Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005766 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Tính cấp thiết của luận văn
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011) Biến ñổi khí hậu (BðKH) là
một trong những thách thức lớn nhất ñối với nhân loại. BðKH sẽ tác dộng
nghiêm trọng ñến sản xuất, ñời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới…
Vấn ñề BðKH ñã, ñang và sẽ làm thay ñổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát
triển và an ninh toàn cầu.
Theo Trần Thọ ðạt và cs (2013) Việt Nam ñược ñánh giá là một trong
những quốc gia bị tác ñộng mạnh mẽ nhất bởi biến ñổi khí hậu. Là một nước
nông nghiệp ñóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: nông nghiệp
chiếm 52,6% lực lượng lao ñộng và 20% GDP của cả nước, nhưng lĩnh vực này
lại ñang chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến ñổi khí hậu, rõ ràng nhất là làm
giảm diện tích ñất canh tác, gây ra tình trạng hạn hán và sâu bệnh, gây áp lực lớn
cho sự phát triển của ngành trồng trọt nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung.
Cụ thể, tổng sản lượng nông nghiệp sản xuất từ trồng trọt có thể giảm 1-5%,
năng suất cây trồng chính có thể giảm ñến 10%, trường hợp thời tiết cực ñoan có
thể mất mùa hoàn toàn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2005) và Trịnh Văn Loan
(2008) Cây chè (tên Latinh: Camellia sinensis (L) O.Kuntze) có nguồn gốc từ
Trung Quốc ñược phát hiện, sử dụng từ 5000 năm trước và truyền bá khắp thế
giới. Chè là cây công nghiệp dài ngày, có nhiệm kì kinh tế dài, một lần trồng cho
thu hoạch hàng trăm năm. Các sản phẩm từ cây chè là loại ñồ uống bổ dưỡng và
có giá trị sinh học cao, như: là loại nước giải khát mang tính giải nhiệt cao, chống
ñược lạnh, khắc phục ñược chứng mệt mỏi của hệ thần kinh, có tác dụng kích
thích vỏ ñại não của hệ thần kinh trung ương, làm tinh thần sảng khoái, nâng cao
năng lực hoạt ñộng cơ bắp và trí óc con người.
Theo Nguyễn ðại Khánh (1999) ở Việt Nam, cây chè ñược trồng rộng rãi
35 tỉnh thành, tại 7/9 vùng sinh thái nông nghiệp. Các vùng chè chính tập trung
chủ yếu ở 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Năm 2005, Việt Nam là một trong
10 quốc gia ñứng ñầu thế giới về diện tích và sản lượng chè, ñứng thứ 8 về xuất
khẩu chè với tổng diện tích là 120.000 ha, tổng sản phẩm chế biến hàng năm trên
120 nghìn tấn, trong ñó, khoảng 70% là chè ñen, còn lại 30% là chè xanh và các
loại chè khác.
Theo ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc (2006) Phú Thọ là tỉnh
thuộc khu vực miền núi, trung du phía Bắc, có dân số: 1.316,6 ngàn người, diện
tích 3.532,9 km2. Bao gồm 13 huyện thành thị, nằm trong khu vực giao lưu giữa
vùng ðông Bắc, ñồng bằng sông Hồng và Tây Bắc, ñịa hình bị chia cắt thành
nhiều tiểu vùng, khí hậu nhiệt ñới gió mùa thuận lợi cho việc phát triển cây trồng
ña dạng, trong ñó có cây chè.
Theo Quốc Vượng (2012a) So với tình hình chung của cả nước, cây chè Phú
Thọ chiếm vị trí khá quan trọng và ñạt chất lượng khá. Diện tích chè của tỉnh
chiếm hơn 12% diện tích chè của cả nước, năng suất bình quân cao hơn bình quân
chung cả nước (hơn 8 tạ/ha). Sản lượng búp tươi chiếm hơn 13% tổng sản lượng
chè cả nước. ðến năm 2011, diện tích chè ñạt 15,6 ngàn ha, trong ñó có 14,7 ngàn
ha cho sản phẩm, với năng suất bình quân ñạt trên 81 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi
117,6 ngàn tấn. Hiện nay, chè là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Năm 2010
toàn tỉnh xuất khẩu ñược lượng chè hàng hóa trị giá 7,3 triệu USD, năm 2011 tăng
lên trên 13 triệu USD. Ngành chè ñã góp phần rất quan trọng tạo việc làm, thu
nhập cho người dân ở nhiều ñịa phương trong tỉnh khá ổn ñịnh.
Tuy nhiên ñứng trước những thách thức chung về nông nghiệp của cả nước
trong ñiều kiện biến ñổi khí hậu, ngành chè của tỉnh Phú Thọ cũng ñã và ñang phải
chịu những tác ñộng mạnh, ñặc biệt là cách sản xuất và năng suất chè.
Từ những yêu cầu cấp thiết trên, tui tiến hành thực hiện ñề tài “ðánh giá
tác ñộng của biến ñổi khí hậu ñến năng suất chè tỉnh Phú Thọ và ñề xuất giải
pháp thích ứng nâng cao năng suất chè”
2. Mục tiêu của luận văn
- ðánh giá ñược sự biến ñổi các yếu tố thời tiết khí hậu tại vùng trồng chè
tỉnh Phú Thọ giai ñoạn (1961-2012);
- ðánh giá ñược tác ñộng của biến ñổi khí hậu ñến năng suất chè tại Phú Thọ;
- ðề xuất giải pháp giảm thiệt hại do tác ñộng của BðKH ñến năng suất,
sản lượng chè tỉnh Phú Thọ.
3. Yêu cầu
- Bộ số liệu năng suất chè cho từng huyện ở tỉnh Phú Thọ (2000-2012),
các yếu tố khí tượng của tỉnh Phú Thọ (trạm khí tượng nông nghiệp Phú Hộ - tx.
Phú Thọ) giai ñoạn (1961-2012).
- Diễn biến BðKH vùng trồng chè tỉnh Phú Thọ;
- Tác ñộng của khí hậu ñến năng suất chè tỉnh Phú Thọ có xem xét BðKH;
- ðề xuất một số giải pháp ứng phó với BðKH ñể nâng cao năng suất, sản
lượng chè tỉnh Phú Thọ.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ñược áp dụng trong nghiên
cứu khoa học và công tác nghiệp vụ khí tượng nông nghiệp ở các ñiểm sau:
- ðánh giá ñược thực trạng BðKH và tác ñộng của khí hậu ñối với năng
suất chè tỉnh Phú Thọ.
- Xác ñịnh ñược mối quan hệ giữa năng suất chè tỉnh Phú Thọ với các ñiều
kiện KTNN thông qua hệ số Fecner.
- Xây dựng ñược các phương trình hồi quy ñể tính toán dự báo năng suất
chè tỉnh Phú Thọ trong tương lai ứng với kịch bản BðKH.
- ðã ñề xuất ñược giải pháp ứng phó với BðKH nhằm nâng cao năng suất,
sản lượng chè ở vùng trồng chè tỉnh Phú Thọ.
- Kết quả của luận văn là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, chỉ ñạo
sản xuất chè ở trung ương và ñịa phương trong bối cảnh BðKH.
- Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường ðại học nông nghiệp chuyên
ngành Môi trường và Biến ñổi khí hậu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement