Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009386 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1 MỞ ĐẦU
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây, dƣợc liệu thiên nhiên ngày càng đóng vai trò quan
trọng trong việc phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Từ lâu, nấm Linh chi
đã là thảo Dƣợc quý hiếm, đƣợc xem nhƣ một loại là “thần Dƣợc”. Theo Đông y, Linh
chi có tác dụng kiện não, bảo an, cƣờng tâm, cƣờng phế, giải độc, trƣờng sinh..(Lê
Duy Thắng, 2008). Theo Tây y, từ Linh chi ngƣời ta cũng đã bào chế thuốc chữa nhiều
bệnh, đáng quan tâm là bệnh tiểu đƣờng, viên gan, ung thƣ, AIDS (Wasser và
Solomon, 2005).
Hiện nay, ngƣời dân Việt Nam sử dụng nấm Linh chi khá nhiều, từ nhiều nguồn
khác nhau: nuôi trồng, thu hái trong thiên nhiên, nhiều khi không xác định rõ nguồn
gốc mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều loài không biết có hoạt tính sinh học hay
không. Mặt khác, nhiều địa phƣơng trong nƣớc đang có phong trào nuôi trồng nấm
Linh chi Ganoderma lucidum, lấy giống từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá bán
nấm trên thị trƣờng dao động từ 300.000 - 30.000.000 đ/kg tùy theo loại nấm: nuôi
trồng, thiên nhiên, thời gian thu hoạch ngắn ngày hay dài ngày. Việc nuôi trồng và sử
dụng nấm ồ ạt nhƣ vậy là không có cơ sở khoa học.
Vì vậy, việc định tính và định lƣợng thành phần hóa học nhằm đánh giá chất
lƣợng nấm Linh chi là một vấn đề có ý nghĩa không chỉ về mặt khoa học mà còn đáp
ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay của xã hội. Xuất phát từ những nhu cầu trên, chúng tôi
chọn đề tài “Khảo sát thành phần hóa học và điều kiện ly trích hoạt chất trong nấm
Linh chi (Ganoderma lucidum) được trồng ở miền nam Việt Nam”.
CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN
2.1 Tổng quan về nấm
2.1.1 Nấm
Năm 1969 nhà khoa học ngƣời Mỹ R.H.Whitaker đƣa ra hệ thống phân loại:
- Giới khởi sinh (Monera): Gồm vi khuẩn và tảo lam.
- Giới nguyên sinh (Protista): Gồm một số tảo đơn bào, nấm đơn bào có khả
năng di động nhờ lông roi (tiên mao) và các động vật sinh.
- Giới nấm (Fungi hay Mycetalia, Mycota).
- Giới thực vật (Plantae hay Vegetabilia).
- Giới động vật (Animalia).
Hiện nay, các nghiên cứu về nấm ngƣời ta thƣờng dựa vào hệ thống phân loại
của R.H.Whitaker (1969) và hệ thống phân loại của A.L.Takhtadjan (1973).
Dựa theo sự sinh sản hữu tính, các nhà phân loại đã chia chúng thành các
ngành phụ nhƣ sau
- Ngành phụ nấm tiên mao (Mastigomycotina).
- Ngành phụ nấm tiếp hợp (Zygomycotina).
- Ngành phụ nấm túi (Ascomycotina).
- Ngành phụ nấm đảm (Basidiomycotina).
- Ngành phụ nấm bất toàn (Deuteromycotina).
Tất cả các loài nấm ăn hiện nay đều thuộc nấm túi (Ascomycotina) hay nấm
đảm (Basidiomycotina).
Nấm không có lục lạp, không có sự phân hóa thành rễ, thân, lá, không có hoa,
phần lớn không chứa cellulose trong thành tế bào, không có một chu trình phát
triển chung nhƣ thực vật. Nấm hấp thu chất dinh dƣỡng cần thiết từ cơ thể khác
hay từ đất qua bề mặt của tế bào hệ sợi nấm, sinh sản bằng cách tạo bào tử hữu tính
hay vô tính. Hệ thống phân loại sinh giới hiện nay đều coi nấm là một giới riêng,
độc lập giới thực vật và giới động vật.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement