Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998328 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Việc làm manh lại thu nhập, để nâng cao đời sống vật chất tinh thần
cho người lao động. Do đó việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình
tồn tại và phát triển của mỗi con người, mỗi gia đình. Giải quyết việc làm là
vấn đề mang tính toàn cầu, quyết định sự ổn định, phát triển của mỗi quốc
gia. Theo báo cáo của tổng cục thống kê năm 2012 nước ta có 68% dân số
sống ở nông thôn, chiếm tới 69,4 % tổng lục lượng lao động cả nước. Trong
những năm qua nhà nước đã có nhiều chính sách để giải quyết việc làm cho
lao động nông thôn. Song hiện nay lực lượng lao động nông thôn nói chung,
lao động thanh niên nông thôn nói riêng vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm
diễn ra khá phổ biến; thu nhập bình quân lao động thanh niên nông thôn từ
các ngành nghề tại các vùng nông thôn thường thấp hơn so với thành thị; cơ
hội chuyển đổi việc làm, nghề nghiệp cũng khó hơn. Một bộ phận thanh niên
nông thôn khi học song Đại học, cao đẳng không tìm được việc làm ở thanh
thị lại về nông thôn làm việc không liên quan gì đến chuyên ngành đã học,
phải học nghề lại, gây lãng phí cho gia đình, xã hội. Đây là một trong những
nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng, tệ nạn xã hội gia có xu hướng tăng. Vì
vậy giải quyết việc làm cho lao động thanh niên nông thôn là vấn đề bức thiết
của từng địa phương, từng gia đình.
Yên Khánh là một huyện đồng bằng nằm phía tây bắc của tỉnh Ninh
Bình, Thanh niên từ 16 đến 35 tuổi chiếm trên 22,7% dân số và chiếm 38,71%
lực lượng lao động của huyện. Trong những năm qua Yên Khánh quan tâm lãnh
đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm cho lao động thanh
niên nông thôn. Trong 3 năm 2011- 2013 huyện đã tổ chức tập huấn, chuyển
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 16.165 lượt lao động thanh niên; tín chấp cho đoàn viên TN vay trên 22 tỷ đồng vốn vay ưu đãi để học nghề, xuất kinh doanh,
chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, xây dựng trang trại; tổ chức tư vấn, định
hướng, hội chợ việc làm cho thanh niên.
Tuy nhiên các giải pháp để giải quyết việc làm cho thanh niên Yên
Khánh còn hạn chế dẫn đến thất nghiệp, thiếu việc làm, việc làm không phù
hợp vẫn là vấn đề bức thiết trong thanh niên nông thôn ở huyện Yên Khánh.
Khoảng 60% lao động thanh niên thất nghiệp và thiếu việc làm và đang có xu
hướng tăng do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và áp dụng kỹ
thuật công nghệ sử dụng ít lao động. Từ đó dẫn đến thanh niên Yên Khánh vi
phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội nghiện hút ma tuý, mại dâm, nhiễm
HIV/AIDS có xu hướng tăng.
Đã có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề về giải quyết việc làm cho lao động
thanh niên nông thôn ở phạm vi quốc gia, địa phương. Tuy nhiên tại huyện Yên
Khánh chưa có đề tài về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.
Xuất phát từ thực tiễn khách quan đó, tui tiến hành nghiên cứu đề tài
“Giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn Huyện Yên
Khánh, Tỉnh Ninh Bình”
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích, đánh giá thực trạng của việc giải quyết việc làm cho thanh
niên nông thôn từ đó đề xuất một số giải pháp giải quyết việc làm cho thanh
niên nông thôn ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm cho thanh niên
nông thôn.
- Phân tích thực trạng lao động và việc làm của thanh niên nông thôn trong
huyện Yên Khánh, chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của thanh niên nông
thôn Yên Khánh. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu để giải quyết việc làm cho thanh niên
nông thôn huyện Yên Khánh trong thời gian tới.
1.3 Đối tượng và phạm vị nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng việc làm và thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm cho
thanh niên nông thôn đang sinh sống, lao động, sản xuất trên địa bàn huyện
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
* Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng việc làm, giải pháp giải quyết
việc làm cho thanh niên nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống,
giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm của thanh niên nông thôn.
* Về không gian: Trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (Gồm
19 xã, thị trấn).
* Về thời gian: Số liệu phục vụ đề tài được thu thập giai đoạn 2011 -
2013. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra, phỏng vấn thanh niên,
hộ gia đình thanh niên, mạng lưới tạo việc làm, các cơ quan năm 2014.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn địa bàn đề ra các giải pháp giải quyết
việc làm cho TNNT huyện Yên Khánh đến năm 2020.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement