Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980664 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .. i
LỜI MỞ ĐẦU..1
Phần 1 Tổng quan về công ty cổ phần thuỷ hải sản Minh Phú2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển, xu hướng phát triển kinh doanh. .2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .2
1.1.2. Xu hướng phát triển kinh doanh. ..3
1.2. Vị trí phân xưởng3
1.2.1. Vị trí..3
1.2.2. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của công ty.4
1.2.3. Nhận xét về quy hoạch bố trí. 5
1.3. Trang thiết bị và công cụ làm việc của công ty. ..5
1.4. Sơ đồ tổ chức và quản lý tại công ty. 6
1.4.1. Sơ đồ tổ chức và quản lý. 6
1.4.2. Giải thích sơ đồ tổ chức.8
1.5. Cơ cấu sản phẩm và thị trường tiêu thụ.9
1.5.1. Chủng loại, sản lượng, cơ cấu sản phẩm. 9
1.5.2. Thị trường tiêu thụ. ..9
Phần 2 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT 10
2.1. Các loại nguyên liêu được dùng để sản xuất tại doanh nghiệp10
2.2. Hình thức thu mua, quá trình vận chuyển và bảo quản. 11
2.2.1. Quá trình thu mua. .11
2.2.2. Quá trình vận chuyển và bảo quản. .12
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tôm bằng phương pháp cảm quan: ..13
2.3. Khảo sát quy trình sản xuất tôm sú HLSO đông block. 15
2.3.1. Sơ đồ quy trình.15
2.3.2. Thuyết minh quy trình. 16
2.4. Khảo sát quy trình sản xuất tôm sú PU và tôm thẻ PU. 24

2.4.1. Sơ đồ quy trình.24
2.4.2. Thuyết minh quy trình. 25
2.5. Những biến đổi thường gặp trong quá trình sản xuất, nguyên nhân và
cách khắc phục: ..27
2.5.1. Hư hỏng của nguyên liệu. .27
2.5.2. Hư hỏng của bán thành phẩm. 28
Phần 3 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG29
3.1. Khái niệm về định mức lao động. ..29
3.2. Ý nghĩa của định mức lao động. .30
3.3. Phương pháp xây dựng định mức. .31
3.3.1. Phương pháp ước tính theo số liệu thống kê hay kinh nghiệm mà
đề ra định mức lao động. .31
3.3.2. Phương pháp kết hợp ước tính với phân tích thực tế. .31
3.3.3. Chụp ảnh thời gian ngày làm việc. ..31
3.3.4. Bấm giờ. .32
3.4. Chọn phương pháp xây dựng định mức lao động. ..33
3.5. Các yêu cầu phục vụ cho việc tính định mức. 33
3.5.1. Trang bị: ..33
3.5.2. công cụ làm việc: ..34
3.5.3. Trang bị bảo hộ: ..34
3.5.4. Yêu cầu kĩ thuật: .34
3.5.5.Yêu cầu về trình độ lao động: ..34
3.6. Xây dựng mức thời gian và mức sản lượng cho một vài loại sản phẩm. 34
3.6.1. Khâu tiếp nhận. 35
3.6.2. Khâu sơ chế. ..39
3.6.2.1. Khảo sát cho mặt hàng tôm sú HLSO nuôi công nghiệp. 41
3.6.2.2. Khảo sát cho mặt hàng tôm sú HLSO nuôi tự nhiên. ..45
3.6.2.3. Khảo sát cho mặt hàng tôm sú PU. 49
3.6.2.4. Khảo sát cho mặt hàng tôm thẻ PU (thẻ thịt). ..53
3. 6.3. Khâu phân cỡ. .56
3.6.3.1. Tiến hành khảo sát với tôm sú HLSO nuôi công nghiệp. 57
3.6.3.2. Tiến hành khảo sát với tôm sú HLSO tự nhiên. ..61
3.6.3.3. Tiến hành khảo sát với tôm sú PU. 65
3.6.3.4. Tiến hành khảo sát với tôm thẻ ngâm PU. .69
3.6.4. Khâu xếp khuôn. 73
3.6.4.1. Khảo sát mặt hàng tôm sú công nhi ệp đông block khâu xếp
khuôn74
3.6.4.2. Khảo sát mặt hàng tôm sú HLSO nuôi t ự nhiên đông block
khâu xếp khuôn78
3.6.4.3. Khảo sát mặt hàng tôm sú PU khâu xếp khuôn. .82
3.6.4.4. Khảo sát mặt hàng tôm thẻ PU khâu xếp khuôn..86
3.6.5. Khâu cấp đông block. .90
ĐỀ XUẤT Ý KIẾN..102
TÀI LIỆU THAM KHẢO .104

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement