Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013152 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ðẦU
1.Tính cấp thiết của ñề tài
Việt nam có bờ biển dài và rộng, chiều dài khoảng 3444 km, hơn 4200km2
biển nội thủy, với hơn 2800 hòn ñảo vùng ñá ngầm lớn nhỏ xa gần bờ bao gồm
cả Hoàng Xa và Trường Xa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền có vùng nội thủy,
lãnh hải, vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa ñược Chính phủ Việt Nam xác
ñịnh gấp 3 lần diện tích ñất liền khoảng trên 1 triệu km2 . Do ñó nguồn lợi thủy
sản dồi dào, mang lại lợi ích kinh tế cao cho ñất nước nói chung và của ngư dân
các tỉnh ven biển nói riêng.
Nhìn chung phương tiện ñánh bắt thủy sản của cả nước ñang còn nhỏ lẻ lạc
hậu. Do chính sách ñầu tư và các chính sách của nhà nước ñều có tác ñộng trực
tiếp ñến sản xuất, ngư dân chưa tiếp cận ñược các nguồn vốn lớn ñể ñầu tư
phương tiện khai thác. ðiều kiện khai thác thủy sản ngày càng khó khăn do khí
hậu thời tiết, mở rộng vùng ñánh bắt.......
Cụ thể tàu cá của nước ta ñược phân loại cụ thể theo công suất ñể quản lý các
tàu khi ñăng ký khai thác: loại dưới 20 CV, Từ 20CV ñến 90 CV, từ 90CV ñến
400 CV và từ 400CV ñến 1000CV
ðể nâng cao ñiều kiện khai thác, các tàu phải khai thác ở ngư trường rộng và
khai thác dài ngày trên biển do ñó các tàu phải có công suất từ 90CV trở lên, thời
gian khai thác dài ngày, thời tiết khí hậu khó khăn...., trên tàu không ñược trang
bị thiết bị phục vụ như máy ñiều hòa, hệ thống nước nóng sinh hoạt....,một phần
ảnh hưởng ñến sức khỏe của ngư dân dẫn ñến ảnh hưởng ñến năng suất lao ñộng.
Do ñó ñể nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác ñộng cơ, chúng ta cần
nghiên cứu và cải tiến các thiết bị có sử dụng nhiệt ñể giảm chi phí và phục vụ
nhu cầu sinh hoạt cho thuyền viên khi khai thác thủy hải sản dài ngày trên biển..
Tận dụng nhiệt khí thải ñộng cơ hiện nay ñang ñược nghiên cứu rộng rãi
trong ngành vận tải biển và ngành khai thác thủy sản nó là một trong những
phương pháp tiết kiệm nhiên liệu cho các hệ thống sử dụng nhiệt trên tàu thủy
nói chung và trên tàu cá nói riêng. Do ñiều kiện sử dụng và ñóng mới phương
tiện ở nước ta chủ yếu công suất nhỏ ,trình ñộ ngư dân hạn chế, nên trên tàu cá
hầu như ít sử dụng các thiết bị nhiệt trong khai thác thủy hải sản. Do vậy chúng
ta luôn bị lạc hậu so với thế giới nói chung và ngay cả trong khu vực ðông Nam
Á. Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thiết bị, do ñó chúng ta cần ñưa các
thiết bị sử dụng nhiệt vào việc khai thác và bảo quản thủy hải sản, phục vụ nhu
cầu sinh hoạt và ñể tiết kiệm chi phí sử dụng, chúng ta cần nghiên cứu tận dụng
nhiệt từ ñộng cơ ñể phục vụ các hệ thống có sử dụng nhiệt và phục vụ nhu cầu
sinh hoạt cho các thuyền viên trên tàu.
Từ những phân tích trên tác giả tiến hành nghiên cứu ñề tài:
“Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí thải của ñộng cơ phục vụ
sinh hoạt của ngư dân trên tàu ñánh cá”
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
Việc nghiên cứu, mô phỏng hệ thống tận dụng nhiệt khí thải ñể gia nhiệt
cho nước nóng nhằm giảm tiêu thụ ñiện và nhiên liệu ñốt sản xuất nước nóng
dùng trong sinh hoạt.
3. Mục ñích của ñề tài
Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí thải ñộng cơ ðiezel tàu cá phục
vụ sinh hoạt của ngư dân trên tàu ñánh cá. Nhằm tận dụng tối ña nhiệt khí thải
của ñộng cơ và có thể triển khai rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu ñốt.
4. ðối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu thiết kế sơ bộ hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt ñể gia nhiệt cho
nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt của ngư dân trên tàu khai thác thủy sản.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu lý thuyết về thiết bị trao ñổi nhiệt và mô phỏng hoạt ñộng
của thiết bị tận dụng nhiệt khí thải.
6. Cấu trúc của luận văn:
Chương 1: Tổng quan vấn ñề nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tổn thất và tận dụng nhiệt của ñộng cơ ñốt trong.
Chương 3: Thiết kế tính toán thiết bị tận dụng nhiệt khí thải ñộng cơ.
Kết luận và kiến nghị
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement