Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988883 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Thí nghiệm nhằm tìm ra mật độ nuôi cấy ban đầu và tỷ lệ thu sinh khối tảo
Spirulina platensis thích hợp để tiến hành thử nghiệm nuôi sinh khối với thể tích
lớn hơn.
Thí nghiệm 1 được tiến hành gồm 3 nghiệm thức và 3 lần lập lại với 3 mật
độ tảo khác nhau là 10.000tb/ml; 30.000tb/ml và 50.000tb/ml. Kết quả cho thấy
ở mật độ 30.000tb/ml và 50.000tb/ml khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống
kê ở mức p<0,05 nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê với NT 10.000tb/ml.
Thí nghiệm 2 gồm 3 nghiệm thức và 3 lần lập lại nhưng với tỷ lệ thu sinh
khối khác nhau : NT1 (tỷ lệ thu hoạch là 25%/ngày); NT2 (tỷ lệ thu hoạch là
30%/ngày) và NTĐC ( không thu hoạch tảo trong suốt quá trình nuôi). Sau 15
ngày nuôi, tỷ lệ thu hoạch ở NT1 cho kết quả tốt nhất với mật độ tảo lên đến
90.072 ± 2.748 tb/ml cao hơn NTĐC và NT2.
Như vậy, mật độ tảo 30.000tb/ml và tỷ lệ thu sinh khối 25% /ngày sẽ được
sử dụng để nuôi với bể có thể tích lớn hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement