Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005306 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN 1. MỞ ðẦU
1.1 ðặt vấn ñề
Công nghệ enzyme là một trong bốn bộ phận của công nghệ sinh học. Trong
một vài thập kỷ gần ñây việc nghiên cứu và ứng dụng của enzyme ngày càng ñược
quan tâm và chú trọng. Công nghệ enzyme ñã từng bước làm thay ñổi và nâng cao
chất lượng của một số quá trình công nghệ sản xuất các sản phẩm có chất lượng
trong chế biến thực phẩm cũng như trong nông nghiệp, dược phẩm, y tế...
Hàng năm lượng enzyme ñược sản xuất ra trên thế giới ñạt khoảng trên
300,000 tấn với trị giá trên 500 triệu USD và ñược phân bố trên các lĩnh vực khác
nhau. Tuy nhiên việc nghiên cứu tìm kiếm các loại enzyme mới, và nghiên cứu các
ñặc ñiểm, tính chất, ứng dụng nó luôn là mục tiêu của các nhà khoa học. Một trong
số các enzyme ñó là enzyme chitosanase .
Chitosanase là một enzyme ngoại bào thủy phân liên kết nội phân tử cơ chất
chitosan. Enzyme chitosanase ñược ứng dụng chủ yếu ñể sản xuất ra Chitosan
Oligosaccharides (CHOS).
Chitosan có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp,
nông nghiệp, thực phẩm, mỹ phẩm, xử l í nước thải và bảo vệ môi trường… CHOS
ñược ứng dụng giống chitosan nhưng do ñặc tính dễ hòa tan trong nước mà CHOS
ñược ứng dụng nhiều trong y học và dược phẩm: CHOS giúp kích thích tiêu hóa
thức ăn, tăng tính thèm ăn ở vật nuôi, tăng cường sức ñề kháng, tăng khả năng miễn
dịch, ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư… [8, 48].
Enzyme chitosanase có thể thu nhận ñược từ nhiều nguồn khác nhau như vi
khuẩn, nấm, hay một số thực vật…Nhưng enzyme thu nhận từ vi khuẩn thường có
hoạt tính cao hơn cả. Hơn nữa, các vi sinh vật này lại có khả năng sinh sản, phát triển
với một tốc ñộ cực kỳ lớn, do ñó cho phép thu ñược một lượng enzyme trong thời gian
ngắn một cách dễ dàng. Mặt khác, môi trường nuôi cấy lại dễ kiếm, rẻ tiền.
Trong các loại vi sinh vật thu nhận enzyme chitosanase ñược sử dụng hiện
nay, thì vi khuẩn Bacillus licheniformis có ưu ñiểm là sẵn có và chưa ñược khai thác
nhiều trong các nghiên cứu trước ñây ở Việt Nam.
Trên thế giới cũng ñã có khá nhiều ñề tài nghiên cứu về enzyme chitosanase
ñược tổng hợp từ các loài vi sinh vật. Tuy nhiên, ở Việt Nam cho ñến thời ñiểm này,
những nghiên cứu về chitosanase và các loài vi sinh vật sản sinh ra nó còn rất hạn
chế. Chính vì những lí do ñó, ñể góp phần vào việc nghiên cứu và ứng dụng
chitosanase, chúng tui tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu thu nhận và xác
ñịnh một số ñặc tính enzyme chitosanase từ vi khuẩn Bacillus licheniformis
VKNN1”.
1.2. Mục ñích – yêu cầu
1.2.1. Mục ñích
Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nuôi cấy vi khuẩn Bacillus licheniformis VKNN1
ñể tổng hợp enzyme chitosanase, bước ñầu làm sạch và xác ñịnh một số ñặc tính của
enzyme này.
1.2.2. Yêu cầu
- Xác ñịnh ñược các ñiều kiện nuôi cấy và xây dựng ñược quy trình nuôi cấy
tối ưu vi khuẩn Bacillus licheniformis VKNN1 có khả năng sinh tổng hợp enzyme
chitosanase cao
- Xác ñịnh ñược ñiều kiện thu nhận enzyme chitosanase thô từ vi khuẩn
Bacillus licheniformis VKNN1 ñã chọn ñể thu nhận enzyme chitosanase chế phẩm
- Xác ñịnh ñược một số ñặc tính của enzyme chitosanase thu nhận từ vi
khuẩn Bacillus licheniformis VKNN1.

PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái niệm về enzyme chitosanase
Enzyme chitosanase có tên gọi ñầy ñủ theo danh pháp quốc tế là: Chitosan
N–acetylglucosaminohydrolase.
Chitosanase (EC 3.2.1.132) là enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân
chitosan bắng cách cắt ñứt liên kết β–1,4–glucoside trừ liên kết giữa các
N–acetyl–D–glucosamine (GlcNAc–GlcNAc) và giải phóng ra các Chitosan
oligosaccharide.
Hoạt tính của chế phẩm enzyme ñặc trưng cho khả năng xúc tác phân giải
chitosan thành các COS có phân tử thấp hơn. Hoạt tính chitosanase ñược biểu thị
bằng số ñơn vị hoạt tính trong 1ml (hay 1g) chế phẩm [43].
2.2. Phân loại enzyme chitosanase
2.2.1. Dựa vào sự tương ñồng của chuỗi amino acid
Dưới ñây là một số vị trí tác dụng của enzym chitosanase ñã tìm thấy ñược
chia theo họ:
Chitosan + H2O
Chitosanase
Các Chitosan Oligosaccharide chứa các
N–acetyl–D–glucosamine, D–glucosamine

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement