Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984102 Link tải miễn phí luận văn
Lời cảm ơn
Tóm tắt nội dung luận văn
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG THỊ VẢI
CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI
3.1 Chất lượng nước
3.2 Hệ động - thực vật phiêu sinh và động vật đáy
3.2.1 Thực vật phiêu sinh (Phytoplankton)
3.2.2 Động vật phiêu sinh (Zooplakton)
3.2.3 Động vật đáy (Zoobenthos)
3.3 Nhận xét và đánh giá
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG DO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI
CHƯƠNG 5: KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA SÔNG THỊ VẢI
5.1 Ảnh hưởng cấu tạo địa hình và chế độ dòng chảy
5.2 Thủy triều
5.3 Khả năng tự làm sạch của sông Thị Vải
CHƯƠNG 6: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LƯU VỰC SÔNG THỊ VẢI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2: Kết quả phân tích chất lượng nước sông thị vải từ năm 1997 đến năm 2005
Phụ lục 3: Kết quả phân tích thủy sinh sông Thị Vải năm 2005 và 2000
PHỤ LỤC 4: Một số hình ảnh thực địa
Phụ lục 5: V.1 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt TCVN 5942 - 1995. Giá trị tới hạn các thông số được phép thải vào nguồn nước
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement