Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983914 Link tải miễn phí luận văn
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐỒNG MUỐI QUÁN THẺ
1.1. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2. Sự hình thành đồng muối Quán Thẻ
1.3. Hiện trạng môi trường trước khi có đồng muối Quán Thẻ
1.3.1. Hiện trạng môi trường nước
1.3.2. Hiện trạng môi trường đất
1.3.3. Hiện trạng môi trường không khí
1.3.4. Hiện trạng môi trường sinh vật
1.3.5. Hiện trạng môi trường kinh tế xã hội
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG MUỐI QUÁN THẺ
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Đặc điểm địa hình
2.1.3. Đặc điểm địa chất
2.1.4. Khí tượng
2.1.5. Thủy văn
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2.1. Dân số
2.2.2. Về kinh tế
2.2.3. Hạ tầng cơ sở
2.2.4. Giao thông
2.2.5. Văn hóa lịch sữ - tôn giáo
2.2.6. Thông tin liên lạc
2.2.7. Giáo dục, y tế
2.2.8. An ninh - Quốc phòng
2.3. Hiện trạng môi trường hiện nay
2.3.1. Hiện trạng môi trường nước
2.3.2. Hiện trạng môi trường đất
2.3.3. Hiện trạng môi trường không khí
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ PHẠM VI VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM MẶN
3.1. Các khái niệm và thuật toán cơ bản
3.2. Đánh giá phạm vi mức độ nhiễm mặn nhiễm mặn
3.2.1. Đánh giá phạm vi, mức độ nhiễm mặn nước mặt
3.2.2. Đánh giá phạm vi, mức độ nhiễm mặn nước ngầm
3.2.3. Đánh giá phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất
3.3. Xây dựng bản đồ số
CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
4.1. Giải pháp phi công trình
4.1.1. Cải cách bộ máy và nâng cao trình độ cán bộ quản lý
4.1.2. Giải pháp kỹ thuật - ứng dụng mô hình
4.1.3. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp
4.1.4. Quản lý dựa vào cộng đồng
4.2.Giải pháp công trình
4.2.1. Xây dựng, cải tạo nâng cấp mương thoát nước
4.2.2. Di dân tái định cư vùng nhiễm mặn
4.2.3. Kiểm soát việc khai thác nước ngầm hạn chề nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement