Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005765 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN I: MỞ ðẦU
1.1. ðặt vấn ñề
Các sản phẩm tự nhiên là nền tảng cho hơn 50% các loại thuốc tại Mỹ
và chủ yếu thu ñược bằng lên men vi sinh vật trên cạn. Nhưng việc khai thác
các nguồn trên cạn sẽ dần cạn kiệt, trong khi lượng các hợp chất hoạt tính
sinh học tách từ các nguồn tài nguyên biển khác nhau phong phú. Phần lớn
các sản phẩm biển tự nhiên ñược tách chiết từ ñộng vật không xương sống
như hải miên (sponge), ñộng vật có vỏ (tunicate), ñộng vật thân mềm
(mollusk) và bryozoans. Rất nhiều hợp chất có hoạt tính ñộc tế bào
(cytotoxic), kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và chống viêm....
Rất nhiều ñộng vật không xương sống biển, ñặc biệt là hải miên
(phylum Porifera) ñáng chú ý bởi tính ña dạng vô cùng, các chất trao ñổi thứ
cấp của chúng có tiềm năng trở thành các loại thuốc hiệu quả ñể chữa bệnh.
Các hợp chất từ Hải miên ñược cho rằng có hoạt tính chống ung thư, chống
nhiễm trùng và các hoạt tính sinh học khác, làm cho chúng trở thành các hợp
chất dẫn ñể ứng dụng trong y học và công nghệ sinh học. Hải miên có cộng
ñồng vi sinh vật cực kỳ ña dạng trong mô của chúng. Sự ña dạng này có thể
giải thích một phần bởi sự thay ñổi các ñiều kiện lý, hóa, sinh trong sponge,
có thể ảnh hưởng ñến sinh thái vi sinh vật và tiến hóa. Những nghiên cứu về
vi sinh vật liên ñới hải miên cho thấy vi sinh vật có thể chiếm ñến 50% thể
tích hải miên, và con số này lớn hơn 2-3 lần so với lượng vi khuẩn trong nước
biển (Wang 2006), và cộng ñồng này ñặc hiệu cho hải miên
Hải miên ñược biết là nguồn giàu các sản phẩm tự nhiên có giá trị như
polyketides, nonribosomal peptides, và alkaloids. Nhưng người ta tin rằng rất
nhiều sản phẩm của hải miên thực tế là do vi khuẩn liên kết hải miên sinh ra.
Có giả thuyết cho rằng vi khuẩn trong các cộng ñồng này tổng hợp rất nhiều
hợp chất hoạt tính sinh học liên ñới. Trong khi ñể nuôi ñộng vật không xương
sống ñể tổng hợp các sản phẩm tự nhiên nói chung cực kỳ ñắt ñỏ hay không
thực hiện ñược, nuôi cấy vi sinh vật có thể cung cấp hợp chất quan trọng rẻ và
số lượng lớn.
ðề tài: “Nghiên cứu ñặc tính sinh học của một số chủng vi khuẩn
liên kết Hải miên (Sponge)” nhằm ñánh giá sự ña dạng sinh học của vi
khuẩn liên kết hải miên và tìm kiếm chủng có hoạt tính sinh học và có tiềm
năng ứng dụng trong thực tế.
1.2. Mục tiêu của ñề tài
- ðánh giá ñược mức ñộ ña dạng và xác ñịnh ñặc tính sinh học của vi
khuẩn liên kết hải miên
- Phát hiện các chủng có hoạt tính ñối kháng nguồn bệnh vi khuẩn
trong nuôi trồng thủy sản
1.3. Ý nghĩa của ñề tài
Bước ñầu tiến hành nghiên cứu về hệ vi khuẩn liên kết hải miên biển
Việt Nam và từ ñó tiến tới khai thác nguồn dược liệu từ vi sinh vật biển nói
chung và vi khuẩn liên kết hải miên nói riêng.
1.4 Nội dung nghiên cứu
a. Phân lập vi khuẩn từ loài hải miên biển
b. Xác ñịnh khả năng ñối kháng một số chủng vi khuẩn gây bệnh
c. Nghiên cứu các ñặc ñiểm sinh lý sinh hóa của các chủng tuyển chọn
d. ðịnh danh các chủng tuyển chọn bằng phương pháp giải trình tự gen
16S rRNA
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement