Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#980568 Link tải miễn phí ebook
DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Các quốc gia sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới 21 1.2 Mức tiêu thụ gạo bình quân trên đầu người của một số nước Châu Á 23 1.3 Biến động giá gạo các loại trên thị trường thế giới từ 1991-1998 27 1.4 Phân bố các quốc gia trồng lúa trên thế giới 28 1.5 Phân bố năng suất lúa trên thế giới 31 1.6 Sản lượng lúa sản xuất và lượng gạo xuất khẩu hằng năm của Việt Nam 35 2.1 Nơi xuất xứ lúa trồng 43 2.2 Lịch sử tiến hoá của các loài lúa trồng 44 2.3 Phân bố lúa trồng trên thế giới 48 2.4 Phân loại lúa trên thế giới theo địa hình và chế độ nước 51 3.1 Biểu đồ sinh trưởng của một giống lúa 120 ngày không quang cảm 54 3.2 Các kiểu sinh trưởng khác nhau của cây lúa 55 3.3 Sự tích luỹ carbohydrate trong các bộ phận khác nhau qua các giai đoạn 57 sinh trưởng của cây lúa 3.4 Sự phát triển của hạt lúa qua các giai đoạn sau khi trổ 57 3.5 So sánh 3 giai đoạn sinh trưởng của cây lúa có thời gian sinh trưởng 58 khác nhau 3.6 Cấu tạo của một hạt lúa 59 3.7 Cấu tạo của một hạt gạo 59 3.8 Các thời kỳ nẩy mầm của hạt lúa 60 3.9 Cây mạ non và cách tính tuổi lá trên cây lúa 61 3.10 Phẩu thức cắt ngang của rễ lúa trưởng thành 62 3.11 Các loại rễ lúa 62 3.12 Sự phát triển của rễ lúa trong những điều kiện mực nước ngầm khác 63 nhau 11
3.13 Phẩu thức cắt ngang của lóng trên thân và gốc 64 3.14 Các rễ bất định trên than cây lúa nước sâu và lúa nổi 65 3.15 Cấu tạo một đơn vị tăng trưởng của cây lúa, thân chính và chồi 65 3.16 Sự sinh trưởng đồng hạng của chồi, lá và rễ cây lúa và các kiểu ra chồi 66 của cây lúa khi có 13 lá 3.17 Phẩu thức cắt ngang của phiến lá 67 3.18 Phẩu thức cắt ngang của bẹ lá 68 3.19 Hình thái của cổ lá với tai lá và thìa lá 68 3.20 Hình thái, kích thước và tuổi thọ của từng lá lúa 69 3.21 Hình thái và cấu tạo của một bông lúa 70 3.22 Các giai đoạn phát triển của đòng lúa 71 3.23 Trình tự phát triển đòng trên một bụi lúa 72 3.24 Hình thái và cấu tạo một hoa lúa 73 3.25 Sự phơi màu và sự thụ phấn 74 4.1 Sơ đồ cân bằng bức xạ song ngắn trên ruộng lúa lúc trổ bông với LAI=5 78 4.2 Biến thiên độ dài ngày trong năm ở các vĩ độ khác nhau trên Bắc bán 79 cầu 4.3 Đặc tính quang cảm của các giống lúa mùa tiêu biểu ở ĐBSCL 80 4.4 Biểu đồ thuỷ văn và lượng mưa hằng năm ở ĐBSCL 82 4.5 Sự cân bằng nước ở vùng rễ ruộng lúa nước 83 4.6 Lịch sử phát triển diện tích lúa, các vùng trồng lúa và các kiểu canh tác 85 lúa cổ truyền ở ĐBSCL trong những năm 1970s 4.7 Các nhóm đất chính ở ĐBSCL 87 4.8 Cơ cấu thời vụ các vùng trồng lúa cổ truyền của ĐBSCL trong những 93 năm 1970s 4.9 Hệ thống thuỷ lợi ở ĐBSCL 94 4.10 Cơ cấu thời vụ các vùng trồng lúa của ĐBSCL hiện nay 96 4.11 Các vùng sinh thái nông nghiệp chính ở ĐBSCL 97 12
5.1 Tương quan giữa cường độ ánh sáng và quang hợp của lá lúa 104 5.2 Ảnh hưởng của góc lá trên sự quang hợp và LAI thích hợp của quần thể 105 ruộng lúa 5.3 Sự phát triển của cây lúa ở các mức đạm bón khác nhau 109 5.4 Con đường biến đổi chất đạm trong ruộng lúa ngập nước 111 5.5 Những thay đổi về nồng độ của lân hoà tan trong dung dịch đất theo thời 112 gian ngập nước 5.6 Hiện tượng thiếu đạm, lân và kali 113 5.7 Sơ đồ tế bào biểu bì của lá lúa với vai trò của silic 113 5.8 Hiện tượng thiếu silic và thiếu Mg trên cây lúa 114 5.9 Hiện tượng thiếu sắt và thừa sắt 114 5.10 Biến thiên nồng độ Fe++ trong dung dịch đất sau khi ngập nước 115 6.1 Các kiểu cây lúa cho tương lai 121 6.2 Sơ đồ phương pháp trồng dồn 126 6.3 Sơ đồ phương pháp chọn lọc theo gia phả 127 6.4 Sơ đồ tổng quát của chương trình rút ngắn các thế hệ lai (RGA) 128 6.5 Cơ sở di truyền của việc sử dụng lúa ưu thế lai 129 6.6 Sơ đồ tổng quát tiến trình công tác chọn tạo giống có sự tham gia của 136 người dân 6.7 Trình tự khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng 139 6.8 Trình tự các công đoạn lai giống lúa truyền thống 140 7.1 Sơ đồ đóng góp tương đối của các thành phần năng suất lúa qua từng 142 thời kỳ sinh trưởng khác nhau 7.2 Khái niệm về sự sụt giảm năng suất lúa từ ruộng nông dân so với năng 145 suất tiềm năng và năng suất thí nghiệm 7.3 Lược đồ biểu thị cơ sở kỹ thuật canh tác hình chữ V 147 7.4 Đặc điểm các biện pháp canh tác lúa sạ ở ĐBSCL 150 7.5 Sạ vãi và sạ hàng rất phổ biến ở ĐBSCL hiện nay 152 7.6 Các thời kỳ bón phân và điều chỉnh mực nước ruộng cho lúa sạ ướt với 153 13
giống lúa có thời gian sinh trưởng 100 ngày 7.7 Các thời kỳ bón phân và điều chỉnh mực nước ruộng cho lúa sạ khô với 155 giống có thời gian sinh trưởng 100 ngày 7.8 Các thời kỳ bón phân và điều chỉnh mực nước ruộng cho lúa sạ ngầm 156 với giống có thời gian sinh trưởng 100 ngày 7.9 Các thời kỳ bón phân và điều chỉnh mực nước ruộng cho lúa sạ chay với 158 giống có thời gian sinh trưởng 100 ngày 7.10 Các thời kỳ bón phân và điều chỉnh mực nước ruộng cho lúa sạ gởi giữa 159 giống lúa có thời gian sinh trưởng 100 ngày và giống lúa mùa địa phương 7.11 Các thời kỳ bón phân và điều chỉnh mực nước ruộng cho lúa cấy với 162 giống có thời gian sinh trưởng 120 ngày 7.12 Các thời kỳ bón phân cho vụ lúa chét 165 7.13 Kỹ thuật cắt rạ và sinh trưởng của vụ lúa chét 165 8.1 Ruộng lúa không đồng đề so với ruộng rặt giống 168 8.2 Máy gặt xếp dãy 168 8.3 Thu hoạch lúa bằng vòng gặt 169 8.4 Cắt lúa bằng liềm 169 8.5 Đập lúa bằng bồ 170 8.6 Đập cặp 171 8.7 Đạp lúa trên sân bằng trâu hay bò 171 8.8 Suốt lúa bằng máy suốt bán cơ giới 172 8.9 Đập lúa bằng máy suốt 172 8.10 Máy gặt đập liên hợp 173 8.11 Giê lúa 174 8.12 Ảnh hưởng của ẩm độ hạt và phương pháp phơi sấy trên chất lượng xay 174 chà của lúa 8.13 Phơi lúa dùng ánh nắng mặt trời 175 8.14 Các kiểu sấy lúa 176 8.15 Một số nông cụ cầm tay dùng trong sản xuất lúa ở ĐBSCL 179 14
9.1 Tiến trình xay xát chế biến gạo 183 9.2 Phân cấp hạt gạo theo độ lớn và vị trí của vết đục 184 9.3 Cấu trúc của amylase 186 9.4 Cấu trúc của amylopectin 186 10.1 Hình dạng và vòng đời của rầy nâu và rầy nâu nhỏ 200 10.2 Hình dạng của rầy lưng trắng 201 10.3 Hình dạng và trứng của rầy xanh 201 10.4 Hình dạng rấy bông 202 10.5 So sánh kích thước rầy bông, rầy nâu và rầy xanh 202 10.6 Rầy Châu Mỹ 202 10.7 Bọ xít hôi và cách gây hại 202 10.8 Bọ gai 203 10.9 Bọ xít đen 203 10.10 Bù lạch và cách gây hại 204 10.11 Dế nhũi và cách gây hại 204 10.12 Triệu chứng thiệt hại, trứng, ấu trùng và thành trùng của các loại sâu đục 205 thân 10.13 Sâu cuốn lá nhỏ và sâu xếp lá 206 10.14 Sâu cuốn lá lớn 207 10.15 Sâu sừng và sâu đo 207 10.16 Sâu phao 208 10.17 Sâu keo và sâu cắn chẻn 208 10.18 Dòi đục lá 209 10.19 Muỗi gây lá hành 209 10.20 Sâu phao đục bẹ 210 10.21 Bệnh cháy lá 210 10.22 Bệnh đốm nâu 212 15
10.23 Bệnh gạch nâu 212 10.24 Bệnh than vàng 212 10.25 Bệnh đốm vằn 213 10.26 Bệnh thối bẹ 214 10.27 Bệnh thối than 214 10.28 Bệnh lúa von 215 10.29 Bệnh cháy bìa lá 216 10.30 Bệnh sọc trong 216 10.31 Các bệnh siêu vi khuẩn do rầy nâu truyền 217 10.32 Các bệnh siêu vi khuẩn do rầy xanh truyền 218 10.33 Các bệnh siêu vi khuẩn do rầy bông truyền 218 10.34 Bệnh tiêm đọt sần 219 10.35 Bệnh bướu rễ trên lúa 220 10.36 Ngộ độc do mặn 220 10.37 Ngộ độc sắt 221 10.38 Triệu chứng ngộ độc chất hữu cơ 222 10.39 Triệu chứng thiếu các nguyên tố đại lượng 222 10.40 Triệu chứng thiếu các nguyên tố vi lượng 223 10.41 Bệnh vàng lá chín sớm 223 10.42 Bệnh lem lép hạt 223 10.43 Nhện gié và cách phá hại 224 10.44 Ốc bươu vàng hại lúa 225 10.45 Các đối tượng dịch hại khác trên lúa 225 16
DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang 1.1 Ước lượng số người dùng lúa gạo như là nguồn lương thực chính ở 22 một số nước Châu Á 1.2 Thành phần hoá học của lúa gạo so với 3 loại hạt ngũ cốc 24 1.3 So sánh thành phần hoá học của gạo trắng và cám 25 1.4 Giá xuất khẩu gạo so với lúa mì và bắp từ năm 1955-1990 26 1.5 Diện tích, năng suất và sản lượng lúa trên thế giới qua các năm 29 1.6 Các quốc gia có diện tích sản xuất lúa lớn nhất thế giới 30 1.7 Các quốc gia có năng suất lúa cao nhất thế giới 31 1.8 Các quốc gia có sản lượng lúa lớn nhất thế giới 32 1.9 Các quốc gia xuất khẩu gạo quan trọng trên thế giới 33 1.10 Diện tích, năng suất và sản lượng lúa ở Việt Nam qua các năm 34 1.11 Thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam 36 1.12 Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam so với một số nước 36 1.13 Số lượng là giá trị gạo xuất khẩu của Việt Nam 37 1.14 Diện tích, năng suất và sản lượng lúa ở ĐBSCL 38 1.15 Diễn biến xu hướng cải tiến giống lúa 39 2.1 Các loài Oryza với số nhiễm sắc thể, kiểu gien và phân bố đại lý 46 2.2 Đặc trưng hình thái và sinh lý tổng quát của 3 nhóm giống lúa 48 2.3 Phân loại gạo dựa vào hàm lượng amylose trong tinh bột 51 2.4 Phân loại dựa vào chiều dài hạt gạo và tỷ lệ dài/ngang 52 3.1 Các giai đoạn phát triển của đòng lúa 71 4.1 Đáp ứng của cây lúa đối với nhiệt độ ở các giai đoạn sinh trưởng 76 5.1 So sánh các đặc tính quang hợp của cây C-3 và cây C-4 102 5.2 Một số đặc trưng về quang hợp của cây lúa 103 17
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement