Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014401 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1.1. ðẶT VẤN ðỀ
Hiện nay, kinh tế phát triển nhanh, ñời sống nhân dân ngày càng ñược nâng
cao, nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng tăng cả về lượng và chất. Thịt lợn
Rừng, lợn Mường ñược xem là ñặc sản, ñược nhiều người ưa chuộng. Trước ñây
thịt lợn Rừng bán trên thị trường yếu do săn bắn trên rừng, nhưng giờ ñây nguồn
cung cấp ñó ñã bị thu hẹp do các quy ñịnh về bảo vệ ñộng vật hoang dã ngày
càng ñược thực hiện tốt.
Việt Nam ñược coi là một trong những cái nôi thuần hóa ñộng vật với tập
ñoàn gia súc, gia cầm phong phú (Lê Viết Ly, 1994). Các giống ñược thuần hóa
của chúng ta có khả năng thích ứng tốt với ñiều kiện thời tiết khí hậu và chế ñộ
dinh dưỡng thấp nhưng có sức ñề kháng cao với dịch bệnh. Nhược ñiểm các
giống nội là năng suất thấp nên không ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng tăng số
lượng, chất lượng và ña dạng về sản phẩm. Trong nhiều thập kỷ qua, các chương
trình nhập giống ngoại, lai giống, thay giống và ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi
công nghiệp ñã nâng cao hiệu quả chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế ñất
nước. Tuy nhiên, chăn nuôi công nghiệp tác ñộng không tốt ñến môi trường do
nhiều nguyên nhân khác nhau trong ñó có sử dụng quá mức chất tẩy trùng, dược
phẩm và vacxin. Ứng dụng yếu tố di truyền trong quá trình tạo ñàn gia súc, gia
cầm kháng bệnh dựa trên các gen kháng bệnh ñược quan tâm trong nhiều thập kỷ
qua. Tập ñoàn giống nội phong phú của Việt Nam có thể ñược xem như ñối
tượng cho các nghiên cứu khám phá, phát hiện gen kháng bệnh, tạo cơ sở cho sự
ra ñời của những hệ thống chăn nuôi bền vững, vừa ñáp ứng ñược yêu cầu về
sản phẩm vừa giảm thiếu tác ñộng ñến môi trường và góp phần giữ ñược tính ña
dạng sinh học (Nguyễn Bá Tiếp, 2011).
Những năm gần ñây ở Việt Nam ñã bắt ñầu nuôi lợn Rừng nguồn gốc từ
Thái Lan, Trung Quốc ñược nhập theo con ñường tiểu ngạch và chính ngạch về
hay là ñược thuần dưỡng từ lợn Rừng Việt Nam. Phần lớn lợn Rừng ñược nuôi
theo kinh nghiệm hay tham khảo kỹ thuật từ các tài liệu hướng dẫn, chưa ñưa ra
các dữ liệu khoa học. Một trong những nguyên nhân dẫn ñến thực trạng này là
kết quả nghiên cứu trên lợn Rừng còn hạn chế.
ðối với các nhà khoa học Việt Nam, các nghiên cứu về ñặc tính sinh học
của lợn Rừng, lợn Mường còn rất ít. Nghiên cứu gần ñây của Pham và cs. (2012)
về sự khác nhau trong cấu trúc vi thể dạ dày của lợn Mường và lợn Rừng ñã gợi
ý về mối liên quan giữa môi trường sống, ñặc ñiểm dinh dưỡng và các yếu tố
khác ñến cấu trúc vi thể thông qua quá trình tiến hóa và thích nghi. Kết quả của
các tác giả có thể coi là tiền ñề cho những nghiên cứu tiếp theo về mối liên hệ
giữa cấu trúc vi thể của các hệ cơ quan, ñặc biệt là hệ tiêu hóa của các giống lợn
với những ñặc ñiểm sinh trưởng và miễn dịch của chúng. Nhìn chung vẫn có thể
cho rằng chúng ta còn thiếu dữ liệu về ñặc ñiểm sinh lý, sinh hóa lợn Rừng và
lợn Mường trong ñó có các ñặc ñiểm về cấu trúc vi thể các cơ quan làm cơ sở
cho chẩn ñoán và phòng, trị bệnh, phát triển chăn nuôi và bảo vệ nguồn gen, góp
phần bảo tồn ña dạng sinh học. Trên cơ sở ñó chúng tui tiến hành ñề tài: “Nghiên
cứu cấu trúc vi thể một số cơ quan thuộc hệ tiêu hóa của lợn Rừng và lợn
Mường”
1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI
Nghiên cứu ñặc ñiểm cấu tạo vi thể một số cơ quan thuộc hệ tiêu hóa của
lợn Rừng và lợn Mường làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyên sâu về sinh lý,
bệnh lý trên hai ñối tượng này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement