Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006301 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ðẦU
1.1. ðặt vấn ñề
Trong chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản Việt Nam hiện nay, ñộng vật thân
mềm ñược xem là ñối tượng ưu thế và chủ lực cho phát triển nghề nuôi thủy sản.
Nghêu hay ngao là ñộng vật thân mềm (Molluscs) hai mảnh vỏ (nhuyễn thể)
thuộc họ Veneridae, có tên khoa học là Meretrix lyrata [14]. Môi trường sống của
nghêu ở vùng nước ven biển, nơi có nhiều cát bùn, phân bố khá phổ biến ở vùng
nhiệt ñới, cận nhiệt ñới. Với khả năng thích nghi ñiều kiện tự nhiên, trong những
năm gần ñây nghêu trắng Bến Tre ñã ñược di nhập ra các tỉnh phía Bắc và trở thành
ñối tượng nuôi cho hiệu quả kinh tế cao với sản lượng khai thác ước tính khoảng
57.000 tấn/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ñạt 19,6 triệu USD năm 2013[55].
Thái Bình là một tỉnh ñồng bằng Sông Hồng, có 5 cửa sông lớn ñổ ra biển tạo
nên vùng triều rộng lớn khoảng 25.000 ha, trong ñó vùng cao, trung triều 7.000 ha,
vùng hạ triều 18.000 ha rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản mặn, lợ.
Năm 2003, vùng nuôi nghêu của huyện Tiền Hải ñược EU công nhận là vùng nuôi
an toàn, ñủ ñiều kiện xuất khẩu sang EU và nhiều nước trên thế giới, ñây là triển
vọng cho nghề nuôi nghêu tại tỉnh Thái Bình. ðến nay, diện tích nuôi nghêu toàn
tỉnh là 1.200 ha, tập trung tại hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy, trong ñó huyện Tiền
Hải có diện tích 920 ha, chiếm 77% tổng diện tích nuôi [33]. Tổng sản lượng nghêu
thương phẩm toàn tỉnh năm 2010 ñạt 30.130 tấn, thị trường tiêu thụ chủ yếu là
Trung Quốc, EU, chiếm 70% tổng sản lượng [34].
Công ty TNHH nghêu Thái Bình là ñơn vị duy nhất chế biến nghêu ñông lạnh
trên quy mô công nghiệp với công suất 20 tấn/ ngày. Sản phẩm chế biến của công ty
gồm: nghêu nguyên con ñông lạnh, nghêu ñông lạnh hút chân không cấp ñông,
nghêu bóc nõn ñông lạnh. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các nước Tây Ban Nha, Bồ
ðào Nha. Trong quá trình chế biến sản phẩm nghêu ñông lạnh cấp ñông ñể xuất
khẩu tồn tại các nhược ñiểm: nghêu sau khi thu hoạch bị biến ñổi về màu sắc, chất
lượng; ñộ trắng sáng của vỏ nghêu không ñồng ñều, chất lượng sản phẩm bị biến
ñổi lớn trong quá trình chế biến và thời gian bảo quản làm giảm giá trị của sản
phẩm cũng như giảm giá trị kinh tế. Việc khắc phục những nhược ñiểm trên sẽ góp
phần tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm, thúc ñẩy xuất khẩu và phát triển ổn ñịnh,
bền vững vùng nuôi nghêu của tỉnh. Xuất phát từ những vấn ñề trên, chúng tui tiến
hành thực hiện ñề tài:“Nghiên cứu các biến ñổi của nghêu trắng Bến Tre (Meretrix
lyrata) trong quá trình thu hoạch, chế biến và bảo quản tại huyện Tiền Hải, tỉnh
Thái Bình".
1.2. Mục ñích – yêu cầu
1.2.1. Mục ñích
Nghiên cứu các biến ñổi của nghêu trắng Bến Tre (Meretrix lyrata) trong quá
trình thu hoạch, chế biến và bảo quản tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ñể làm cơ
sở hoàn thiện qui trình chế biến và bảo quản ñạt chất lượng xuất khẩu.
1.2.2. Yêu cầu
- ðánh giá chất lượng dinh dưỡng của nghêu nuôi tại Tiền Hải, Thái Bình;
- ðánh giá ảnh hưởng của thời gian bảo quản nguyên liệu ñến sự biến ñổi
chất lượng của nghêu sau thu hoạch;
- Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng nghêu trong quá trình
chế biến và bảo quản ñông lạnh;
- Xây dựng ñược qui trình chế biến và bảo quản nghêu hút chân không ñông lạnh;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement