Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984288 Link tải miễn phí luận văn
Phần mở đầu.
1. Lí do chọn đề tài. .. 1
2. Mục đích của đề tài. . .. 1
3. Các giả thuyết của đề tài.. . 1
4. Các bước tiến hành. . 1
5. Phương pháp nghiên cứu . 2
6. Giới hạn đề tài 2

Phần nội dung 3
Chương 1: Cơ sở lí thuyết. 4
1.1. Sự khúc xạ và phản xạ ánh sáng. 4
1.1.1 Nguồn sáng và vật sáng. . 4
1.1.2. Sự truyền thẳng của ánh sáng. Tia sáng. . 4
1.1.3. Sự phản xạ ánh sáng.. . 5
1.1.4. Sự khúc xạ ánh sáng .. 5

1.2. Lăng kính. 6
1.2.1. Định nghĩa Lăng kính. .. 6
1.2.2. Sự tán sắc ánh sáng của Lăng kính.. 7
1.2.3. Công thức của Lăng kính . 7
1.2.4. Điều kiện để có tia ló. 8
1.2.5. Khảo sát độ lệch 8
1.3. Sai số . 10
1.3.1. Khái niệm sai số. . 10
1.3.2. Sai số hệ thống. 11
1.3.3. Sai số ngẫu nhiên.. 11
1.3.4. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối 13
1.3.5. Làm tròn sai số 14
1.3.6. Sai số trong phép đo gián tiếp .. 15

1.4. Du xích và lí thuyết du xích 15
1.4.1. Du xích . . 15
1.4.2. Mô tả và lí thuyết du xích 16
Chương II : Mô tả các công cụ thí nghiệm và cách sử dụng du xích
2.1. Mô tả công cụ thí nghiệm.. 20
2.1.1. Bộ thí nghiệm 1.. . 20
2.1.1.1. Lăng kính.. 20
2.1.1.2Nguồn sáng đơn sắc 20
2.1.2. Bộ thí nghiệm 2.. .. 23
2.1.2.1. Quang phổ kế.. 23
2.1.2.2. Nguồn sáng . 24
2.2.1. Bàn phẳng .. .. 24
2.2.2. Kính nhắm.. 24
2.2.3. Ống chuẩn trực . .. 24

Chương III : Tiến hành thực nghiệm.. .. 25
3.1. Thao tác chuẩn bị. .. 25
3.2.Xác định góc chiết quang A.. . 26
3.3. Đo góc cực tiểu Dmin và tính chiết xuất. .. 27
3.4. Kết quả thí nghiệm. 28
3.4.1. Kết quả thí nghiệm 01.. 28
3.4.2. Kết quả thí nghiệm 02.. .. 32
3.4.3 Dựa vào phương trình Cauchy áp dụng cho thực nghiệm. .. 33


1. Lí do chọn đề tài:
- Vật lí là một môn khoa học thực nghiệm, vì vậy việc lồng ghép các thí nghiệm
vào trong các bài học vật lí là một biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng
dạy và học, góp phần tích cực trong hoạt động truyền đạt kiến thức cho học sinh.
- Ngoài việc cung cấp kiến thức, việc xây dựng và phát triển các năng lực tư duy
cho học sinh là một yêu cầu có tính nguyên tắc.
- Muốn vậy, làm cho học sinh không những nắm được kiến thức mà còn hiểu rõ
được con đường dẫn đến kiến thức, hiểu rõ các phương pháp nhận thức khoa học.
- Đối với môn vật lí, phương pháp thực nghiệm là một trong những phương
pháp nhận thức cơ bản quan trọng. Trong quá trình dạy học, cần làm cho học sinh
hiểu được phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu vật lí và từng bước hướng
dẫn học sinh vận dụng phương pháp thực nghiệm của vật lí học trong khi nghiên
cứu các kiến thức trong chương trình và sách giáo khoa.
- Trong thời đại ngày nay với sự phát triển nhanh của khoa học kĩ thuật, thì
những ứng dụng của vật lí ngày càng đóng vai trò quan trọng. Vấn đề đặt ra cho
ngành giáo dục cụ thể là trường phổ thông là làm thế nào đào ra một đội ngũ thế hệ
trẻ sau khi rời ghế nhà trường có đủ trình độ nhanh chóng tiếp cận với khao học kĩ
thật và tham gia ứng dụng vào sản xuất.
- Xuất phát từ những yều cầu đó của việc cải tiến phương pháp dạy học ở
trường phổ thông là một trong những vấn đề cần thiết. Bản thân tui là một giáo viên
tương lai, tui thấy mình cần chuẩn bị nhiều hơn về mặt phương pháp thực nghiệm
để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sau này nên tui chọn đề tài: “Xác định chiết
suất của lăng kính đối với nguồn sáng Natri và Neon bằng giác kế”.
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.
- Nghiên cứu cách sử dụng giác kế của hãng PASCO sản xuất.
- Tiến hành thí nghiệm xác định góc chiết quang A và góc lệch cực tiểu Dmin của
lăng kính đối với nguồn sáng: Natri, Neon.
- So sánh, kết luận chiết suất của lăng kính ứng với từng nguồn sáng khác nhau.
- Áp dụng phương trình Cauchy xác định bước sóng ứng với các vạch phổ khác
nhau của nguồn sáng.
- Thiết lập mối quan hệ giữa hai phương pháp xác định bước sóng ( phương trình
Caunchy và đồ thị Graph).
3. CÁC GIẢ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI.
- Nghiên cứu sự phản xạ, khúc xạ ánh sáng, nghiên cứu sự tán sắc ánh sáng của
ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính, cách sử dụng giác kế.
- Kiểm tra sự phụ thuộc của chiết suất lăng kính vào bước sóng của ánh sáng, vị
trí vạch phổ của nguồn sáng.
4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM.
+ Nghiên cứu và tham khảo tài liệu về lí luận dạy học, lí luận dạy học vật lí để
vận dụng phương pháp dạy học tích cực khi thí nghiệm biểu diển.
+ Nghiên cứu tài liệu về các thao tác, kỹ năng và yều cầu sư phạm khi thực hiện
các thí nghiệm ở trường trung học phổ thông.
+ Nghiên cứu cơ sở lí thuyết có liên quan đến bài thí nghiệm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement