Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015850 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của Đề tài
Đất Đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất Đặc biệt,
là thành phần quan trọng hàng Đầu của môi trường sống, là Địa bàn phân bố dân
cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.
Việt Nam Đang trong quá trình Đổi mới, Đẩy mạnh CNH-HĐH với mục
tiêu trở thành quốc gia Công nghiệp vào năm 2020. Thực hiện CNH-HĐH
Đất nước, nhiều dự án Đầu tư phát triển như: Khu du lịch, khu thương mại,
khu công nghiệp, xây dựng các khu Đô thị mới, các nhà máy thủy Điện; Các
dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn
hóa, sân thể thao Đã và Đang Được triển khai trên hàng vạn hecta Đất. Việc thu
hồi Đất của các Đối tượng Đang sử dụng là rất cần thiết Để thực hiện các dự án
Đầu tư. Tuy nhiên thu hồi Đất cũng cũng ảnh hưởng lớn Đến Đời sống, việc
làm của hàng ngàn hộ gia Đình có Đất bị thu hồi, Vì vậy Nhà nước ta luôn
quan tâm xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật Đất Đai, trong Đó có chính
sách BTHTTĐC khi Nhà nước thu hồi Đất.
Sau khi có Luật Đất Đai năm 1993, Chính phủ Đã ban hành Nghị Định
90/NĐ – CP ngày 17/8/1994 về “Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi Đất
sử dụng vào mục Đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng” và Nghị Định số 22/NĐ - CP Ngày 24/04/1998 thay thế Nghị Định
90/NĐ – CP.
Từ khi có Luật Đất Đai 2003 Chính phủ Đã ban hành Nghị Định
197/2004/NĐ – CP ngày 03/12/2004 về BTHTTĐC khi Nhà nước thu hồi Đất;
Nghị Định 84/2007/NĐ – CP ngày 25/05/2007 quy Định bổ sung về việc cấp
GCN QSDĐ, thu hồi Đất, thực hiện quyền SDĐ, trình tự thủ tục BTHTTĐC khi
nhà nước thu hồi Đất và giải quyết tranh chấp Đất Đai và Nghị Định 69/2009/NĐ –

CP ngày 13/08/2009 quy Định bổ sung về việc lập quy hoạch SDĐ, giá Đất, thu
hồi Đất, BTHTTĐC,
So với các quy Định trước Đây, về cơ bản các quy Định mới tại Nghị
Định 197/2004/NĐ – CP, Nghị Định 84/2007/NĐ – CP và Nghị Định
69/2009/NĐ – CP Đã Được áp dụng có hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng
của Đa số nhân dân, khắc phục Được nhiều tồn tại, vướng mắc mà các văn bản
trước Đây chưa Đề cập.
Tuy nhiên vấn Đề BTHTTĐC khi Nhà nước thu hồi Đất vẫn là một vấn
Đề nhạy cảm, phức tạp, có lúc, có nơi trở thành Điểm nóng, cần Được tiếp tục
nghiên cứu khảo sát thực tế, Điều tra xã hội học Để bổ sung sửa Đổi hoàn thiện
chính sách theo nguyên tắc Đảm bảo lợi ích hợp pháp của người SDĐ, người
bị thu hồi Đất, duy trì trật tự kỷ cương pháp luật, hạn chế tối Đa những tranh
chấp, khiếu kiện về Đất Đai của nhân dân trong BTGPMB khi Nhà nước thu
hồi Đất.
Nghệ An là một tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ , cùng với cả
nước Nghệ An cũng Đang Đẩy mạnh thực hiện CNH-HĐH Địa phương. Theo
quy hoạch thủy Điện Đã Được phê duyệt, trên Địa bàn tỉnh có 45 dự án nhà máy
thủy Điện với tổng công suất 1.414 MW. Trong Đó có 4 dự án lớn Đã hoàn
thành và Đang thi công là các dự án thủy Điện Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố, Bản
Mồng, Đã phải di dân TĐC 6.033 hộ dân. Đây là các dự án phức tạp, liên quan
Đến nhiều Đối tượng nên công tác BTHTTĐC cũng là một trong những nhiệm
vụ quan trọng của chính quyền Địa phương các cấp.
Tương Dương là một huyện miền núi thuộc tỉnh Nghệ An, trong những
năm qua mức Độ phát triển còn chậm, nhưng với nguồn tài nguyên nước dồi
dào, huyện cũng Đã và Đang có nhiều dự án Nhà máy thủy Điện Được triển
khai xây dựng trên Địa bàn (với 3 dự án thủy Điện lớn Đã Được triển khai là
thủy Điện Bản Vẽ, thủy Điện Khe Bố, thủy Điện Nậm Nơn và 5 dự án thủy
Điện khác theo quy hoạch). Do Đó công tác BTHTTĐC khi nhà nước thu hồi
Đất Để xây dựng các dự án nhà máy thủy Điện cũng là một vấn Đề nổi lên bức
xúc trong công tác quản lý Đất Đai của Địa phương.
Xuất phát từ những lý do trên, tui chọn Đề tài: “Đánh giá việc thực hiện
chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái Định cư khi nhà nước thu hồi Đất tại dự
án Nhà máy Thủy Điện Khe Bố, huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An”
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài
Đánh giá việc thực hiện chính sách BTHTTĐC khi Nhà nước thu hồi Đất
tại dự án Nhà máy Thủy Điện Khe Bố trên Địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh
Nghệ An có ý nghĩa thiết thực góp phần tìm ra biện pháp nhằm hỗ trợ giải quyết
các vấn Đề bất cập của người dân. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn góp
phần thực hiện tốt hơn chính sách BTHTTĐC của Nhà nước, Đảm bảo lợi ích
của người dân có Đất bị thu hồi.
3. Mục Đích và yêu cầu
3.1. Mục Đích
- Đánh giá việc thực hiện chính sách BTHTTĐC khi Nhà nước thu hồi
Đất tại dự án nhà máy thủy Điện Khe Bố, huyện Tương Dương.
- Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách BTHTTĐC
khi Nhà nước thu hồi Đất Để thực hiện các dự án nhà máy thủy Điện trên Địa bàn.
3.2. Yêu cầu
- Nắm vững các chính sách, pháp luật Đất Đai về BTHTTĐC và các văn
bản có liên quan Được ban hành từ trước Đến nay.
- Các tài liệu Điều tra, thu thập phải phản ánh Đúng, khách quan quá
trình thực hiện chính sách BTHTTĐC dự án Nhà máy thủy Điện Khe Bố
huyện Tương Dương – Tỉnh Nghệ An.
- Các giải pháp Đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác BTHTTĐC
phải cụ thể và có tính khả thi Đối với Địa bàn nghiên cứu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement