Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012926 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1.1.Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
Trong những năm gần ñây cùng với sự phát triển chung của cả nước, hoạt
ñộng khai thác khoáng sản ñã và ñang góp phần to lớn vào công cuộc ñổi mới ñất
nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền
kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực ñạt ñược, chúng ta
phải ñối mặt với nhiều vấn ñề về môi trường. Quá trình khai thác mỏ phục vụ cho
lợi ích của mình, con người ñã làm thay ñổi môi trường xung quanh. Yếu tố chính
gây tác ñộng ñến môi trường là khai trường của các mỏ, bãi thải, khí ñộc hại, bụi và
nước thải...làm phá vỡ cân bằng ñiều kiện sinh thái ñã ñược hình thành từ hàng chục
triệu năm, gây ra sự ô nhiễm nặng nề ñối với môi trường và là vấn ñề cấp bách
mang tính chất xã hội và chính trị của cộng ñồng.
Thanh Hoá là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, một số ít các tỉnh ở Việt
Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và ña dạng; có 296 mỏ và ñiểm
khoáng sản với 42 loại khác nhau, nhiều loại có trữ lượng lớn so với cả nước như:
ñá granit và marble (trữ lượng 2 -3 tỉ m3), ñá vôi làm xi măng (trên 370 triệu tấn),
sét làm xi măng (85 triệu tấn), crôm (khoảng 21 triệu tấn), quặng sắt (2 triệu tấn),
secpentin (15 triệu tấn), ñôlômit (4,7 triệu tấn), ngoài ra còn có vàng sa khoáng và
các loại khoáng sản khác (Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, 2009). Hoạt ñộng
khai thác khoáng sản ñã và ñang diễn ra hết sức sôi ñộng trên ñịa bàn tỉnh.
Hà Tân là một xã miền núi thuộc huyện Hà Trung, vùng ñất giàu tiềm năng về
thai thác và chế biến ñá xây dựng. Hoạt ñộng khai thác ñá ñã ñóng góp một phần
ñáng kể vào ổn ñịnh và nâng cao kinh tế ñịa phương. Tuy nhiên, hoạt ñộng tại khu
mỏ ñá ñang tác ñộng tiêu cực ñến chất lượng môi trường, có nguy cơ gây ra ô
nhiễm không khí, nước, thoái hóa ñất, suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên
khác...Từ thực trạng trên, tui thực hiện ñề tài : “Giải pháp bảo vệ môi trường khu
mỏ khai thác và chế biến ñá xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
+ ðánh giá hiện trạng môi trường khu mỏ khai thác và chế biến ñá xã Hà Tân
+ ðề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường khu mỏ khai thác và chế biến ñá xã
Hà Tân
1.3. Yêu cầu của ñề tài
+ Xác ñịnh ñược các áp lực chính ảnh hưởng ñến chất lượng môi trường khu vực nghiên
cứu; xác ñịnh nguồn gây áp lực, thành phần và ñặc tính của nguồn gây áp lực
+ Quan trắc môi trường nước, không khí khu vực nghiên cứu phải mang tính ñại diện
+ ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu vực nghiên cứu phải thiết thực và phù
hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội, sản xuất, môi trường tại ñịa phương
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement