Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005647 Link tải luận văn miễn phí cho ae
ðẶT VẤN ðỀ
Là một nước nông nghiệp, Việt Nam có diện tích trồng lúa cả nước khoảng
7,4 triệu ha và diện tích trồng ngô khoảng 1,12 triệu ha, với sản lượng gần
43,7 triệu tấn thóc và 4,8 triệu tấn ngô và thải ra trên 48 triệu tần rơm, rạ và
trên 11 tấn thân, lõi cây ngô. Một lượng rất lớn thân cây lạc, khoai lang v.v...
cũng ñược thải ra. Trước ñây, nông dân tận dụng hết nguồn phế thải này ñể làm
nhà, dùng ñể ñun nấu,… nay những nhu cầu ấy không còn nhiều. Do ñó, khi thu
hoạch lúa vào mùa mưa lượng rơm rạ không ñược thu gom dẫn ñến ô nhiễm
môi trường, làm tắc kênh mương và sông ngòi. Khi thu hoạch vào mùa khô ña
số nông dân ñốt rơm rạ tại ñồng ruộng gây lãng phí nguồn nguyên liệu rất lớn
có thể sử dụng thức ăn chăn nuôi và tạo ra một lượng khói lớn không những
gây nhiễm môi trường, ảnh hưởng ñến sức khỏe người dân, mà còn là nguyên
nhân gây tai nạn giao thông do bị hạn chế tầm nhìn.
Trên thế giới, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển, các nước vùng ôn
ñới, nơi có mùa ñông lạnh và kéo dài từ lâu ñã sử dụng rơm, rạ, thân cây ngô
khô, lõi ngô v.v... làm thức ăn cho chăn nuôi ñại gia súc có hiệu quả. Họ ñã
nghiên cứu chế tạo ra nhiều dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi ñồng bộ và
các thiết bị ở các quy mô khác nhau, phục vụ cho nhiều ñối tượng. Các máy và
thiết bị làm việc ổn ñịnh, thức ăn TMR (Total Mix Ration) và dạng viên sản
xuất ra có chất lượng cao, ñáp ứng ñược yêu cầu ña dạng của ngành chăn nuôi
ñại gia súc. Tuy nhiên các máy và thiết bị thường có giá thành rất cao, chưa
phù hợp với khả năng tài chính của nhiều cơ sở ở Việt nam.
Thực tế cho thấy, thức ăn thô và thức ăn xanh có vai trò quan trọng và quyết
ñịnh ñến kết quả chăn nuôi và hiệu quả kinh tế trong vấn ñề phát triển chăn nuôi
gia súc nhai lại. Song số lượng và chất lượng thức ăn thô xanh hiện nay chưa
ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển chăn nuôi ñại gia súc ở nước ta trong những
năm trước mắt cũng như lâu dài, nếu chúng ta không có biện pháp cải tiến, phát
triển nguồn thức ăn thô xanh cung như sử dụng các phế phụ phẩm trong sản
xuất nông nghiệp và công nghệ chế biến thích hợp. Trước yêu cầu phát triển
nhanh ñàn trâu, bò, nhất là ñàn bò sữa, việc tận thu rơm rạ và các phế phụ phẩm
khác trong sản xuất nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò là cấp thiết. Trước
nhu cầu thực tế ñó, thời gian qua ñã có những công trình nghiên cứu và ñưa ra
giải pháp chế biến và bảo quản rơm, rạ ñể nâng cao giá trị dinh dưỡng làm thức
ăn chăn nuôi ñại gia súc. Những phương pháp ñó phần nào ñã nâng cao ñược
hiệu quả sử dụng rơm rạ trong chăn nuôi. Tuy nhiên các phương pháp xử lý mới
mang tính sơ chế ban ñầu, không thuận tiện trong thực hiện, do vậy chưa ñược
sử dụng rộng rãi. Vấn ñề cần quan tâm giải quyết là chế biến thức ăn quy mô
tập trung, công nghiệp cho ñại gia súc. Thực tế, do có nhiều ưu ñiểm, thức ăn
chăn nuôi dạng viên ñang ngày một chiếm ưu thế, nhất là cho ñại gia súc. Thức
ăn chăn nuôi dạng viên càng tiện dụng hơn ñối với chăn nuôi tập chung, nhất là
quy mô công nghiệp. Ở Việt Nam thức ăn viên cho chăn nuôi ñại gia súc hiện
còn chiếm rất ít, có thể nói là hầu như chưa có. Vì vậy nghiên cứu, có ñược
công nghệ và dây chuyền thiết bị ñồng bộ chế biến thức ăn dạng viên cho ñại
gia súc làm việc ổn ñịnh, ñảm bảo chất lượng, phù hợp với ñiều kiện và quy mô
chăn nuôi trang trại ở Việt Nam ñang là ñòi hỏi cấp thiết của thực tiễn hiện tại
cũng như tương lai.
Trong chế biến thức ăn cho ñại gia súc dạng viên, nghiền nhỏ nguyên
liệu rơm, rạ, là công ñoạn quan trọng và tiêu tốn nhiều năng lượng. Nguyên
liệu phải ñược nghiền ñến ñộ nhỏ cần thiết theo yêu cầu công nghệ. Ngoài ra
nguyên liệu nghiền nhỏ còn thuận lợi cho khâu phối trộn và ép tạo viên. So
với các nguyên liệu khác, phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, thân cây ngô,
lõi ngô, khoai lang v.v...) là những nguyên liệu khó nghiền nhỏ. ðược sự
ñồng ý của Khoa Cơ ðiên – Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội và sự
hướng dẫn của TS. Nguyễn Năng Nhượng và các thầy cô trong khoa cơ ñiện,
tui tiến hành thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở
thiết kế, chế tạo máy nghiền rơm rạ trong dây chuyền chế biến thức ăn viên
cho ñại gia súc, năng suất 800 ÷ 1000 kg/h”
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement