Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014120 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Chăn nuôi lợn bằng thức ăn dạng lỏng (liquid feeding) là công nghệ chăn
nuôi lợn ñang ñược áp dụng rộng rãi ở châu Âu, nhất là sau khi EU ban bố
lệnh cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi vào năm 2006.
Hiện nay có tới 60-70% các trại lợn ở Hà Lan, ðan Mạch, Pháp, Bỉ,
ðức… áp dụng công nghệ “liquid feeding”. Ở Bắc Mỹ công nghệ này còn
chưa phổ biến (ví dụ ở Ontario, Canada mới chỉ có 20% lợn thịt ñược nuôi
bằng thức ăn dạng lỏng), tuy nhiên, “liquid feeding” là công nghệ tận dụng
hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, tạo cơ hội cho việc giảm giá thành chăn
nuôi, cho nên các nhà chăn nuôi lợn ở khu vực Bắc Mỹ cũng ñang quan tâm
ñến việc mở rộng công nghệ này.
Nuôi dưỡng lợn bằng thức ăn dạng lỏng có những ưu ñiểm sau:
- Lợn tiêu hoá thức ăn tốt hơn: Thức ăn lỏng, ñặc biệt là thức ăn lỏng bổ
sung axit lactic hay thức ăn lỏng lên men (fermented liquid feed) bằng vi
khuẩn Lactobacillus ñể có pH thấp ñã giúp tăng hoạt tính của pepsin ở dạ dày,
từ ñó nâng cao ñược tỷ lệ tiêu hoá protein thức ăn. pH ñường ruột thấp cũng
ức chế và loại bỏ ñược vi khuẩn bệnh ở ruột, niêm mạc ruột ñược bảo vệ, khả
năng tiêu hoá hấp thu của ruột nhờ ñó ñược nâng cao.
- Ngăn ngừa rối loạn tiêu hoá: Thức ăn lỏng có bổ sung acid lactic hay
lên men acid lactic làm cho pH ñường ruột giảm còn 4,0 – 4,5, ở môi trường
này vi khuẩn bệnh như Coliforms, E.coli và Samonella bị ức chế và bị loại
bỏ, nhờ vậy hạn chế ñược tiêu chảy, nhất là ở lợn con sau cai sữa.
- Thúc ñẩy tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn: Các nghiên cứu trên
lợn nuôi thịt cho thấy lợn sử dụng thức ăn lỏng có tốc ñộ tăng trọng hàng
ngày tăng 12-13%, hiệu quả sử dụng thức ăn tăng 5-10% so với thức ăn khô.
- Tiết kiệm thức ăn do rơi vãi (tiết kiệm 5-10% so với thức ăn khô).
- Tận dụng ñược phụ phẩm công nông nghiệp: Các phụ phẩm của ngành
sản xuất ethanol, từ ngũ cốc, phụ phẩm của ngành bia, làm ñường, chế biến
sữa, chế biến cá, phụ phẩm nhà bếp… ñều có thể ñưa vào hệ thống thức ăn
lỏng không cần làm khô, nhờ ñó vừa giảm chi phí thức ăn vừa hạn chế ô
nhiễm môi trường.
- Dễ cơ giới hoá và tự ñộng hoá việc cho ăn, thích hợp với chăn nuôi
công nghiệp quy mô vừa và lớn, giảm chi phí lao ñộng (hệ thống thức ăn lỏng
ñã ñược nhiều hãng trên thế giới thiết kế và ñưa vào sản xuất).
Công nghệ “liquid feeding” có nhiều lợi ích, cho nên cần áp dụng công
nghệ này vào chăn nuôi lợn ở nước ta. Tuy nhiên trong khuôn khổ của ñề tài
luận án thạc sỹ, chúng tui giới hạn ñề tài trên ñối tượng lợn cai sữa.
Các nghiên cứu gần ñây trên lợn cai sữa thấy rằng so với thức ăn khô,
thức ăn lỏng ñã giúp cải thiện chiều cao lông nhung và diện tích bề mặt vi
lông nhung, nhờ ñó năng lực hấp thu của lợn ñã tăng lên, dẫn ñến tăng thu
nhận thức ăn, tăng tốc ñộ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn (Trần Thị
Thu Hồng và cs., 2008a, 2008b, Peter Brooks, 2003).
Thức ăn lỏng cũng giúp cải thiện cân bằng giữa vi khuẩn tốt và xấu trong
ñường ruột của lợn cai sữa. Số lượng vi khuẩn coliform giảm rõ rệt, ñặc biệt
khi lợn ăn thức lỏng lên men (mức axit lactic ñảm bảo tối thiểu 100-150
mmol). Tỷ lệ vi khuẩn lactic/coliform ở lợn ăn thức ăn lỏng lên men tương tự
như lợn ăn thức ăn bổ sung kháng sinh.
Thức ăn lỏng ñã giúp cải thiện sức khỏe ruột cũng như năng suất chăn
nuôi (performance) là do thời gian thích ứng của cấu trúc giải phẫu ruột và
các hoạt ñộng sinh lý tiêu hóa của lợn lúc cai sữa ñã rút ngắn hơn ñối với thức
ăn lỏng khi so với thức ăn khô.
ðể ñưa công nghệ thức ăn lỏng cho lợn cai sữa vào chăn nuôi lợn công
nghiệp, chúng tui thực hiện ñề tài:
“ðánh giá năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn con cai sữa cho ăn
thức ăn lỏng tại trại chăn nuôi lợn công nghiệp của công ty Thái Dương”.
2. Mục tiêu ñề tài
1. ðánh giá so sánh ñược năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn con cai
sữa cho ăn thức ăn khô (dry feeding) và thức ăn lỏng (liquid feeding) tại một
trại chăn nuôi lợn công nghiệp”
2. Tổng kết ñược quy trình nuôi dưỡng lợn con cai sữa bằng thức ăn lỏng
trên thiết bị tự ñộng tại một trại chăn nuôi lợn công nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement