Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993961 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN I: MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Cây ăn quả có múi ñã gắn bó với người dân Việt Nam từ rất lâu và
ñược trồng phổ biến từ Bắc vào Nam, từ ñồng bằng ñến trung du miền núi bởi
chúng có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao. Trong thành phần thịt quả có
chứa 6-12% ñường, hàm lượng vitamin C từ 40-90mg/100g tươi, các axit hữu
cơ 0,4-1,2% trong ñó có nhiều loại axit có hoạt tính sinh học cao cùng với các
chất khoáng và dầu thơm, mặt khác cam có thể dùng ăn tươi, làm mứt, nước
giải khát, chữa bệnh.
Trong những năm gần ñây, ngành sản xuất cam quả ở Việt Nam gặp
nhiều khó khăn: năng suất và sản lượng giảm xuống nhanh chóng, diện tích
vườn cam hẹp dần, tuổi thọ vườn cây ngắn lại. Thị trường quả có múi bị cạnh
tranh gay gắt bởi hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan do sản xuất
trong nước không ñáp ứng ñược nhu cầu nội tiêu trong khi tiềm năng ñất ñai
và khí hậu của nước ta lại thích hợp cho việc phát triển loại cây này.
Cam chín sớm CS1 là một giống cam mới ñược Trung tâm nghiên cứu
và phát triển cây có múi tuyển chọn với nhiều ưu ñiểm: chín sớm hơn giống
cam Xã ðoài khoảng 1 tháng, có khả năng sinh trưởng phát triển khỏe, năng
suất cao và ổn ñịnh, phẩm chất khá, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. ðặc
biệt giống chín sớm ít bị nứt quả trong ñiều kiện thời tiết thất thường. Tuy
nhiên vì là một giống mới nên việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt,
chăm sóc, bảo vệ thực vật trên cây cam CS1 còn ít nên chưa phát huy hết tiềm
năng của giống. ðể góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất quả cam chín
sớm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước, chúng tui tiến hành
nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu ñặc ñiểm nông sinh học và một số biện
pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất của giống cam chín sớm
CS1 trồng tại Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội”.
1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài
1.2.1. Mục ñích
Trên cơ sở ñánh giá ñặc ñiểm nông sinh học và nghiên cứu một số biện
pháp kỹ thuật nhằm làm cơ sở khoa học xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thâm
canh nâng cao năng suất, chất lượng quả giống cam CS1.
1.2.2. Yêu cầu
+ ðánh giá các ñặc ñiểm hình thái ở các ñộ tuổi (3 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi)
+ Theo dõi, ñánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của giống cam
chín sớm CS1 ở các thời kỳ vật hậu.
+ Xác ñịnh ñược ảnh hưởng của một số loại phân bón qua lá ñến năng
suất, chất lượng của giống cam CS1
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của thời ñiểm phun GA3 tới khả năng ñậu quả
của cam chín sớm CS1.
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài.
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Tìm hiểu ñược quy luật sinh trưởng ra hoa, ñậu quả và năng suất, chất
lượng của giống cam chín sớm mới ñược tuyển chọn. Từ ñó xác ñịnh ñược
khả năng thích ứng của giống phục vụ cho việc phát triển mở rộng diện tích.
Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện quy trình kỹ thuật
chăm sóc cây cam CS1 ñạt hiệu quả về năng suất, chất lượng.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của ñề tài sẽ ñóng góp một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng
cao hiệu quả kinh tế cho các nông hộ trồng cam quýt ở Xuân Mai – Chương Mỹ
- Hà Nội từ ñó giúp cho việc mở rộng diện tích trồng cam chín sớm CS1.
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Cây ăn quả có múi nói chung và cam nói riêng là một trong những loại
quả quan trọng ñược xếp vào nhóm các cây ăn quả chủ lực ở nước ta, gồm:
cây có múi, dứa, xoài, nhãn, vải, với diện tích 441.068 ha, chiếm 57,5% trong
tổng số 766.100 ha cây ăn quả của cả nước, trong ñó diện tích cây ăn quả có
múi là 111.299 ha, chiếm 14,8%
Theo số liệu của tổng cục thống kê, năm 2007, cả nước có 86,7 nghìn ha
cây cam, quýt và 39,7 nghìn ha bưởi với sản lượng tương ứng là 662,0 nghìn
tấn và 296,4 nghìn tấn. Trong ñó, ở các tỉnh phía Bắc là 29,2 nghìn ha cam
quýt và 11,8 nghìn ha bưởi với sản lượng tương ứng là 165,0 nghìn tấn và
84,8 nghìn tấn. Các vùng trồng cam quýt tập trung có diện tích trồng lớn là
vùng ðông Bắc (13,1 nghìn ha), vùng Trung Bộ (8,6 nghìn ha), vùng ðông
Nam (7,6 nghìn ha).
Về cơ cấu giống trong sản xuất, qua nhiều năm dưới tác ñộng của chọn
lọc tự nhiên ñã tạo nên các giống cam ñặc sản nổi tiếng. Theo tài liệu ñiều tra
về cây cam quýt ở nước ta có các giống cam như: giống cam Sông Con, cam
Xã ðoài, Cam Vân Du, Cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang), Cam Sành Bắc
Quang (Hà Giang) ...
Theo Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thị Chắt (1998) trong quá trình nghiên
cứu một số giống cam ở Phủ Quỳ (Nghệ An) ñã cho thấy giống cam Sunkiss
và Xã ðoài tuy có nhược ñiểm về màu sắc quả, vỏ dày, nhiều hạt nhưng có ưu
thế về tiềm năng năng suất và sức chống chịu sâu bệnh. Cam Sông Con có
chất lượng tốt, vỏ mỏng, mịn, ít hạt nhưng bị sâu bệnh gây hại nặng. Hai
giống nhập nội Hamlin và Valencia cho năng suất thấp và không ổn ñịnh ở
thời kỳ ñầu, quả hay bị nứt, nhưng sinh trưởng mạnh, có thời gian chín sớm
với giống Hamlin và chín muộn với giống Valencia.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement