus gây ra, góp phần nâng cao
năng suất chăn nuôi, thúc ñẩy chăn nuôi gà nói riêng và chăn nuôi gia cầm nói
chung phát triển.
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI
1.1. Vi khuẩn Sta. aureus
1.1.1. Vị trí của Sta. aureus trong phân loại vi khuẩn học
Staphylococcus là loại cầu khuẩn, bao gồm cả giống hiếu khí
(Micrococcus, Planococcus và Deinococcus), giống kị khí tuỳ nghi
(Staphylococcus, Stomacoccus, Streptococcus, Leuconostos, Pedio coccus,
Aerococcus và Gemella) và giống kị khí (Peptococcus, Peptostreptococcus,
Ruminococcus, Coprococcus và Sarcina). Họ Micrococcaceae gồm bốn
giống: Micrococcus, Stomacoccus, Planococcus và Staphylococcus. Những
ñặc tính khác nhau của cầu khuẩn Gram (+) gồm: sự sắp xếp của tế bào, hiếu
khí bắt buộc, kị khí tuỳ nghi hay vi hiếu khí, kị kí bắt buộc, phản ứng
catalase, sự hiện diện cytochromes, sản phẩm lên men từ quá trình kị khí,
peptidoglycan, axít teichoic trong thành tế bào vi khuẩn (Scott E. M. và cs,
2000) [41].
Phân loại của vi khuẩn Staphylococcus như sau:
Giới: Prokaryote
Phân loại: Firmicute
Lớp: Firmibacteriales
Họ: Micrococceae
Giống: Staphylococcus
Loài: aureus
Hiện nay có 32 loài Staphylococcus trong ñó phổ biến nhất là loài Sta.
aureus.
Năm 1871, Von Recklinghausen, nhà khoa học người ðức lần ñầu tiên
theo dõi cầu khuẩn trong thận từ một bệnh nhân chết do nhiễm trùng máu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement