Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003264 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế - xã hội mà hầu hết các nước trên
thế giới phải đương đầu. Trong nền kinh tế thị trường, thất nghiệp là một hiện
tượng khách quan và nó được biểu hiện như một đặc trưng vốn có của kinh tế
thị trường. Thất nghiệp tác động rất lớn đến sự phát triển, ổn định kinh tế,
chính trị và xã hội của mỗi quốc gia, nó đẩy người lao động bị thất nghiệp vào
tình cảnh túng quẫn, lãng phí nguồn lực xã hội, là một trong những nguyên
nhân cơ bản làm cho nền kinh tế bị đình trệ. Thất nghiệp gia tăng làm cho tình
hình chính trị xã hội bất ổn, các tệ nạn xã hội và tội phạm gia tăng làm băng
hoại các giá trị đạo đức, văn hóa của gia đình và xã hội. Thất nghiệp dẫn đến
những thiệt hại nghiêm trọng về thu nhập kinh tế quốc dân, sự lãng phí nguồn
nhân lực do tỷ lệ thất nghiệp cao đi liền với sự giảm sút thu nhập do không
sản xuất. Đồng thời, thất nghiệp còn làm tăng chi tiêu của Chính phủ, của
doanh nghiệp và xã hội cho các trợ cấp thất nghiệp và các chi phí có liên quan
như chi phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, dịch vụ việc làm. Vì vậy, hạn chế
thất nghiệp và đảm bảo ổn định đời sống người lao động trong trường hợp bị
thất nghiệp là mục tiêu chung của các quốc gia và các tổ chức quốc tế và khu vực.
Nhận thức được điều này, Đảng ta đã khẳng định "Từng bước hình
thành quỹ bảo trợ thất nghiệp ở thành thị, đảm bảo công ăn việc làm cho dân
là mục tiêu hàng đầu, không để thất nghiệp trở thành căn bệnh kinh niên "
(Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, năm 1996). Tiếp đó, vấn đề thất
nghiệp và bảo trợ thất nghiệp đã được khảng định lại trong nhiều văn kiện của
Đảng và được cụ thể hoá bằng nhiều chính sách đối với vấn đề này. Đặc biệt,
Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) ra đời là những văn bản
pháp lý quan trọng của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở Việt Nam.
Từ 01/01/2009, Việt Nam chính thức thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN), BHTN là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội (BHXH). Thời
điểm triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp là thời điểm nền kinh tế Việt
Nam nói chung và nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói riêng bị ảnh hưởng bởi
cuộc khủng khoảng của nền kinh tế thế giới dẫn đến hậu quả là nhiều người
lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp do doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc
thu hẹp sản xuất kinh doanh, chính sách BHTN đã kịp thời bù đắp một phần
thu nhập cho người lao động mất việc làm để duy trì cuộc sống và các biện
pháp tích cực như tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề
để giúp họ sớm trở lại thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Qua năm năm thực hiện chính sách BHTN đã đạt được những kết quả
bước đầu. Theo thống kê của BHXH tỉnh Hưng Yên tính đến hết tháng
12/2013 toàn tỉnh có 1.516 đơn vị với 109.414 người chiếm 90,4% so với
tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (120.968 người). Có được kết quả
trên là do chủ sử dụng lao động; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và người lao
động đã hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình nên cơ bản các
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đã chủ động thực hiện đóng đủ BHXH,
BHTN. Mặt khác do sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ngành, các
cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ban hành các văn bản hướng
dẫn đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời; việc tổ chức triển khai thực hiện với
sự chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và nhân lực ở cả Trung ương và địa
phương để tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đảm
bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn cho người lao động.
Tuy nhiên, là một chính sách mới nên việc triển khai BHTN thời gian
qua cũng phát sinh không ít những vấn đề bất cập. Việc xác định người lao
động có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không còn gặp
khó khăn; nhận thức của một số người lao động, người sử dụng lao động, các
cơ quan ban ngành, các tổ chức về chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hạn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement