Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986998 Link tải miễn phí luận văn
MUC LUC • •
LỜI CẢM ƠN. 0
MỤC LỤC1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...... 3
LỜI MỞ ĐẦU,4
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT ĐƠN cực TỪ...7
1.1 Lỉch sử đơn cưc từ...... 7 • •
1.2 Đon cực từ Dỉrac..... 10
1.3 Những đông lưc vât lý để tìm kiếm đơn cưc từ13 o ■ o • m V m
1.3.1 Sự tồn tại của đơn cực từ giải thích sự lượng tử hóa của điện tích.13
1.3ề2 Hệ phương trình Maxwell mở rộng đối xứng với đơn cực từ . 15
1.3ề3 Đơn cực từ trong lý thuyết thống nhất lớn....17
1.4 Đặc tính của đơn cực từ ..19
1.4.1Khối lượng đơn cực từ. 19
,lễ4ắ2 Phản ứng của đơn cực từ trong từ trường.....23
1 ễ4ệ3 Phản ứng của đơn cực từ với vật chất.... 23
1.5 Kĩ thuật tìm kiếm đơn cực từ 24
1.5.1 Máy dò cảm ứng siêu dẫn. 24
1.5ề2 Máy dò ion hóa....25
1.5ệ3 Máy dò dấu vết hạt nhân (NTD).....27
CHƯƠNG 2: TÌM KIẾM ĐƠN CƯC TỪ TRONG T ư NHIÊN...... 3
2.1 Đơn cựctừGUT.30
2.1.ề 1 các giới hạn tìm kiếm trong vật lý thiên văn V vũ trụ.. 31
2Ể1 ệ2 Tìm kiếm đơn cực từ bị giữ trong vật chất...32
2.1.3 tìm kiếm đơn cực từ trong các bức xạ vũ trụ.33
2.2 Môt thể hiên của đơn cưc từ trong môi trường vât chất đông đăc...40
CHƯƠNG 3: TÌM KIẾM ĐƠN CƯC TỪ TRONG MÁY GIA TỔC.... 46
3.1 Lý thuyết tạo ra đơn cực từ trong máy gỉa tốc và tính toán các mặt cắt......48
3.2 Mô hình thí nghiệm gián tiếp:...... 52
3.3 Mô hình thí nghiệm trực tiếp:...... 55
3.4 Thí nghiệm tìm kiếm đon cực từ ở tưong lai... 58
3.4.1 Thí nghiệm MoDAL tại LHC [19].. 58
3.4.2 Dự tích tỉm kiếm các đơn cực từ tại Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) [20].
.ề ... ...... ...... ẵ . . ẵ......59
LỜI MỞ ĐẦU
Kiến thức thông thường về điện từ học cho chúng ta biết một nam châm bao giờ cũng
có một cực bắc và một cực nam, điện tích sinh ra điện trường còn từ trường là do điện tích
chuyển động sinh ra. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện đối xứng điện từ thỉ tại sao lại
không tồn tại các hạt từ tích là nguồn của từ trường tương ứng với điện tích là nguồn của
điện trường và tại sao lại chi tồn tại những hạt điện tích hay dương hay âm mà không tồn
tại những hạt từ tích hay bắc hay nam?
Đơn cực từ được đưa ra như những hạt giả thuyết trong vật chất. Sự tồn tại của từ tích
hay đơn cực từ mang một ý nghĩa rất lớn trong khoa học. Sự tồn tại này không những không
vi phạm bất kỳ định luật vật lý nào mà còn làm cho hệ phương trình Maxwell đối xứng.
Năm 1931 Paul Dirac đã đưa ra lý thuyết lượng tử về đơn cực từ và giải quyết được bài toán
sự lượng tử hóa của điện tích. Một vài lý thuyết quan trọng cũng đã được xây dựng dựa trên
niềm tin về sự tồn tại của đơn cực từ như lý thuyết thống nhất lớn, thuyết dây, thuyết M. ề ềvà
sẽ là một bước tiến lớn trong khoa học nếu chứng minh được sự tồn tại đóể Nếu thành công
thì các sách vật lý từ cấp đại học đến trung học đều phải sửa lại. Việc khám phá ra đơn cực
từ điện tử sẽ mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho ngành vật liệu học và công nghệ nếu
các nhà khoa học có thể tạo ra một số lượng lớn. Các đơn cực từ có thể làm cho vật liệu đủ
mạnh để trụ vững trong một vụ nổ hạt nhân và còn có thể cho phép bay bằng từề
Với những ý nghĩa nêu trên, việc truy tiềm những bằng chứng thật sự về sự tồn tại của
đơn cực từ đã trở thành một vấn đề thời sự. Từ sau bài báo của Dirac xuất bản năm 1931
cho đến nay việc tìm kiếm đơn cực từ đã trở nên rất sôi động nhưng kết quả vẫn là số
không, người ta tìm kiếm các đơn cực từ với các phòng thí nghiệm trên mặt đất, dưới lòng
đất, trên các vệ tinh, trong các lớp đất đá, thiên thạch, đá mặt trăng, nước biển và trong tất
cả các máy gia tốc ở tất cả các vùng năng lượng mới, đặc biệt với máy gia tốc LHC vừa mới
đưa vào hoạt động vào năm 2009 với mức năng lượng chưa từng có hứa hẹn sẽ có nhiều
khám mới trong thí nghiệm MoDAL do nhóm nghiên cứu trường đại học Alberta dự kién
đưa vào thực hiện vào cuối năm 2011.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement