Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#1005818 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Cây chuối (Musa spp) thuộc họ Musaceae là loại cây ăn quả rất ñược
ưa chuông trên thế giới, và là một trong các loại cây ăn quả chủ lực của Việt
Nam, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Ở một số quốc gia, ñặc biệt là các
nước có khí hậu nhiệt ñới, cận nhiệt ñới, quả chuối là món ăn chính trong thực
ñơn của họ. Ngoài ăn tươi, chuối còn ñược sử dụng làm dược liệu, nấu ăn như
một loại cây lương thực có năng lượng tương ñương khoai tây và cung cấp
cho hàng triệu người ở các nước ñang phát triển. Hiện nay, chuối ñược phát
triển và trao ñổi thương mại rộng rãi trên thế giới, nhất là giống chuối tiêu.
ðối với người Việt Nam, cây chuối ñã tồn tại như một người bạn thân
thiết, trở thành một thứ không thể thiếu trong ñời sống người Việt, là một
trong năm loại quả dâng lên tổ tiên, nhất là các dịp lễ Tết. Trong tâm thức mỗi
người, cây chuối là một loại cây tượng trưng cho sự thanh bình của làng quê.
Cây chuối phù hợp với hầu hết các ñiều kiện tự nhiên - xã hội ở nước ta
nhờ phổ thích nghi rộng, dễ trồng, ít ñầu tư nhưng vẫn mang lại hiệu quả sử
dụng và kinh tế cao. Nguồn gen cây chuối ở nước ta rất ña dạng nhưng chỉ có
các giống thuộc nhóm chuối tiêu có thị trường tiêu thụ rộng lớn ở Trung Quốc
và nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, cây chuối ñã và ñang ñược xác ñịnh là
cây ăn quả chủ lực, có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng ở nhiều vùng sinh
thái nông nghiệp khác nhau.
Huyện Khoái Châu, Hưng Yên ñược xác ñịnh là vùng sản xuất chuối
tiêu chuyên canh có quy mô lớn, cách sản xuất tập trung, sản phẩm
mang tính hàng hoá cao ñể phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Cây chuối ñược
trồng rất tập trung ở một số xã dọc theo ñê sông Hồng: Hàm Tử, Tứ Dân, Tân
Châu, ðông Ninh, ðông Kết mà trung tâm là từ Thôn 5 mẫu của xã Tứ Dân
và phụ cận. Toàn huyện có trên 20 km ñê sông Hồng ñã hình thành nên vùng
ñất bãi với diện tích ñất canh tác khoảng 1.180 ha, chiếm 15% diện tích ñất
canh tác toàn huyện. Nền ñất chính ở ñây chủ yếu là ñất thịt nhẹ và ñất cát
pha có tầng canh tác dày, thành phần cơ giới nhẹ. Chính những yếu tố thuận
lợi trên ñã hình thành vùng sản xuất chuối rất tập trung thuộc ñịa bàn các xã:
Giống chuối trồng ở ñây chủ yếu là giống chuối Tiêu hồng có nguồn gốc từ
Lý Nhân, Hà Nam. ðây là giống chuối sinh trưởng khỏe, thích ứng rộng, năng
suất cao và quả ñạt tiêu chuẩn xuất khẩu. ðặc biệt, chuối Tiêu hồng ñạt chất
lượng tốt và mã quả vàng ñẹp quanh năm. Ngay cả khi chín trong vụ hè thịt
quả vẫn rất thơm, không chua và nhão như nhiều giống chuối tiêu khác.
Trong những năm qua, công tác nghiên cứu và phát triển cây chuối
luôn ñược quan tâm, chú trọng ñầu tư và ñạt ñược những kết quả rất ñáng
khích lệ. Cho ñến nay, các nghiên cứu về cây chuối tập trung chủ yếu vào bảo
tồn và ñánh giá nguồn gen, tuyển chọn giống mới, nhân giống bằng nuôi cấy
mô tế bào và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh thích hợp cho những
vùng sinh thái, nông nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, năng suất và sản lượng
chuối của Việt Nam còn thấp, năng suất chuối trung bình của cả nước mới chỉ
ñạt 16,4 tấn/ha. Mặt khác, ñộ ñồng ñều và phẩm cấp quả hàng hoá không cao
nên chưa ñáp ứng yêu cầu của thị trường. Kết quả là sản xuất chuối còn chưa
tương xứng với tiềm năng và hiệu quả thấp. Vì thế, việc nghiên cứu ñề tài:
“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng
chuối Tiêu hồng trồng tại vùng Khoái Châu, Hưng Yên” góp phần hoàn
thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối tiêu hồng, thúc ñẩy phát
triển và nâng cao hiệu quả sản xuất chuối của vùng khi vị thế cây chuối Việt
Nam ñã ñược khẳng ñịnh là mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu.
1.2. Mục ñích và yêu cầu
1.2.1. Mục ñích
- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật thâm canh nhằm
tăng năng suất, chất lượng chuối Tiêu hồng góp phần hoàn thiện quy trình
thâm canh chuối Tiêu hồng ñạt năng suất trên 40 tấn/ha, chất lượng quả tốt,
hiệu quả kinh tế cao tại vùng chuối Khoái Châu, Hưng Yên.
1.2.2. Yêu cầu
- Xác ñịnh loại phân bón lá thích hợp cho cây chuối Tiêu hồng.
- Xác ñịnh lượng phân bón thích hợp cho cây chuối Tiêu hồng vụ 2
- Xác ñịnh thời ñiểm bao buồng quả thích hợp cho chuối Tiêu hồng
- Xác ñịnh thời ñiểm phun Super K thích hợp cho buồng chuối Tiêu hồng
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Bổ sung các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây chuối Tiêu hồng ñạt
năng suất cao, chất lượng quả tốt.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Kết quả thực hiện ñề tài góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm
canh cây chuối Tiêu hồng.
- Sản phẩm tạo ra năng suất cao, chất lượng tốt ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ
trong nước và xuất khẩu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement