Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012480 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Chăn nuôi lợn có vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi nói riêng và
trong nền kinh tế nói chung. Sản phẩm từ lợn chiếm tỷ trọng tương ñối lớn
trong tổng sản phẩm của ngành chăn nuôi. Không những ñáp ứng ñược cầu
thịt của thị trường trong nước mà còn là mặt hàng xuất khẩu mang lại nhiều
lợi nhuận cho người chăn nuôi.
ðể chăn nuôi lợn ñạt hiệu quả cao, trong chăn nuôi lợn ngoài yếu tố về
thức ăn, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi….thì một trong những yếu tố hết sức
quan trọng cần ñược bảo ñảm là phải có ñàn giống tốt. ðặc biêt trong ñiều
kiện hiện nay ñang chuyển dần từ chăn nuôi thủ công sang chăn nuôi bán
công nghiệp và công nghiệp.
Lợn Landrace và Yorkshire là 2 giống lợn ngoại ñã ñược nhập vào
nước ta từ khá lâu, bên cạnh việc sử dụng các ñực giống ñể lai tạo với ñàn lợn
nội, thì lợn thuần Landrace và Yorkshire ñã ñược nuôi làm nái rất phổ biến
trong các trang trại từ Bắc – Nam. Trong những năm gần ñây khi việc chăn
nuôi lợn thương phẩm 2,3,4 giống ngoại …ñược nhân rộng thì lợn Landrace
và Yorkshire thường ñược sử dụng làm nái ñể phối với ñực Duroc, Pietrain,
PiDu…tạo ra con lai thương phẩm nuôi lấy thịt phục vụ cho việc nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
Công ty TNHH MTV lợn giống Lạc vệ là một công ty thành viên của
Công ty cổ phần Tập ñoàn DABACO Việt Nam. Với quy mô 1800 nái, hàng
năm cung cấp ra thị trường 40000 con giống thương phẩm
ðánh giá năng suất sinh sản của ñàn lợn nái và sinh trưởng của lợn con là
một nhu cầu cấp thết của công ty nhằm ñề suất các giải pháp kinh tế kỹ thuật, biện
pháp quản lý ñể nâng cao năng suất sinh sản của ñàn lợn nái, chất lượng lợn con.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản suất, chúng tui nghiên cứu ñề tài:
“ðánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn
nái Yorkshire, Landrace phối với ñực Duroc tại công ty TNHH MTV lợn
giống Lạc Vệ”.
1.2. Mục ñích của ñề tài
- ðánh giá khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace qua
các lứa ñẻ nuôi tại Công ty TNHH MTV lợn giống Lạc vệ.
- ðánh giá khả năng sinh trưởng của lợn con từ khi cai sữa ñến 60 ngày tuổi.
- Từ kết quả thu ñược, ñề suất các giải pháp kinh tế kỹ thuật, biện pháp
quản lý ñể nâng cao năng suất sinh sản của ñàn lợn nái, chất lượng lợn con.
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tình hình chăn nuôi lợn ở Việt Nam và ở tỉnh Bắc Ninh
2.1.1 Tình hình chăn nuôi lợn ở Việt Nam
Chăn nuôi lợn ñóng vai trò chủ yếu trong phát triển ngành chăn nuôi ở
Việt Nam. Hầu hết các tỉnh, thành ở Việt Nam ñều phát triển loại hình chăn
nuôi lợn. Theo Cục Chăn nuôi, tổng ñàn lợn của cả nước thời ñiểm tháng 6
năm 2013 có khoảng 26,5 triệu con, với tốc ñộ tăng trưởng bình quân
1,8%/năm. Trong ñó tổng ñàn lợn nái là 3,9 triệu con (chiếm 14,8% tổng
ñàn), tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2010. Sản lượng thịt lợn ở mức 3,3 triệu
tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước,…Thịt lợn chiến trên 70% sản lượng
các loại thịt tiêu thụ hàng ngày trên thị trường.
Bên cạnh chăn nuôi hộ gia ñình với quy mô nhỏ, chăn nuôi lợn theo
hình thức trang trại, công nghiệp ñang phát triển ở hầu khắp các ñịa phương.
Theo thống kê của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng thịt
lợn của Việt Nam ñứng thứ nhất ðông Nam Á (chiếm 42,2%), ñứng thứ hai
Châu Á sau Trung Quốc…
Tuy nhiên, chăn nuôi lợn ở nước ta phổ biến là quy mô nhỏ, chiếm
70% về ñầu con và 60% về sản lượng, phân tán trong nông hộ với trên 4 triệu
hộ; trong ñó chỉ có 1% số hộ nuôi từ 50 con trở lên, 12,7% số hộ nuôi 10-50
con. Số hộ nuôi 1-2 con chiếm tới 51,8%… dẫn tới năng suất chăn nuôi thấp,
giá thành ñầu vào cao. Trong khi trọng lượng bình quân xuất chuồng ở các
nước phát triển là 110-120 kg/con, Thái Lan khoảng 100 kg/con thì trọng
lượng lợn bình quân xuất chuồng của Việt Nam mới ñạt 67 kg/con. Việc chọn
lọc, nuôi dưỡng và quản lý giống chưa tốt, giết mổ chế biến thịt còn thủ công,
chưa ñáp ứng tốt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá bán sản
phẩm thịt lợn của Việt Nam ở mức trung bình so với các nước trong khu vực
ðông Nam Á, nhưng do giá thành cao dẫn ñến sức cạnh tranh của ngành hàng
thịt lợn ở nước ta chưa cao, trong khi ñó vấn ñề dịch bệnh và hệ thống giết mổ
hiện ñại còn nhiều bất cập.
ðứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thế
giới về số lượng và chất lượng thịt lợn, ñồng thời theo ñịnh hướng, chiến lược
phát triển chăn nuôi ñến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn về chăn nuôi lợn, phát triển nhanh quy mô ñàn lợn ngoại theo hướng
trang trại, công nghiệp, duy trì ở quy mô nhất ñịnh hình thức chăn nuôi lợn
lai, lợn ñặc sản phù hợp với ñiều kiện chăn nuôi của nông hộ và của một số
vùng. Mục tiêu tăng tổng ñàn lợn bình quân 2,0% năm, ñạt khoảng 35 triệu
con, trong ñó ñàn lợn ngoại nuôi trang trại, công nghiệp 37%. Sản lượng thịt
xẻ các loại: ñến năm 2015 ñạt khoảng 4.300 ngàn tấn, trong ñó thịt lợn chiếm
63%; ñến năm 2020 ñạt khoảng 5.500 ngàn tấn, trong ñó thịt lợn chiếm 63%
(Cục chăn nuôi, năm 2008).
ðể từng bước thực hiện mục tiêu trên, ở nhiều ñịa phương trong cả
nước ñã quy hoạch lại vùng chăn nuôi lợn, bảo ñảm an toàn dịch bệnh, kiểm
soát môi trường, phù hợp với ñiều kiện tự nhiên, kinh tế và ñịnh hướng phát
triển của từng vùng, từng ñịa phương. Bên cạnh ñó, chương trình nạc hóa ñàn
lợn, tăng tỷ lệ ñàn lợn giống ngoại phù hợp với ñặc trưng tiêu dùng thực
phẩm của từng thị trường và ñặc thù của sản xuất chăn nuôi từng vùng là ñiều
kiện sống còn.
Trong những năm gần ñây, ở nước ta ñã hình thành các trại giống lợn
cụ kỵ, ông bà tại các vùng có tiềm năng phát triển chăn nuôi lợn trang trại, các
cở sở giống lợn nhập tinh lợn chất lượng cao từ nước ngoài ñể thụ tinh nhân tạo,
ñẩy nhanh tiến bộ di truyền giống lợn trong nước. Mặt khác thay thế, hoàn thiện
và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật về chuồng trại như hệ thống chuồng lồng,
chuồng sàn, chuồng có hệ thống làm mát và sưởi ấm cho lợn con, hệ thống máng
ăn, núm uống tự ñộng ñến các trang trại ở các ñịa phương trên cả nước.
Các giống lợn ñược nuôi chủ yếu tại các trang trại chăn nuôi lợn hiện
nay là nuôi các giống lợn ngoại và lợn lai có tỷ lệ nạc cao, sản phẩm chính là
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement