Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983401 Link tải miễn phí luận văn

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nông nghiệp, nông thôn có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh
tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việt Nam là nước nông nghiệp, dân số sống ở
khu vực nông thôn chiếm gần 70% dân số cả nước. Vì vậy, phát triển nông
nghiệp, nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế
xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến phát triển nông nghiệp nông
thôn. Ngày 05/08/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân nông thôn.
Mục tiêu của Nghị quyết, đến năm 2020: “… Giải quyết cơ bản việc làm,
nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay.
Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội, tỉ lệ lao động nông
thôn thông qua đào tạo đạt trên 50%; số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
khoảng 50%; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn…”
Để triển khai Nghị quyết số 26 - NQ/TW, với chủ trương đưa nông
thôn tiến kịp với thành thị, xây dựng mục tiêu hiện đại hóa nông thôn Việt
Nam vào cuối năm 2020, ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã
ra Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu trí quốc gia về xây
dựng nông thôn mới. Trên cơ sở bộ tiêu chí nông thôn mới này, các địa
phương căn cứ để xây dựng, phát triển nông thôn. Ngày 2 tháng 2 năm 2010,
Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt chương trình
rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ngày 4 tháng 6 năm 2010 Chính
phủ ra Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, với mục tiêu đến năm
2015: 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới, đến năm 2020: 50% số xã đạt
tiêu chuẩn nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban
hành Thông tư số 54/2009/BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu trí quốc gia về nông thôn mới… Xây dựng nông
thôn mới được tất cả các tỉnh trên phạm vi toàn quốc quan tâm, là chủ đề của
nhiều hội thảo, hội nghị, theo báo cáo vấn đề nhằm thực hiện thắng lợi nghị
quyết của Đảng và Chính phủ.
Trên cơ sở các quyết định của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, các địa phương sẽ tiến hành rà soát và xây dựng chương
trình hành động để thực hiện thắng lợi xây dựng nông thôn theo bộ tiêu chí
mới. Cũng như các địa phương vùng núi phía Bắc khác, Bắc Kạn là một tỉnh
miền núi, còn nhiều khó khăn. Là một trong số những tỉnh cùng kiệt nhất cả
nước, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bắc Kạn nằm ở vị trí trung
tâm của các tỉnh thuộc khu Việt Bắc, gồm có 8 đơn vị hành chính, gồm 7
huyện và một thị xã. Để xây dựng nông thôn Bắc Kạn theo tiêu chí mới, đòi
hỏi phải có sự đánh giá một cách tổng quát, bên cạnh sự nỗ lực của toàn
Đảng, toàn dân và huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia vào
phát triển nông thôn.
Chợ Mới là một huyện vùng núi cao của tỉnh Bắc Kạn, kinh tế chủ yếu
dựa vào nông - lâm nghiệp. Nằm trên trục quốc lộ 3 nối Hà Nội - Thái
Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng, Chợ Mới vẫn là một huyện phát triển dựa chủ
yếu vào nông nghiệp, nhưng đồng thời cũng có những thuận lợi nhất định để
phát triển và có cơ hội thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới. Tuy
vậy huyện Chợ Mới chưa có nghiên cứu nào đánh giá thực trạng và đề ra
những giải pháp khoa học nhằm xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển
kinh tế xã hội địa phương đồng thời thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh
Đảng bộ Bắc Kạn. xuất phát từ thực tế khách quan đó đề tài “Giải pháp xây
dựng và phát triển nông thôn mới của huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn” là yêu
cầu đặt ra mang tính cấp thiết.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
ĐÁNH GIÁ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ VÀI BIỆN PHÁP THỰC GIỜ XÃ NÔNG THỊNH HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement