Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982867 Link tải miễn phí luận văn
Câu 1: Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đối tượng nào sau đây không
được coi là Chủ rừng?
a. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất
để trồng rừng, nhận chuyển nhượng rừng từ chủ rừng khác.
b. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng.
c. Tổ chức, cá nhân được tự khai thác đất và trồng rừng qua nhiều năm.
d. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng
Câu 2: Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đối tượng nào sau đây không
được coi là Cộng đồng dân cư thôn?
a. Toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một thôn, làng.
b. Toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một bản, ấp.
c. Toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một xã, hay đơn vị tương đương.
d. Toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một bản, ấp, buôn, sóc hay
đơn vị tương đương.
Câu 3: Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, sản phẩm nào sau đây không
được coi là Lâm sản?
a. Thực vật rừng.
b. Động vật rừng.
c. Các sinh vật rừng khác.
d. Khoáng sản khai thác từ rừng.
Câu 4: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định: Rừng phòng hộ gồm các loại
nào sau đây?
a. Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng
hộ chắn sóng, ngập mặn; rừng phòng hộ bảo vệ ngư trường.
b. Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng
hộ chắn sóng, lấn biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.
c. Rừng phòng hộ che gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ
chắn sóng ven biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.
d. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường; rừng phòng hộ nguồn nước; rừng phòng hộ
chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng ven biển.
Câu 5: Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, hoạt động nào dưới đây không
phải là mục đích chủ yếu sử dụng của rừng sản xuất ?
a. Sản xuất, kinh doanh gỗ.
b. Sản xuất, kinh doanh lâm sản ngoài gỗ
c. Kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường.
2

d. Nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.
Câu 6: Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nội dung nào sau đây không phải
là chính sách của Nhà nước để thực hiện điều tiết các nguồn lợi từ rừng?
a. Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng;
b. Thu thuế chuyển quyền sử dụng rừng,
c. Thu tiền thuế các sản phẩm hình thành trên đất rừng.
d. Thu tiền chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.
Câu 7. Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại trụ sở
Uỷ ban nhân dân địa phương được thực hiện trong:
a. 2 năm
b. 3 năm
c. Trong suốt thời gian của kỳ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng có
hiệu lực.
d. 5 năm
Câu 8: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định nhóm hành vi nào sau đây bị
nghiêm cấm ?
a. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; Săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ
động vật rừng trái phép; Thu thập mẫu vật trái phép trong rừng.
b. Săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng hợp pháp; Thu thập mẫu vật
trong rừng tự nhiên.
c. Chặt phá rừng, khai thác rừng trồng; Săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động
vật hoang dã; Thu thập mẫu vật trong rừng tưn nhiên.
d. Cả 3 nội dung a, b, c nêu trên đều đúng
Câu 9: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định rừng Đặc dụng được phân thành:
a. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn sinh quyển; Khu bảo vệ cảnh quan; Khu rừng
nghiên cứu động vật, thực nghiệm khoa học;
b. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn thiên nhiên; Khu bảo vệ loài quý hiếm; Khu rừng
cấm nghiên cứu, thực nghiệm khoa học;
c. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn thiên nhiên; Khu bảo vệ cảnh quan; Khu rừng
nghiên cứu, thực nghiệm khoa học;
d. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn di sản thiên nhiên; Khu bảo vệ cảnh quan; Khu
rừng thực nghiệm, nghiên cứu đa dạng sinh học;
Câu 10: Nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng
năm 2004 là:
a. Vi phạm nội quy về phòng cháy, chữa cháy rừng; Vi phạm quy định về phòng, trừ
sâu bệnh hại rừng; xâm lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng rừng trái phép.
b. Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Vi phạm quy định về phòng,
trừ sinh vật hại rừng; Lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép.
c. Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; Vi phạm quy định về phòng, trừ dịch
bệnh hại rừng; xâm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép.
3

d. Vi phạm các công trình về phòng cháy, chữa cháy rừng; Vi phạm quy định về phòng,
trừ dịch bệnh hại rừng; Lấn, khai thác, chuyển quyền sử dụng rừng trái phép.
Câu 11: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định đối tượng nào sau đây là chủ
rừng?
a. Ban quản lý dự án trồng rừng Phòng hộ,
b. Ban quản lý rừng Phòng hộ,
c. Ban quản lý dự án trồng rừng sản xuất,
d. Cả ba đối tượng trên.
Câu 12: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định UBND huyện giao rừng cho
đối tượng nào sau đây?
a. Giao cho các công ty Lâm nghiệp,
b. Giao cho cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm

[Free] TÀI LIỆU Ôn thi công chức nhà nước trọn bộ
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement