Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012927 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ðẦU
Hiện nay ở nước ta, ngành chăn nuôi gia cầm ñang phát triển nhanh.
Phần lớn gia cầm ñược nuôi tập trung trong các trang trại chăn nuôi có ñầu tư
cơ khí hóa và tự ñộng hóa. ðể ñáp ứng nhu cầu con giống với số lượng lớn và
chất lượng cao cho các trang trại chăn nuôi, trứng gia cầm phải ñược ấp bằng
máy. Cho ñến nay, hầu hết các máy ấp trứng gia cầm ñều sử dụng năng lượng
ñiện ñể cấp nhiệt cho quá trình ấp. ðây là nguồn năng lượng có giá thành cao
và không ổn ñịnh ñã làm tăng chi phí cho quá trình ấp. Trong khi ñó nguồn
năng lượng khí sinh học (biogas)” ñược sản sinh trong các hầm xử lý chất thải
ở ngay các trang trại chăn nuôi gia cầm (không sử dụng ñến hay sử dụng
không hết), ñược thải trực tiếp vào khí quyển hay ñốt cháy tự do, vừa gây
lãng phí năng lượng vừa gây ô nhiễm môi trường và làm cho trái ñất nóng lên.
Hiện nay, ở nước ta chưa có cơ sở nào nghiên cứu ứng dụng khí sinh
học vào trong máy ấp trứng, một mặt do chưa có hệ thống thiết bị chuyển ñổi
năng lượng phù hợp hơn nữa việc ñiều chỉnh chính xác các thông số như nhiệt
ñộ, ñộ ẩm của quá trình ấp khá phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế chế
tạo máy ấp trứng sử dụng năng lượng khí sinh học là vấn ñề rất cấp thiết.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, chúng tui thực hiện ñề tài:
“Nghiên cứu thiết kế máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt
trời và khí sinh học (biogas).
Chương 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ GIA CẦM
1.1.1. Tốc ñộ tăng trưởng ngành chăn nuôi gia cầm
Chăn nuôi gia cầm là nghề truyền thống không chỉ dành riêng cho nông
dân mà cho mọi người Việt Nam, gia cầm là vật nuôi quan trọng thứ hai sau
lợn những là vật nuôi của mọi nhà, mọi người Việt. Ngày nay các giống gia
cầm ngoại chuyên trứng, chuyên thịt và kiêm dụng của thế giới ñã ñược nhập
vào nước ta và nuôi chủ yếu theo cách công nghiệp, sản xuất hàng
hóa. Bên cạnh ñấy, các giống gia cầm ñịa phương vẫn ñược nuôi phổ biến ở
tất cả các ñịa phương. Gà Ri là giống gà ñược mọi người Việt Nam ưa dùng,
ngoài ra các giống gà thả vườn khác luôn ñược người chăn nuôi ưa chuộng,
thường chúng có giá cao hơn các giống gà công nghiệp.
Thành công nổi bật trong chăn nuôi gà là nghiên cứu chọn tạo các
dòng, giống gà hướng trứng, hướng thịt. Theo báo cáo một số kết quả nghiên
cứu khoa học ñược áp dụng vào sản xuất ngành chăn nuôi của ông Nguyễn
ðăng Vang, như gà Ri vàng rơm tuổi thành thục 134 ngày tuổi, sản lượng
trứng tăng từ 109 quả lên 126,8 quả, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,6 kg.
Các giống gà nhập nội sau quá trình nuôi thích nghi ñã cho kết quả tốt như gà
Lương Phượng LV1, LV2 và LV3, gà Sasso, gà Kabir, gà Ai Cập có sản lượng
trứng 68 tuần tuổi ñạt 145,49 - 202 quả/mái, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng từ
2,374 - 3,51 kg thức ăn/10 quả. Gà thương phẩm nuôi ñến 10 tuần ñạt 1738 –
2075g, tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng, 2,6 - 2,8kg. Các dòng gà lai như gà X44
- ISA, gà K-ISA, gà L - ISA, gà lai XKV44,… có năng suất trứng ñạt 173,8 -
175,7 quả/mái, giống gà thích hợp cho thả vườn ñược phát triển mạnh.
Các giống gà Lương Phượng, Kabir, Ai Cập, gà ñịa phương như gà ri,
gà Mía ñược nuôi thành trang trại có quy mô 200 - 3.000 con/hộ gia ñình.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement