Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014582 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. ðặt vấn ñề
Ô nhiễm môi trường chăn nuôi ñang là vấn nạn và xử lý chất thải chăn nuôi
ñang thu hút sự quan tâm sâu sắc của các nhà chuyên môn trên toàn thế giới cũng
như trong nước. Trong những năm gần ñây, khi chúng ta tăng tốc ñộ chăn nuôi
cả về quy mô và chủng loại gia súc gia cầm nhằm ñáp ứng nhu cầu thực phẩm
ngày càng cao của toàn xã hội thì ñồng thời cũng làm tăng ñáng kể sự ô nhiễm
môi trường. Trong xử lý môi trường chăn nuôi, khó khăn nhất là quản lý khí thải,
bởi rất khó thu hồi chất khí từ chuồng nuôi. Chính khí thải ñã ảnh hưởng nghiêm
trọng nhất ñến môi trường chung và ñời sống dân cư xung quanh khu vực chăn
nuôi. Bản chất của quá trình gây ô nhiễm không khí chuồng nuôi là sự phân hủy
phân và nước tiểu do sự lên men của vi khuẩn gram âm, tạo ra một lượng lớn các
khí ñộc hại như NH3, CO2, H2S và CH4… Trong ñó, NH3 chiếm trên 80%. Ngành
chăn nuôi gà hàng năm tạo ra lượng khí NH3 lớn nhất so với các ngành chăn nuôi
khác (bò, lợn, cừu, dê, ngựa). Những khí thải từ chăn nuôi gây ảnh hưởng trực
tiếp ñến năng suất vật nuôi ñồng thời ảnh hưởng ñến sức khỏe và hoạt ñộng của
con người. Các yếu tố pH quá cao (>8), ñộ ẩm thấp (>30-40%), nhiệt ñộ cao và
sự có mặt của các loài vi khuẩn gram âm… là những nguyên nhân chính gây tăng
nồng ñộ khí NH3 trong chuồng nuôi.
Khử trùng môi trường chuồng nuôi, tiêu diệt các loài vi sinh vật gây bệnh là
một trong những biện pháp hữu hiệu ñể phòng bệnh và ngăn chặn sự lây lan bệnh
dịch. Với mục ñích ñó, nhiều cơ sở ñã sử dụng các hóa chất chuyên dùng như
formol, cloramin, thuốc tím (KMnO4)... ñể phun tẩy uế chuồng trại. Tuy nhiên, việc
sử dụng các loại hóa chất này dễ dẫn ñến tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi,
làm ảnh hưởng ñến sức khỏe vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu
ñến sức khỏe con người nên cần ñược hạn chế sử dụng và dần bị loại bỏ. Mặt khác
ngay cả việc sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi không hợp lý cũng ñã dẫn
ñến tình trạng kháng thuốc, làm giảm khả năng ñiều trị bệnh, làm bùng phát các dịch
bệnh gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi cũng như ñời sống con người.
Hiện nay có rât nhiều chế phẩm từ thiên nhiên ñã và ñang ñược ñưa vào sử dụng ñể
tăng chất lượng chăn nuôi, an toàn cho người tiêu dùng, giúp khử trùng môi trường
chăn nuôi. Một trong những chế phẩm ñó có hợp chất saponin lấy từ cây Quillaja
(Quillaja saponaria) và cây Yucca (Yucca schidigera), mọc nhiều ở vùng nóng
và khô của Bắc và Trung Mỹ, Chilê và Mexico. Bột hay dịch chiết của cây
Yucca và Quillaja ñã ñược dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi ở nhiều nước trên
thế giới với các vai trò:
- Kiểm soát ammonia và mùi hôi của chất thải
- Nâng cao ñáp ứng miễn dịch
- Cải thiện năng suất sinh sản
- Tăng chất lượng trứng
Nghiên cứu sử dụng Nutra Fito ñối với chăn nuôi gia cầm trong ñiều kiện
Việt Nam là rất cần thiết. Với ý tưởng ñó, chúng tui thực hiện ñề tài: “Tác dụng
của chế phẩm thảo dược nutra fito ñến năng suất, chất lượng trứng của gà bố
mẹ Lương Phượng và cải thiện môi trường chăn nuôi”.
2. Mục tiêu ñề tài
ðánh giá tác ñộng ñến năng suất và môi trường khi bổ sung Nutra Fito
vào thức ăn cho gà ñẻ trứng giống bố mẹ Lương Phượng, từ ñó giúp các nhà
khoa học và chăn nuôi ñịnh hướng sử dụng Nutra Fito trong thức ăn nhằm làm
giảm ô nhiễm môi trường
3. Ý nghĩa của ñề tài
- Ý nghĩa khoa học: ñề tài góp phần làm phong phú thêm những vấn ñề lý
luận, cơ sở khoa học về tầm quan trọng của việc bổ sung các chế phẩm có nguồn
gốc tự nhiên trong chăn nuôi gia cầm.
- Ý nghĩa thực tiễn: cung cấp một số thông số cơ bản về chế phẩm Nutra
Fito ñể áp dụng vào thực tế sản xuất.
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Môi trường và các yếu tố gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi
1.1.1. Môi trường chăn nuôi
Môi trường chăn nuôi là ñiều kiện tiên quyết quyết ñịnh hiệu quả chăn
nuôi. Một môi trường ñảm bảo ñúng chỉ tiêu kỹ thuật, ñảm bảo các ñiều kiện về
vệ sinh thú y sẽ giúp cho công tác chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh có hiệu
quả hơn. Môi trường chăn nuôi gia cầm bao gồm các vấn ñề môi trường xung
quanh và môi trường trong chuồng nuôi.
Môi trường xung quanh chuồng nuôi là tất cả ñất ñai, ao hồ, sông ngòi,
không khí xung quanh chuồng nuôi. Nơi xây chuồng ñể chăn nuôi cần cách
xa khu dân cư, phải là nơi khô ráo thoáng mát và cách xa khu chăn nuôi các ñộng
vật khác. Trong tình hình hiện nay các hộ chăn nuôi nhỏ, bột phát thường tận
dụng ñất, nhà và nuôi ngay tại gia ñình. Vì thế mà môi trường xung quanh có các
loại ñộng vật khác như lợn, trâu, bò, dê, cừu, chó… ðây là ñiều kiện bất lợi cho
việc chăn nuôi gia cầm. Các ñộng vật nêu trên và con người nhiều khi trở thành
vật trung gian truyền bệnh hay gây những tác ñộng tress ñến gia cầm ảnh hưởng
xấu ñến năng suất chăn nuôi.
Môi trường trong chuồng nuôi bao gồm ánh sáng, ñộ ẩm, nhiệt ñộ, vệ sinh
chuồng, gió, không khí… trong chuồng nuôi.
1.1.2. Nguồn phát sinh chất thải chăn nuôi
Chăn nuôi ñược xác ñịnh là một trong những ngành sản xuất tạo ra một
lượng chất thải nhiều nhất ra môi trường. Chất thải chăn nuôi là một tập hợp
phong phú bao gồm các chất ở tất cả các dạng rắn, lỏng hay khí phát sinh trong
quá trình chăn nuôi, lưu trữ, chế biến hay sử dụng chất thải.
Các chất thải chăn nuôi ñược phát sinh chủ yếu từ:
- Chất thải của bản thân gia súc, gia cầm như phân, nước tiểu, lông, vảy da
và các phủ tạng loại thải của gia súc, gia cầm...
- Nước thải từ quá trình tắm gia súc, rửa chuồng hay rửa công cụ và thiết bị
chăn nuôi, nước làm mát hay từ các hệ thống dịch vụ chăn nuôi…

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement