Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005646 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên ñề tài: “Các biện pháp thích ứng với biến ñổi khí hậu của các hộ dân
vùng ven biển huyện Hải Hậu - Nam ðịnh”.
1. Biến ñổi khí hậu (BðKH) ñang là một vấn ñề nóng bỏng trong giai ñoạn hiện
nay trên phạm vi toàn cầu. BðKH ñang ảnh hưởng sâu rộng ñến nền kinh tế - xã hội của
mỗi quốc gia, ñặc biệt là ảnh hưởng ñến ñời sống sản xuất và sinh hoạt của mỗi chúng
ta. Theo dự báo của Ủy ban liên chính phủ về BðKH (IPCC) nhận ñịnh, trong thời gian
tới, chắc chắn diễn biến của BðKH sẽ phức tạp và nghiêm trọng hơn về hậu quả.
Những ñợt nắng nóng, hạn hán kéo dài, những ñợt rét lịch sử, mực nước biển dâng, mưa
bão, lũ lụt là những hậu quả của BðKH. Chúng ñã gây ra những hệ lụy ñáng kể ñối với
phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác ñộng của BðKH ñược biểu hiện rõ nhất ở các
vùng ven biển và ñồng bằng sông Cửu Long.
Huyện Hải Hậu – một trong ba huyện ven biển của tỉnh Nam ðịnh, Hải Hậu có
ñường bờ biển dài 32km, có nền kinh tế phát triển và có ñầy ñủ ñặc trưng của một
ñịa phương vùng ven biển. Các hiện tượng thời tiết bất thường do BðKH thường
xuyên ảnh hưởng xấu tới sản xuất và ñời sống của các hộ nông dân nơi ñây. ðể
ñánh giá thực trạng tình hình BðKH diễn ra tại huyện Hải Hậu và các tác ñộng của các
biện pháp thích ứng với BðKH của các hộ dân nơi ñây trong sản xuất và sinh hoạt, từ
ñó ñề ra một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BðKH cho các hộ
dân là rất cần thiết, nó có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn. Vì vậy, tui tiến hành nghiên
cứu ñề tài: “Các biện pháp thích ứng với biến ñổi khí hậu của các hộ dân vùng ven
biển huyện Hải Hậu - Nam ðịnh”.
2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài: Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về
BðKH và các biện pháp thích ứng với BðKH; ðánh giá thực trạng BðKH và các
biện pháp thích ứng ñã diễn ra tại vùng ven biển huyện Hải Hậu- tỉnh Nam ðịnh;
Qua ñó phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến các biện pháp thích ứng với BðKH của
các hộ dân ven biển huyện Hải Hậu – tỉnh Nam ðịnh; ðề xuất một số giải pháp
nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BðKH cho các hộ dân ven biển huyện
Hải Hậu- tỉnh Nam ðịnh trong những năm tới.
Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện ñề tài tui tiến hành thu thập số liệu thứ
cấp và sơ cấp thông qua các số liệu ñã công bố, sách, báo,...; ñiều tra 60 hộ (20 hộ
nông nghiệp, 20 hộ ngư nghiệp, 20 hộ kiêm) trong ñường QL21 và 60 hộ (20 hộ
nông nghiệp, 20 hộ ngư nghiệp, 20 hộ kiêm) ngoài ñường QL21 tại 2 xã và 1 thị
trấn. Ngoài ra tui tiến hành phỏng vấn trực tiếp phỏng vấn 20 cán bộ huyện, thị
trấn, xã và cán bộ phụ trách trạm quan trắc ñịa phương. Các số liệu thu ñược theo
biểu mẫu ñiều tra ñược tổng hợp lại và xử lý bằng công cụ Excel và phân tích bằng
phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh.
3. Kết quả nghiên cứu chính:
Về thực trạng diễn biến khí hậu và nước biển dâng ở vùng ven biển
huyện Hải Hậu
Theo Trạm khí tượng tỉnh Nam ðịnh, từ năm 1990 ñến 2012, có sự thay ñổi
rõ rệt về khí hậu tại huyện Hải Hậu, cụ thể: Nhiệt ñộ tăng 0,6o C, lượng mưa giảm
400mm, ñộ ẩm giảm 2,36%, số giờ nắng giảm 94,9h; cường ñộ và mức ñộ của
những cơn bão ngày càng mạnh, ñặc biệt xuất hiện các cơn “siêu bão”; ðối với rét
ñậm, rét hại những năm gần ñây có xu hướng gia tăng và kéo dài, các ñợt rét có
biểu hiện dị thường về thời gian xuất hiện và cường ñộ; mỗi năm mực nước biển
tại khu vực Hải Hậu - Nam ðịnh tăng lên 2,15mm. Cùng với ñó, ñường bờ biển bị
lấn vào trung bình 10m. Khí hậu ñang diễn biến phức tạp và khó lường hơn, vì vậy
việc thực hiện các biện pháp thích ứng với BðKH là việc làm rất cần thiết.
Tác ñộng của BðKH lên huyện Hải Hậu
Thiên tai ảnh hưởng lớn ñến sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi ñây.
Mức ñộ thiệt hại ngày càng tăng lên qua các năm, cụ thể:
Trận bão số 7 năm 2005 làm vỡ ñê tại huyện Hải Hậu, gây sạt lở nghiêm
trọng với 12.965 m ñê, bờ sông bị sạt và 1.271 m kè bị sạt, 83.000 dân các xã ven
biển ñã phải sơ tán.
ðợt lũ sau cơn bão số 2 từ ngày 04-11/8/2007 tương ñương mức ñộ 2 ñã gây
sạt lở ñê biển và vùng bối diễn ra nghiêm trọng tại xã Hải Lý (mất 2 xóm và 3 nhà
thờ).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement